Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1998]-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://www.ujc.cas.cz/ 

2008-
2005/2006-2001/2012
Lingvistická bibliografie. Menší řada
Ročenka
Popsáno podle: r. 2005/2006 (vyd. 2008)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Součástí názvu je označení rozmezí let
Ročník 2011-2012 obsahuje dodatek: Soupis bibliografií české onomastiky 1980-2000
978-80-86496-42-9 (2005-2006 ; brož.) 978-80-86496-54-2 (2007-2008 ; brož.) 978-80-86496-70-2 (2009-2010 ; brož.)
000199976
OBSAH // 0 OBECNÉ OTÁZKY ONOMASTIKY // 0.0 Obecné otázky. Teorie a metoda onomastiky (1-26)...1 // 0.1 Antroponomastika (27-29)...3 // 0.2 Toponomastika (30-35)...4 // 0.3 Jiná jména než osobní a zeměpisná (36-40)...4 // 0.4 Lilerární onomastika (41-50)...5 // 0.5 Varia // 0.51 Materiálové příspěvky (51)...6 // 0.52 Různé příspěvky onomastické (52-57)...6 // 1 ONOMASTIKA INDOEVROPSKÁ (kromě slovanské) (58-79)...6 // 2 ONOMASTIKA SLOVANSKÁ // 2.0 Obecné, celkové a srovnávací práce ze slovanské onomastiky (80-82)...8 // 2.1 Staroslověnština a církevní slovanština...9 // 2.2 Jižní jazyky slovanské (83-87)...9 // 2.3 Východní jazyky slovanské (88-94)...9 // 2.4 Západní jazyky slovanské (kromě češtiny a slovenštiny) (95-119)...10 // 2.5 Slovenština (120-137)...12 // 2.6 Slovansko-ncslovanské kontakty v oblasti proprií (138-143)...14 // 3 ONOMASTIKA ČESKÁ // 3.0 Obecné otázky a celkové práce // 3.00 Obecné a celkové práce (144-153)...15 // 3.01 Česko-siovanské kontakty v oblasti proprií. Práce porovnávací (154-160)..16 // 3.02 Čcsko-ncslovanské kontakty v oblasti proprií. Práce srovnávací (161-172).17 // 3.1 Příspěvky antroponomastickć (173-208)...18 // 3.2 Materiálové příspěvky antroponomastické (209-222)...22 // 3.3 Jména zeměpisná místní (223-248)...23 // 3.4 Jména zeměpisná pomístní (249-276)...25 // 3.5 Ostatní zeměpisná jména (277-301)...28 // 3.6 Materiálové příspěvky toponomastické (302-328...31 //
3.7 Jiná jména (než osobní a zeměpisná) (329-347)...33 // 3.8 Mluvnická a tvaroslovná stránka vlastních jmen // 3.81 Mluvnická stránka vlastních jmen. Pravopis. Výslovnost (348-380)...34 // 3.82 Tvoření vlastních jmen a odvozenin z nich. Tvoření apclativ // z vlastních jmen (381-403)...39 // 3.83 Začleňování cizích vlastních jmen do češtiny, české podoby cizích vlastních jmen (exonyma) (404-422)...41 // IV // 3.9 Různé příspěvky onomastické // 3.91 Literární onomastika (423-431)...43 // 3.92 Apelatívni základy vlastních jmen, apelativa a vlastní jména (432-450).44 // 3.93 Zaniklé středověké osady (451-476)...45 // 3.94 Varia (477-499)...48 // 4 ONOMASTIKA JAZYKŮ NEINDOEVROPSKÝCH (500-512)...50 // 5 BIBLIOGRAFIE. DĚJINY A ORGANIZACE ONOMASTICKÉ PRÁCE. PERSONALIA // 5.0 Bibliografie (513-520)...51 // 5.1 Dějiny a organizace onomastické práce (521-524)...52 // 5.2 Onomastické časopisy a sborníky (525-535)...52 // 5.3 Onomastické konference (536-538)...54 // 5.4 Personalia (539-551)...54 // Rejstřík osobní...56 // Rejstřík slovní...61

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC