Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999
180 s. : mapy ; 29 cm

ISBN 80-85950-76-6 (brož.)
Working papers = Pracovní texty ; WP 99:11
Anglické a německé resumé
000199558
OBSAH // Obsah 3 // Přehled tabulek 6 // Přehled map 8 // Abstrakt 11 // Abstract 12 // Annotation 13 // Úvod 15 // 1. Teoretický vstup do problematiky (Pavel Chromý) 16 // 1.1. Teorie hranice a pohraničí 16 // 1.2. Pohraničí v české vědě (se zaměřením na geografický přístup) 20 // 2. Životní prostředí 31 // 2.1. Rámcové zhodnocení (Miroslav Havrlant) 31 // 2.2. Ovzduší 31 // 2.2.1. Zdroje znečištění a produkce emisí, vývojové trendy (Miroslav Havrlant) 31 // 2.2.2. Typologie emisní situace v pohraničí ČR (Tomáš Havlíček) 33 // 2.3. Povrchové vody (Miroslav Havrlant) 35 // 2.4. Antropogenní reliéf (Miroslav Havrlant) 36 // 2.4.1. Úvod 36 // 2.4.2. Těžba uhlí 36 // 2.4.3. Těžba rud a kamene 40 // 2.4.4. Těžba štěrků, štěrkopísků a písků 41 // 2.5. Území postižená ekologickými zátěžemi (Miroslav Havrlant, Milan Jeřábek) 42 // 2.6. Ekologické investice (Milan Jeřábek) 43 // 2.7. Možnosti využití územního potenciálu (Milan Jeřábek) 44 // 3. Zemědělství (Vít Jančák, Marie Novotná, Eva Reinohlová) 55 // 3.1. Úvod 55 // 3.2. Zemědělský půdní fond 55 // 3.2.1. Přírodní podmínky pro zemědělství 55 // 3.2.2. Zemědělský půdní fond ČR 57 // 3.2.3. Změny ploch zemědělsky využívané půdy 58 // 3.3. Zaměstnanost v zemědělství 60 // 3.4. Aktivity / formy organizace zemědělské výroby 61 // 3.4.1. Zemědělská družstva 61 // 3.4.2. Obchodní společnosti 62 // 3.4.3. Samostatně
hospodařící zemědělci 62 // 4. Obyvatelstvo, osídlení a bydlení (Tomáš Havlíček, Eva Reinohlová) 71 // 4.1. Úvod 71 // 4.2. Obyvatelstvo 71 // 4.2.1. Vývoj počtu obyvatel a migrace 71 // 4.2.2. Hustota zalidnění a venkovské obyvatelstvo 72 // 4.2.3. Vybrané ukazatele struktury obyvatelstva 72 // 4.3. Sídelní struktura 73 // 4.4. Bytová výstavba 73 // 4.4.1. Zahájené byty 74 // 4.4.2. Dokončené byty 76 // 4.4.3. Rozestavěnost a investice na bytovou výstavbu 78 // 5. Trh práce 88 // 5.1. Základní tendence a jejich územní piůmět (Milan Jeřábek) 88 // 5.2. Ekonomická aktivita a odvětvová struktura (Jaroslav Dokoupil) 88 // 5.3. Průměrná měsíční mzda pracovníka (Jaroslav Dokoupil) 90 // 5.4. Nezaměstnanost (Milan Jeřábek) 92 // 5.5. Intenzita soukromého podnikání (Petr Daněk) 93 // 5.6. Cizinci s pracovním povolením v ČR (Petr Daněk) 95 // 5.7. Pendlerství jako součást (přeshraničního) trhu práce (Milan Jeřábek) 96 // 6. Průmysl (Jaroslav Dokoupil, Petr Wilam) 102 // 6.1. Úvod 102 // 6.2. Zaměstnanost v průmyslu 102 // 6.3. Mzdy v průmyslu 103 // 6.4. Tržby z průmyslové činnosti 105 // 7. Doprava 128 // 7.1. Kartometrická analýza dopravní propustnosti státní hranice ČR (Stanislav Řehák) 128 // 7.2. Přeshraniční dopravní kontakty realizované silniční dopravou (Stanislav Mirvald) 131 // 7.3. Dopravni vazby české části Euregia Egrensis(Stanislav Mirvald) 131 // 8. Služby (Petr Daněk) 144
// 8.1. Metodický úvod do problematiky 144 // 8.2. Zaměstnanost v terciárních činnostech celkem 146 // 8.3. Odvětví terciárního sektoru 147 // 8.3.1. Obchod a opravy motorových vozidel 147 // 8.3.2. Pohostinství a ubytování 147 // 8.3.3. Veřejné služby 148 // 8.3.4. Progresivní služby 149 // 8.3.5. Veřejná správa a obrana 150 // 8.3.6. Ostatní a veřejné služby 151 // 9. Souvislosti na úrovni vnitropolitické, zahraniční a regionální 152 // 9.1. Důsledky 2. světové války pro české pohraničí (Pavel Chromý) 152 // 9.2. Středoevropský prostor, role hranice a přeshraniční spolupráce (Václav 154 Houžvička, Stanislav Řehák) // 9.3. Evropské příhraniční prostory - euroregiony (Jaroslav Dokoupil) 159 // 9.3.1. Pojem euroregion 159 // 9.3.2. Charakteristika českých euroregionů 160 // 10. Shrnutí (Milan Jeřábek) 166 // 10.1. Životní prostředí 166 // 10.2. Zemědělství 167 // 10.3. Obyvatelstvo, osídlení a bydlení 168 // 10.4. Trh práce 169 // 10.5. Průmysl 171 // 10.6. Doprava 172 // 10.7. Služby 173 // 10.8. Souvislosti na úrovni vnitropolitické, zahraniční a regionální 173 // Shrnutí 175 // Summary 176 // Zusammenfassung 178 // Kartografické zpracování (Marie Novotná)
(OCoLC)45022798
cnb000962969

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC