Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:46x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
223 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3558-0 (brož.)
Sestra
Terminologický slovník
"Komunikace - etika - člověk, jeho motivace a potřeby - paliativní péče - transkulturní ošetřovatelství - výchova ke zdraví"--Tit.l.
Obsahuje bibliografii na s. 198-212, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000199623
Obsah // Úvod...9 // 1 Komunikace v ošetřovatelství... 11 // Renáta Zeleníková // 1.1 Definice komunikace...12 // 1.2 Faktory ovlivňující komunikaci...14 // 1.3 Význam a cíl komunikace...15 // 1.4 Komunikační model/proces komunikace...15 // 1.5 Úrovně komunikace...18 // 1.6 Typy komunikace ...20 // 1.7 Verbální komunikace...20 // 1.7.1 Rozhovor...24 // 1.8 Neverbální komunikace...28 // 1.9 Terapeutická komunikace...40 // 1.10 Komunikace s vybranými skupinami pacientů...52 // 1.11 Komunikace s pacienty s postižením...61 // 2 Etika v ošetřovatelství...69 // Radka Bužgová // 2.1 Historický vývoj etických principů v péči o člověka...70 // 2.1.1 Hippokratova přísaha...70 // 2.1.2 Křesťansko-židovská tradice...71 // 2.2 Současné etické principy ve zdravotnictví ...73 // 2.2.1 Současné etické principy prvního řádu...73 // 2.2.2 Současné etické principy druhého řádu...76 // 2.3 Teorie ošetřovatelské etiky...76 // 2.3.1 Charakteristika ošetřovatelské etiky ...77 // 2.3.2 Úkoly a cíle ošetřovatelské etiky...77 // 2.3.3 Pojetí základních pojmů ...78 // 2.4 Etické aspekty při ošetřování nemocných...79 // 2.5 Etické kodexy v ošetřovatelství...82 // 2.5.1 Mezinárodní etické kodexy...82 // 2.5.2 České etické kodexy...83 // 2.6 Právní normy v ošetřovatelské etice...85 // 2.6.1 Zachovávání povinné mlčenlivosti ...85 // 2.6.2 Poskytování informací...86 // 5 // 3 Člověk, jeho motivace a potřeby...88
// Lucie Sikorová // 3.1 Třídění potřeb...89 // 3.2 Faktory motivace...95 // 3.3 Uspokojení potřeb...96 // 3.3.1 Faktory ovlivňující uspokojování potřeb...98 // 3.4 Potřeby dítěte...99 // 3.5 Potřeby v ošetřovatelství ...103 // 3.5.1 Potřeby v ošetřovatelském procesu ...104 // 4 Paliativní péče... 106 // Radka Bužgová // 4.1 Vymezení paliativní péče...106 // 4.1.1 Principy a cíle paliativní péče ...107 // 4.2 Koncepce paliativní péče v ČR...108 // 4.2.1 Dělení paliativní péče...108 // 4.3 Potřeby pacientů v paliativní péči... 110 // 4.3.1 Fyziologické potřeby... 111 // 4.3.2 Potřeby jistoty a bezpečí... 112 // 4.3.3 Afektivní potřeby, potřeba lásky... 113 // 4.3.4 Potřeba sebeúcty a seberealizace... 113 // 4.4 Hodnocení symptomů v paliativní péči... 113 // 4.4.1 Bolest a její zvládání... 115 // 4.5 Psychosociální aspekty v paliativní péči... 116 // 4.5.1 Psychická reakce nemocného na nemoc... 116 // 4.5.2 Poslední dny a týdny života... 118 // 4.5.3 Psychosociální podpora... 118 // 4.5.4 Sociální péče... 119 // 4.6 Duchovní (spirituální) péče...120 // 4.6.1 Duchovní potřeby umírajícího pacienta ...120 // 4.6.2 Duchovní péče v závěru života... 121 // 4.7 Etické aspekty paliativní péče ...122 // 4.7.1 Problematika eutanázie...123 // 4.7.2 Práva umírajících ...124 // 4.8 Práce s příbuznými, truchlení...125 // 4.8.1 Péče o rodinu v průběhu nemoci...126 // 4.8.2 Pomoc
rodině v období zármutku a truchlení . . . 126 // 6 // 5 Transkulturní ošetřovatelství ... 129 // Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová // 5.1 Vznik, vývoj a základní charakteristika // transkulturního ošetřovatelství ...129 // 5.2 Organizace podporující rozvoj // transkulturního ošetřovatelství ...135 // 5.3 Kultura ...136 // 5.4 Cizinci v České republice...137 // 5.4.1 Poskytování zdravotní péče cizincům...139 // 5.4.2 Doporučení pro komunikaci s pacienty // z jiné kultury...140 // 5.5 Ukrajinci v ČR... 142 // 5.6 Slováci v ČR...146 // 5.7 Vietnamci v ČR... 152 // 5.8 Poláci v ČR...156 // 5.9 Mongolei v ČR... 161 // 5.10 Korejci v ČR... 162 // 5.11 Romové v ČR... 163 // 6 Výchova ke zdraví... 167 // Yvetta Vrublová // 6.1 Příjem potravy... 169 // 6.1.1 Nadváha a obezita... 170 // 6.1.2 Poruchy příjmu potravy... 171 // 6.2 Pohybová aktivita...173 // 6.3 Návykové látky... 175 // 6.3.1 Kouření jako závislost... 175 // 6.3.2 Alkohol... 175 // 6.3.3 Nelegální drogy... 176 // 6.3.4 Postup v případě podezření na zneužívání // omamných psychotropních látek...180 // 6.4 Patologické hráčství...180 // 6.4.1 Návykové chování ve vztahu ? počítačům... 181 // 6.5 Výchova ke zdravému sexuálnímu životu...182 // 6.5.1 Teorie sexuální výchovy... 183 // 6.5.2 Antikoncepce... 185 // 6.5.3 Prevence přenosu pohlavních chorob...190 // 6.6 Prevence úrazů... 191 // 7 // 6.7 Stres...192 // 6.7.1 Základní
termíny...193 // 6.7.2 Projevy stresu...194 // 6.7.3 Metody ke zmírnění a prevenci stresu...196 // Seznam bibliografických zdrojů... 198 // Slovníček pojmů... 213 // Přílohy... 215 // Příloha č. 1 - Práva pacientů ...215 // Příloha č. 2 - Charta práv hospitalizovaných dětí ...216 // Příloha č. 3 - Kodex všeobecných sester...217 // Rejstřík... 219 // Souhrn... 222 // Summary... 223 // 8
(OCoLC)761169368
cnb002223479

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC