Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen2 x )
(16.2) Půjčeno:81x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
208 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3593-1 (brož.)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 196-203 a rejstřík
Anglické resumé
000199893
Obsah // Souhrn/Summary...8 // Seznam zkratek... 9 // Úvod ... 10 // 1 Člověk, jeho motivace a potřeby... 12 // 1.1 Třídění potřeb... 13 // 1.2 Faktory motivace... 19 // 1.3 Uspokojení potřeb...20 // 1.3.1 Faktory ovlivňující uspokojování potřeb...22 // 2 Potřeby v ošetřovatelství...24 // 2.1 Potřeby v ošetřovatelském procesu...24 // 2.1.1 Ošetřovatelský proces v pediatrickém // ošetřovatelství...25 // 2.1.2 Role dětské sestry v ošetřovatelské péči ...27 // 3 Potřeby dítěte...30 // 3.1 Blokování uspokojování potřeb dítěte...36 // 3.2 Potřeby dětí v historickém vývoji... 37 // 3.3 Potřeby dětí v současnosti... 39 // 3.4 Vývoj potřeb u dětí...41 // 4 Fyziologické potřeby dětí...43 // 4.1 Potřeba nasycení/výživy...43 // 4.1.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // nasycení/výživy ...47 // 4.2 Potřeba tekutin a elektrolytů...56 // 4.2.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // tekutin a elektrolytů ... 57 // 4.3 Potřeba vyprazdňování...60 // 4.3.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // vyprazdňování ...62 // 4.4 Potřeba odpočinku a spánku...66 // 4.4.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // odpočinku a spánku ...68 // 4.5 Potřeba pohybové aktivity...71 // 4.5.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // pohybové aktivity...77 // 4.5.2 Konkretizace aktivit sestry odpovídajících // vybraným cílům (metodika)...
81 // 4.6 Potřeba dýchání...85 // 4.6.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // dýchání...86 // 4.7 Sexuální potřeby... 91 // 4.7.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? sexuálním // potřebám ...94 // 4.8 Potřeba růstu a vývoje...97 // 4.8.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // růstu a vývoje ... 100 // 5 Potřeby jistoty a bezpečí... 102 // 5.1 Potřeba pocitu jistoty a bezpečí... 102 // 5.1.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // pocitu bezpečí a jistoty... 104 // 5.2 Potřeba ochrany zdraví... 109 // 5.2.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // zdraví... 111 // 5.2.2 Konkretizace aktivit - zdravotní výchova v předškolních a školních zařízeních // (metodika) ... 118 // 5.3 Potřeba sebepéče... 121 // 5.3.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // sebepéče ... 124 // 5.3.2 Konkretizace aktivit sestry v oblasti sebepéče // (metodika) ... 126 // 5.4 Potřeba míru a klidu, potřeba vyhnout se ohrožení.. 128 // 5.4.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě míru // a klidu a vyhnutí se ohrožení ... 131 // 5.5 Potřeba tepla... 134 // 5.5.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě tepla // 135 // 5.6 Potřeba ochrany před bolestí... 139 // 5.6.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // ochrany před bolestí ... 142 // 6 Potřeby psychosociální... 150 // 6.1 Potřeba lásky a sounáležitosti... 150
6.1.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // lásky a sounáležitosti... 156 // 6.2 Potřeba uznání a sebeúcty... 161 // 6.2.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // uznání a sebeúcty... 163 // 6.3 Potřeba stimulace a učení... 166 // 6.3.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? potřebě // stimulace a učení ... 170 // 6.3.2 Výchovná zaměstnání dle cíle a věku - // konkretizace aktivit (metodika)... 174 // 7 Duchovní potřeby, potřeba seberealizace... 185 // 7.1 Ošetřovatelský proces vztahující se ? duchovním // potřebám a potřebě seberealizace... 189 // 8 Potřeby nedonošeného dítěte ... 191 // 9 Potřeby dítěte s postižením (zrakovým, sluchovým)... 193 // 10 Potřeby dítěte v paliativní péči... 195 // Literatura... 196 // Rejstřík // 204
(OCoLC)761169369
cnb002223480

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC