Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
217 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3773-7 (brož.)
Žurnalistika a komunikace
Obsahuje slovníček pojmů
Obsahuje bibliografii na s. 215-217
000200242
Předmluva // Úvod // 1. Přípravné práce spojené s přijetím rukopisu do nakladatelství // 1.1 Kniha ve fázi námětu // 1.2 Tvorba rukopisu // 1.2.1 Původní dílo // 1.2.2 Překlad // 1.3 Licenční nakladatelská smlouva // 1.4 Odevzdání rukopisu do nakladatelství // 2. Redigování rukopisu // 2.1 Vlastní redakční práce // 2.1.1 Redaktor jako kvalifikovaný konzultant // 2.1.2 Rozdílný přístup k redigování uměleckých, odborných, populárně naučných, publicistických a překladových textů // 2.1.3 Zřetel k horizontu očekávání // 2.1.4 Zásada jednotnosti // 2.1.5 Pravopis a gramatika // 2.1.6 Stylistika // 2.1.7 Desetinné třídění // 2.1.8 Logická návaznost a úplnost textu // 2.1.9 Úprava seznamu literatury // 2.1.10 Obrazový doprovod knihy // 2.1.11 Úprava elektronické podoby rukopisu // 2.1.12 Podmínky pro práci redaktora 54 // 2.1.13 Jednání redaktora s autorem o úpravách textu 55 // 2.2 Editování starších textů 55 // 3. Příprava rukopisu ke zlomu 59 // 3.1 Odevzdání rukopisu zároveň v elektronické a v tištěné podobě 59 // 3.1.1 Vyznačení úrovní nadpisů 60 // 3.1.2 Vyznačení struktury textu 60 // 3.1.3 Vyznačení předělů v textu 60 // 3.1.4 Vyznačení grafických zvláštností použitých v textu 61 // 3.1.5 Vyznačení poznámkového aparátu 61 // 3.1.6 Další instrukce ke zlomu 62 // 3.2 Odevzdání rukopisu ke zlomu pouze v elektronické podobě 62 // 3.3 Poznámky pro zlom 64 // 3.4 Vstupní strany a tiráž 65 // 3.4.1 Strana 1 - patitul 65 // 3.4.2 Strana 2 - frontispis 66 // 3.4.3 Strana 3 - titulní list 66 // 3.4.4 Strana 4 - copyrighty, tiráž 66 // 4. Grafická úprava knihy a zlom 69 // 4.1 Grafická úprava (layout) 69 // 4.2 Zlom 70 //
5. Korektury a náhledy 71 // 5.1 První korektura 71 // 5.1.1 Účel korektur 71 // 5.1.2 Chyby zlomu 73 // 5.1.3 Obsah 74 // 5.1.4 Autorské korektury 74 // 5.1.5 Slučování korektur 75 // 5.2 Druhá korektura 76 // 5.3 Náhledy 77 // 6. Dokončovací práce 79 // 6.1 Rejstříky 79 // 6.2 Obálka 81 // 6.3 Předání do tisku - maketa a imprimatur 83 // 6.4 Propagace a distribuce 84 // 7. Redakční administrativa 85 // 7.1 Redakční software 86 // 7.2 Zpracovávání podkladů 86 // 7.3 Řízení externistů 87 // 8. Redaktor v periodickém tisku 91 // 8.1 Redaktor, editor, korektor 91 // 8.2 Redakční příprava textu 94 // 9. Malá exkurze do tiskárny - minulost a současnost 99 // Přílohy 105 // 1. Popis práce redaktora 107 // 1.1 Popis práce redaktora v knižní redakci 107 // 1.2 Popis práce redaktora v časopisecké redakci 108 // 1.3 Popis práce grafika v časopisecké redakci 109 // 2. Nakladatelská licenční smlouva 111 // 3. Pokyny pro autory a redaktory 123 // 3.1 Pokyny pro autory a překladatele 123 // 3.2 Pokyny pro externí redaktory 132 // 3.3 Pokyny pro tvorbu rejstříků 137 // 4. Typografická pravidla 141 // 4.1 Pravidla sazby jednotlivých prvků a značek v hladké sazbě 141 // 4.2 Hlavní prvky měrného typografického systému 145 // 5. Korektorské značky 147 // 6. Užitečné klávesové zkratky 153 // 7. Vazba a formáty, tiskový arch, technologický rozsah knihy 155 // 8. Technické parametry obrazového doprovodu 157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC