Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.1) Půjčeno:92x 
BK
3., upr. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2011
534 s. : il. ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3817-8 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Pod názvem: Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
"Upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim, Oldřich Fejfar"--Rub tit. s.
000199526
PŘEDMLUVA // PŘEDMLUVA K 3. VYDÁNÍ // OBECNÁ ANATOMIE ...1 // PROGRAM A ROZDĚLENÍ ANATOMIE ...3 // PŘEHLED STAVBY LIDSKÉHO TĚLA ...6 // PŘEHLED TKÁNÍ ...9 // Epithely ...9 // Roztřídění podle tvaru ...9 // Epithel plošný ...9 // Epithel trámčitý ...10 // Epithel retikulámí ...12 // Roztřídění podle funkce ...12 // Pojivá ...13 // Vazivo ...14 // Buňky fixní ...14 // Buňky bloudivé ...15 // Mezibuněčná hmota ...16 // Druhy vaziva ...17 // Chrupavka ...19 // Druhy chrupavky ...20 // Kost - os; tkáň kostní ...21 // Tkáně svalové ...23 // Svalstvo hladké ...23 // Svalstvo příčně pruhované ...24 // Svalstvo příčně pruhované srdeční ...26 // Tkáň nervová ...27 // ZÁKLADNÍ RYSY EMBRYONÁLNÍHO A KMENOVÉHO VÝVOJE ...31 // Vývoj jedince - ontogeneze ...31 // Obecné pojmy ...31 // Vývoj zárodku člověka ...35 // Buněčné a molekulární mechanismy vývoje (Miloš Grim) ...47 // Interakce buněk ...48 // Signální molekuly a transkripční faktory ...48 // Proliferace ...51 // Diferenciace buněk ...52 // Migrace ...52 // Buněčná smrt ...53 // Růst ...53 // Geny a proteiny uvedené v textech o molekulárně biologických mechanismech vývoje (Miloš Grim) ...53 // Růst těla po narození ...56 // Kmenový vývoj člověka v rámci primátů - antropogenese (revidoval a doplnil Oldřich Fejfar) ...59 // Variace a jejich posuzování z hlediska vývoje ...66 // ANATOMICKÉ NÁZVOSLOVÍ ...68 // Označení rovin těla ...68 // Označení směrů ...68 // Označení hlavních částí těla ...71 // APPARATUS LOCOMOTORIUS - POHYBOVÝ APARÁT: // SYSTEMA SKELETALE - SOUSTAVA KOSTERNÍ ...73 // OBECNÁ OSTEOLOGIE ...75 // Základní stavba kostí ...75 // Vznik a vývoj kostí ...78 // Cévní zásobení kostí ...83 // Tepny kosti ...83 // Žíly kosti ...85 // Nervy v kosti ...85 // Struktura a přestavba kosti ...85 // Tvar kostí ...88 //
Mechanické vlastnosti kosti ...89 // OBECNÁ ARTHROLOGIE ...90 // Articulationes - spojení kostí ...90 // Spojení pojivovou tkání ...90 // Junctura synovialis, articulatio - kloub ...91 // Vývoj kloubu ...93 // Stavební a funkční zvláštnosti kloubních součástí ...94 // Pohyby v kloubech ...98 // Rozdělení kloubů...99 // SKELETON - KOSTRA...103 // COLUMNA VERTEBRALIS - PÁTEŘ ...103 // Vertebrae - obratle ...103 // Vertebrae cervicales - obratle krční ...104 // Vertebrae thoracicae - obratle hrudní ...111 // Vertebrae lumbales - obratle bederní ...111 // Os sacrum - kost křížová ...112 // Os coccygis - kost kostrční ...115 // Vývoj, osifikace a variace obratlů ...115 // Spojení na páteři ...121 // Symphyses intervertebrales ... 121 // Ligamenta páteře ...123 // Articulationes columnae vertebralis ...124 // Kraniovertebrální spojení ...124 // Articulatio atlantooccipitalis ...125 // Articulatio atlantoaxialis ...125 // Páteř jako celek ...127 // Zakřivení předozadní ...127 // Vybočení v rovině frontální ...128 // Orientace na páteři ...128 // Pohyblivost páteře ...129 // Základní pohyby ...129 // Zvláštnosti pohybů páteře podle rentgenologických studií ...131 // SKELETON THORACIS - KOSTRA HRUDNÍKU ...139 // Costae - žebra...139 // Vývoj, osifikace a variace žeber ...141 // Rentgenové zobrazení žeber...142 // Sternum - kost hrudní ...142 // Vývoj, osifikace a variace sterna...144 // Juncturae thoracis - spojení hrudníku ...145 // Pohyby žeber ...148 // Hrudník jako celek ...149 // CRANIUM - LEBKA, KOSTRA HLAVY ...150 // OSSA CRANII - KOSTI LEBKY ...153 // Neurocranium...153 // Os occipitale - kost týlní ...153 // Vývoj, osifikace a variace kosti týlní ...156 // Os sphenoidale - kost klínová...157 // Vývoj, osifikace a variace kosti klínové ...160 // Os ethmoidale - kost čichová ...162 //
Vývoj, osifikace a variace kosti čichové ...162 // Concha nasalis inferior - dolní skořepa nosní ...164 // Vývoj, osifikace a variace dolní skořepy nosní ...165 // Os temporale - kost spánková...165 // Vývoj, osifikace a variace kosti spánkové ...172 // Os frontale - kost čelní ...172 // Vývoj, osifikace a variace kosti čelní ...175 // Os parietale - kost temenní ...176 // Vvoj, osifikace a variace kosti temenní ...176 // Os lacrimale - kost slzní ...179 // Vývoj, osifikace a variace kosti slzní... 179 // Os nasale - kost nosní ...179 // Vývoj, osifikace a variace nosní kosti ...179 // Vomer - kost radličná ...180 // Vývoj, osifikace a variace kosti radličné ...180 // Splanchnocranium ...180 // Maxilla - horní čelist...180 // Vývoj, osifikace a variace maxily ...184 // Os palatinum - kost patrová ...184 // Vývoj, osifikace a variace patrové kosti ...186 // Os zygomaticum - kost lícní ...187 // Vývoj, osifikace a variace kosti lícní ...188 // Mandibula - dolní čelist ...188 // Vývoj, osifikace a variace mandibuly ...192 // Os hyoideum - jazylka ... 194 // Vývoj, osifikace a variace jazylky ...195 // Ossicula auditus - sluchové kůstky...195 // ČÁSTI A PROSTORY LEBKY ...196 // Lebka jako celek ...196 // Mozková část lebky ...196 // Calvaria (calva) - klenba lebeční ...196 // Basis cranii interna ... 196 // Fossa cranii anterior ...197 // Fossa cranii media ...197 // Fossa cranii posterior ...202 // Basis cranii extema ...203 // Obličejová část lebky ...210 // Orbita - dutina očnicová ...210 // Cavitas nasi ossea - kostěná dutina nosní ...211 // Fossa temporalis - jáma spánková ...214 // Fossa infratemporalis ...214 // Fossa pterygopalatina ...215 // Palatum osseum - kostěné patro ...217 // Tvar lebky jako celku ...218 // Lebka novorozence ...219 // Antropometrické posouzení lebky ...221 // Pohlavní rozdíly na lebce ...221 //
Rentgenové zobrazení lebky ...222 // Vývojové vztahy splanchnokrania ...223 // Embryonální vývoj lebky...223 // Juncturae cranii - spojení na lebce ...232 // Synchondroses cranii ...232 // Suturae cranii - lebeční švy ...232 // Ligamenta na lebce ...232 // Articulatio temporomandibularis - kloub čelistní ...232 // Hlavice kloubní ...232 // Jamka kloubní ...233 // Pouzdro kloubní ...233 // Discus articularis ...233 // Kloubní vazy ...234 // Pohyby čelistního kloubu ...234 // SKELETON MEMBRORUM - KOSTRA KONČETIN ...237 // Vývoj končetin ...237 // OSSA MEMBRI SUPERIORIS - KOSTI HORNÍ KONČETINY ...242 // Cingulum membri superioris - pletenec horní končetiny ...242 // Scapula - lopatka...242 // Vývoj, osifikace a variace lopatky ...244 // Clavicula - kost klíční ...245 // Vývoj, osifikace a variace klíční kosti ...247 // Pars libera membri superioris - volná část horní končetiny ...247 // Humerus - kost pažní ...247 // Vývoj, osifikace a variace humeru ...250 // Ossa antebrachii - kosti předloktí ...250 // Radius - kost vřetenní ...252 // Vývoj, osifikace a variace radia ...252 // Ulna - kost loketní ...254 // Vývoj, osifikace a variace ulny...255 // Ossa manus - kosti ruky ...255 // Ossa carpi (ossa carpalia) - kosti zápěstní ...255 // Os scaphoideum ...255 // Os lunatum ...255 // Os triquetrum...255 // Os pisiforme ...255 // Os trapezium ... 258 // Os trapezoideum ...258 // Os capitatum ...258 // Os hamatum...258 // Vývoj, osifikace a variace zápěstních kostí ...259 // Ossa metacarpi (ossa metacarpalia) - kosti záprstní ...259 // Vývoj, osifikace a variace záprstních kostí ...260 // Ossa digitorum - kosti prstů ...261 // Vývoj, osifikace a variace článků prstů ...261 //
Ossa sesamoidea - sesamské kůstky ...261 // Vývoj a osifikace sesamských kůstek ruky ...261 // JUNCTURAE MEMBRI SUPERIORIS - SPOJENÍ HORNÍ KONČETINY ...262 // Juncturae cinguli membri superioris - spojení pletence horní končetiny ...262 // Articulatio stemoclavicularis ...262 // Articulatio acromioclavicularis ...263 // Ligamentum coracoacromiale ...264 // Ligamentum transversum scapulae superius ...264 // Ligamentum transversum scapulae inferius ...264 // Pohyby pletence horní končetiny ...264 // Juncturae membri superioris liberi - spojení volné horní končetiny ...264 // Articulationes membri superioris liberi - klouby volné horní končetiny ...264 // Articulatio humeri - kloub ramenní ...264 // Articulatio cubiti - kloub loketní ...267 // Membrana interossea antebrachii ...271 // Articulatio radioulnaris distalis ...271 // Ariculationes manus - klouby ruky ...272 // Articulatio radiocarpalis ...272 // Articulatio mediocarpalis ...272 // Articulationes intercarpales ...272 // Articulationes carpometacarpales ...272 // Articulationes metacarpophalangeae ...279 // Articulationes interphalangeae manus ...281 // OSSA MEMBRI INFERIORIS - KOSTI DOLNÍ KONČETINY ...282 // Cingulum membri inferioris - pletenec dolní končetiny ...282 // Os coxae - kost pánevní ...282 // Os ilium - kost kyčelní ...283 // Os ischii - kost sedací ...283 // Os pubis - kost...stydká...287 // Vývoj, osifikace a variace pánevní kosti ...287 // Pars libera membri inferioris - volná část dolní končetiny ...289 // Femur (os femoris) - kost stehenní ...289 // Vývoj, osifikace a variace stehenní kosti ...290 // Patella - čéška ...291 // Vývoj, osifikace a variace pately ...293 // Ossa cruris - kosti bérce ...293 // Tibia - kost holenní ...293 // Vývoj, osifikace a variace tibie ...295 // Fibula - kost lýtková ...295 // Vývoj, osifikace a variace fibuly ...297 // Ossa pedis - kosti nohy ...297 //
Talus - kost hlezenní ...298 // Calcaneus - kost patní...300 // Os naviculare - kost loďkovitá ...301 // Ossa cuneiformia - kosti klínové ...301 // Os cuboideum - kost krychlová ...301 // Vývoj, osifikace a variace zánártních kostí ...302 // Ossa metatarsi (ossa metatarsalia) - kosti nártní ...303 // Vývéj, osifikace a variace nártních kostí ...303 // Ossa digitorum - kosti prstů ...304 // Vývoj, osifikace a variace článků prstů nohy ...304 // Ossa sesamoidea - sesamské kůstky ...305 // Vývoj a osifikace sesamských kůstek nohy ...305 // JUNCTURAE MEMBRI INFERIORIS - SPOJENÍ DOLNÍ KONČETINY...306 // Juncturae cinguli membri inferioris - spojení pletence dolní končetiny ...306 // Articulatio sacroiliaca - kloub křížokyčelní ...306 // Symphysis pubica - spona stydká ...306 // Ligamenta pánve ...308 // Pánev jako celek ...308 // Sklon pánve ...310 // Pohlavní rozdíly na pánvi ...310 // Pelvis minor...311 // Roviny a rozměry pánevní ...313 // Zevní rozměry pánevní ...316 // Juncturae membri inferioris liberi - spojení volné dolní končetiny ...317 // Articulationes membri inferioris liberi - klouby volné dolní končetiny ...317 // Articulatio coxae - kloub kyčelní ...317 // Articulatio genus - kloub kolenní ...321 // Articulatio tibiofibularis ...334 // Membrana interossea cruris ...334 // Syndesmosis tibiofibularis...335 // Articulationes pedis - klouby nohy ...335 // Articulatio talocruralis - horní kloub zánártní čili kloub hlezenní ...337 // Dolní kloub zánártní ...337 // Articulatio subtalaris ...339 // Articulatio talocalcaneonavicularis ...340 // Articulatio calcaneocuboidea ...340 // Kloub Chopartův ...340 // Articulatio cuneonavicularis ...341 // Articulationes tarsometatarsales ...341 // Articulationes intermetatarsales ...341 // Kloub Lisfrankův ...342 // Articulationes metatarsophalangeae ...342 //
Articulationes interphalangeae pedis ...344 // Klenba nožní ...345 // Podélná klenba ...345 // Příčná klenba ...345 // Rentgenový obraz skloubení nohy ...346 // APPARATUS LOCOMOTORIUS - POHYBOVÝ APARÁT: // SYSTEMA MUSCULORUM - SOUSTAVA SVALOVÁ ...347 // OBECNÁ MYOLOGIE ...349 // Základní stavba svalu ...349 // Funkce svalu ...351 // Inervace svalů ...355 // Svalové cévy ...356 // Růst a regenerační schopnosti svalu ...356 // Pomocná zařízení svalů ...358 // Fascie ...358 // Bursae mucosae ...358 // Šlachové pochvy ...358 // Svalové kladky ...359 // Variace svalů ...359 // Vývoj svalu a jeho molekulární mechanismy (Miloš Grim) ...359 // Vývoj jednotlivých svalových skupin (Miloš Grim)...363 // Svaly trupu...363 // Svaly končetin... 364 // Svaly hlavy ...365 // Vývojové vady kosterních svalů...366 // MUSCULI DORSI - SVALY ZÁDOVÉ ...367 // První, povrchová vrstva ...367 // Musculus trapezius ...367 // Musculus latissimus dorsi ...367 // Druhá vrstva...370 // Musculi rhomboidei ...370 // Musculus levator scapulae ...371 // Třetí vrstva ...371 // Musculus serratus posterior superior...371 // Musculus serratus posterior inferior ...371 // Čtvrtá, hluboká vrstva ...371 // Systém spinotransversální ...373 // Systém spinospinální ...374 // Systém transversospinální ...374 // Systém krátkých svalů hřbetních...375 // Hluboké svaly šíjové ...375 // Fascie na zádech ...377 // MUSCULI THORACIS - SVALY HRUDNÍKU ...378 // Svaly thorakohumerální ...378 // Musculus pectoralis major...378 // Musculus pectoralis minor ...380 // Musculus subclavius ...380 // Musculus serratus anterior...380 // Vlastní (autochthonní) svaly hrudníku ...381 // Musculi intercostales ...381 // Musculi subcostales ...382 // Musculus transversus thoracis - příčný sval hrudní ...382 // Diaphragma - bránice ...382 // Fascie hrudníku ...388 // Fascia pectoralis ...388 //
Fascia clavipectoralis...389 // Fascia thoracica ...389 // Fascia endothoracica ...389 // MUSCULI ABDOMINIS - SVALY BŘICHA...390 // Ventrální svaly ...390 // Musculus rectus abdominis ...390 // Musculus pyramidalis ...390 // Laterální svaly ...391 // Musculus obliquus extemus abdominis ...391 // Musculus obliquus internus abdominis ...392 // Musculus transversus abdominis ...393 // Společné funkce předních a postranních břišních svalů ...394 // Dorsální svaly ...394 // Musculus quadratus lumborum ...394 // Charakteristická vazivová a šlašitá místa stěny břišní ...394 // Linea alba ...394 // Vagina musculi recti abdominis ...394 // Linea semilunaris...394 // Ligamentum inguinale ...395 // Fasciae abdominis - fascie břicha ...395 // Fascia abdominis subcutanea ...395 // Fascia abdominis superficialis ...395 // Fascia transversalis ...395 // Zeslabená místa břišní stěny ...396 // Canalis inguinalis - kanál tříselný ...396 // Jizva pupeční - pupek - umbilicus ...398 // Trigonum lumbale ...400 // Peritoneum - pobřišnice - na přední stěně břišní a kýly ve stěně břišní ...400 // Hemiae inguinales - kýly tříselné ...401 // SVALY DNA PÁNEVNÍHO ...402 // Diaphragma pelvis - dno pánevní ...403 // Musculus levator ani ... 403 // Musculus coccygeus ...404 // MUSCULI CAPITIS - SVALY HLAVY ...405 // Musculi masticatorii - svaly žvýkací ...405 // Musculus temporalis ...405 // Musculus masseter...405 // Musculus pterygoideus medialis ...408 // Musculus pterygoideus lateralis ...408 // Souborné funkce žvýkacích svalů ...408 // Musculi faciei - svaly mimické ...410 // Svaly kolem štěrbiny ústní ...410 // Musculus orbicularis oris - kruhovitý sval ústní ...410 // Svaly kolem štěrbiny očních víček ...412 // Musculus orbicularis oculi - kruhovitý sval oční ...412 // Svaly na nose ...413 // Svaly na klenbě lebeční ...413 //
Svaly boltce ušního ...413 // Musculus buccinator - hluboká vrstva mimického svalstva...413 // Fascie hlavy ...415 // MUSCULI COLLI - SVALY KRKU ...416 // Platysma ...416 // Musculus stemocleidomastoideus ...416 // Musculi suprahyoidei ...417 // Musculus mylohyoideus ...419 // Musculus digastricus ...419 // Musculus stylohyoideus ...420 // Musculus geniohyoideus ...420 // Musculi infrahyoidei ...420 // Musculi scaleni ...421 // Musculus scalenus anterior ...421 // Musculus scalenus medius ...421 // Musculus scalenus posterior ...421 // Hluboké svaly krční ...421 // Musculus longus capitis ...421 // Musculus longus colli ...421 // Musculi intertransversarii anteriores cervicis ...423 // Musculus rectus capitis anterior ...423 // Musculus rectus capitis lateralis ...423 // Fascia cervicalis - fascie krční ...423 // Lamina superficialis fasciae cervicalis ...423 // Lamina pretrachealis fasciae cervicalis ...424 // Lamina prevertebralis fasciae cervicalis ...424 // Krajiny krku ...424 // Regio colli posterior (regio nuchae) ...424 // Krajiny na přední a boční straně krku ...424 // Trigonum colli anterius ...424 // Regio stemocleidomastoidea...425 // Trigonum colli laterale ...425 // Topografické prostory hlavy a krku...425 // Prostor parotický (parotická lóže) ...425 // Spatium submandibulare ...425 // Spatium sublinguale ...426 // Fossa infratemporalis ...426 // Spatium parapharyngeum ... 426 // Spatium paraviscerale ...427 // Spatium retropharyngeum ...427 // Spatium previscerale ...427 // Spatium suprastemale ...427 // MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS - SVALY HORNÍ KONČETINY ...428 // Svaly ramenní a lopatkové ...428 // Musculus deltoideus ...428 // Musculus supraspinatus...429 // Musculus infraspinatus ...429 // Musculus teres minor ...431 // Musculus teres major ...431 // Musculus subscapularis ...431 // Musculi brachii - svaly paže ...433 // Musculus biceps brachii ...433 //
Musculus coracobrachialis ...434 // Musculus brachialis ...434 // Musculus triceps brachii ...434 // Musculi antebrachii - svaly předloktí ...436 // Přední skupina předloketních svalů ...436 // První, povrchová vrstva ...436 // Musculus pronator teres ...436 // Musculus flexor carpi radialis ...437 // Musculus palmaris longus ...438 // Musculus flexor carpi ulnaris ...438 // Druhá vrstva ...438 // Musculus flexor digitorum superficialis ...439 // Třetí vrstva...440 // Musculus flexor digitorum profundus...440 // Musculus flexor pollicis longus ...441 // Čtvrtá, hluboká vrstva ...441 // Musculus pronator quadratus ...441 // Laterální skupina předloketních svalů ...442 // Povrchová vrstva ...442 // Musculus brachioradialis...442 // Musculus extensor carpi radialis longus ...442 // Musculus extensor carpi radialis brevis ...444 // Hluboká vrstva...444 // Musculus supinator ...444 // Dorsální skupina předloketních svalů ...445 // Povrchová vrstva ...445 // Musculus extensor digitorum ...445 // Musculus extensor digiti minimi...446 // Musculus extensor carpi ulnaris ...447 // Hluboká vrstva...447 // Musculus abductor pollicis longus ...447 // Musculus extensor pollicis brevis ...448 // Musculus extensor pollicis longus ...448 // Musculus extensor indicis ...448 // Musculi manus - svaly ruky ...451 // Svaly thenaru - skupina palcová ...451 // Musculus abductor pollicis brevis...451 // Musculus flexor pollicis brevis ...454 // Musculus opponens pollicis ...454 // Musculus adductor pollicis ...454 // Svaly hypothenaru - skupina malíková ...455 // Musculi lumbricales ...455 // Musculi interossei ...457 // Musculi interossei palmares, I—III ...457 // Musculi interossei dorsales, 1-K V ...457 // Aponeurosis palmaris ...457 // Vaginae tendinum - šlachové pochvy - dlaně a hřbetu ruky ...459 // Šlachové pochvy v dlani ...459 // Šlachové pochvy na hřbetu ruky ..."...460 //
Fascie a prostory horní končetiny ...461 // Axilla - jáma podpažní ...461 // Fascia brachii...461 // Fascia antebrachii ...461 // Fasciae manus ...462 // MUSCULI MEMBRI INFERIORIS - SVALY DOLNÍ KONČETINY ...464 // Musculi coxae - svaly kyčelního kloubu ...464 // Přední svaly kyčelního kloubu ...464 // Musculus iliopsoas ...464 // Zadní (a zevní) svaly kyčelního kloubu ...465 // Musculi glutei ...465 // Musculus gluteus maximus ...465 // Musculus gluteus medius ...467 // Musculus gluteus minimus ...468 // Musculus tensor fasciae latae ...468 // Pelvitrochanterické svaly...469 // Musculi femoris - svaly stehna ...469 // Ventrální skupina svalů stehna ... 470 // Musculus sartorius...470 // Musculus quadriceps femoris ...470 // Mediální skupina svalů stehna ...472 // Musculus pectineus ...473 // Musculus adductor longus...473 // Musculus gracilis...474 // Musculus adductor brevis ...474 // Musculus adductor magnus ...474 // Musculus obturatorius extemus ...476 // Dorsální skupina svalů stehna ...476 // Musculus biceps femoris ...476 // Musculus semitendinosus ...477 // Musculus semimembranosus ...477 // Musculi cruris - svaly bérce ...478 // Přední skupina svalů bérce ...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC