Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Ostrava : Sagit, [1993?]-
sv. ; 24 cm

2011, 2017
k 1.1.2011, k 9.10.2017
ÚZ : úplné znění
Vychází nepravidelně
Součástí názvu je v některých ročnících označení běžného roku, součástí podnázvu je datum právního stavu
Podnázvy se nepatrně mění
Název z obálky
Jednotlivé svazky mají ISBN
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře -- Zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení -- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách -- Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi -- Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu -- Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Popsáno podle: stavu k 1.1.2011
978-80-7208-830-0 (k 1.1.2011 ; brož.) 978-80-7488-252-4 (k 9.10.2017 ; brož.)
000200168
OBSAH // Předpisy z oblasti sociálního zabezpečení dosud v edici „ÚZ“ vyšly pod č. 2-3,15,38,58, 60, 90,115,147,166, 178,197,216,252,289,339,371,389,400,445,478,524,552,566,565,595,617,645, 702, 734, 776,811,879, 942,1015,1067,1124a 1179. Totoč. 1220seodč. 1179 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně. // // kapitola I - STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA // Přehled zákona o státní sociální podpoře... // Zákon č. 117/1995 Sb., // o státní sociální podpoře ... // Nařízení vlády č. 449/2016 Sb., ’ x // kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení... // Sdělení MPSV č. 121/2017 Sb., ... // kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním  hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory... // 4 // 5 // 70 // . 71 // kapitola II - DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM // Zákon č. 329/2011 Sb., ... // o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů // Vyhláška č. 388/2011 Sb., , // o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ... // 72 // 103
kapitola III - SOCIÁLNÍ SLUŽBY // Přehled zákona o sociálních službách...118 // Zákon č. 108/2006 Sb., // o sociálních službách...120 // Vyhláška č. 505/2006 Sb., . . v . „ // kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách...174 // Nařízení vlády č. 98/2015 Sb.,  // o provedení § 101a zákona o sociálních službách...198 // Vyhláška č. 332/2013 Sb., // o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka ... 200 // (příloha zdarma na www.socz.sagit.cz) // kapitola IV - POMOC V HMOTNÉ NOUZI // Zákon č. 111/2006 Sb., // o pomoci v hmotné nouzi...201 // Vyhláška č. 389/2011 Sb., . , . // o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi...238 // kapitola V - ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM // Zákon č. 110/2006 Sb., // o životním a existenčním minimu...240 // Nařízenívládyč. 409/2011 Sb., // o zvýšení částek životního minima a existenčního minima...252 // 2 // Sdělení MPSV č. 121/2017 Sb., // kterým se vyhlasuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životnflio a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory - viz kapitolu I \ // kapitola VI - OSTATNÍ // Nařízení vlády č. 167/2016 Sb., // o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem // činnosti
právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí...253 // Nařízení vlády č. 342/2016 Sb., // o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu...259 // SOUVISEJÍCÍ PŘEDPIS, , // který najdete v jiném tématu edice UZ // Číslo předpisu ve Sb. Název Téma edice ÚZ // 19/2014 Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou Sociální pojištění // Pozn. redakce: // • Předpisy v této publikaci odpovídají stavu právní úpravy známé ke dni redakční uzávěrky publikace, to je ke dni 9.10. 2017. Změny právních předpisů, ke kterým došlo po tomto datu, najdete na www.socz.sagit.cz // • Novelizované nebo doplňované části textů, předpisů jsou vyznačeny tučně (netýká se nadpisů), poznámky redakce a citace odkazů jsou vytištěny kurzívou. Symbol 71 znamená, že pň novelizaci oyla vypuštěna část textu. // • Citaci právního předpisu v poznámce pod čarou uvádíme vždy v aktuálním znění. // r // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC