Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
188 s. : il. ; 24 cm + 1 DVD
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3642-6 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžné anglické resumé
000200247
1 Historie anesteziologie -- 1.1 Horace Wells a oxid dusný -- 1.2 Mortonův úspěch -- 1.3 Historie místní anestézie -- 1.4 Začátky anestézie v Českých zemích -- 1.5 Vznik samostatného oboru v Československu -- 2 Základní pojmy a rozdělení anestézie -- 2.1 Základní pojmy -- 2.2 Rozdělení anestézie -- 3 Inhalační anestézie -- 3.1 Úvod -- 3.2 Plynná inhalační anestetika -- 3.3 Kapalná inhalační anestetika -- 3.4 VIMA -- 3.5 Anesteziologické dýchací systémy a anesteziologický přístroj -- 3.5.1 Zdroj medicinálních plynů -- 3.5.2 Charakteristika anesteziologických systémů -- 3.5.3 Přídavná zařízení anesteziologického přístroje -- 4 Nitrožilní anestetika, benzodiazepiny -- 4.1 Nitrožilní anestetika -- 4.2 Benzodiazepiny -- 4.3 TIVA -- 5 Opioidy -- 5.1 Morfiniformní analgetika používaná v anesteziologii -- 5.1.1 Morfin -- 5.1.2 Petidin -- 5.1.3 Fentanyl -- 5.1.4 Sufentanil -- 5.1.5 Alfentanil -- 5.1.6 Remifentanil ---
5.1.7 Antidota opioidů -- 6 Svalová relaxancia -- 6.1 Svalová relaxancia depolarizující -- 6.2 Svalová relaxancia nedepolarizující -- 6.2.1 Dlouhodobá -- 6.2.2 Střednědobá -- 6.2.3 Krátkodobá -- 6.3 Sledování účinku svalových relaxancií -- 6.4 Antagonizace účinku nedepolarizujících svalových relaxancií -- 7 Doplňovaná anestézie -- 8 Lokální anestetika -- 8.1 Tři generace lokálních anestetik -- 8.2 Trojí mechanismus účinku lokálních anestetik -- 8.2.1 Klasický lokálně anestetický účinek -- 8.2.2 Účinky lokálních anestetik na další buněčné struktury -- 8.2.3 Alternativní účinky lokálních anestetik -- 8.3 Tři nejdůležitější vlastnosti lokálních anestetik -- 8.3.1 Rychlost nástupu účinku (latence) -- 8.3.2 Mohutnost účinku (potence) -- 8.3.3 Trvání účinku lokálních anestetik -- 8.4 Farmakokinetika lokálních anestetik -- 8.5 Nežádoucí reakce na lokální anestetika -- 8.5.1 Alergie na lokální anestetika ---
8.5.2 Toxicita kardiotoxicita a neurotoxicita -- 8.5.3 Terapie toxických reakcí v důsledku podání lokálních anestetik -- 8.5.4 Prevence toxických reakcí -- 8.6 Přehled látek používaných v současnosti -- 8.7 Adjuvancia k lokálním anestetikům -- 8.7.1 Adjuvancia u centrálních blokád -- 8.7.2 Adjuvancia u periferních blokád -- 9 Kombinovaná anestézie -- 10 Příprava pacienta před anestézií -- 10.1 Vyšetření pacienta před plánovaným podáním celkové nebo místní anestézie -- 10.2 Klasifikace celkového fyzického stavu před anestézií -- 10.3 Předoperační vyšetření -- 10.4 Vlastní předanestetické vyšetření -- 10.5 Informovaný souhlas pacienta s anestézií -- 10.6 Premedikace -- 10.7 Látky používané k premedikaci -- 10.8 Bezprostřední příprava před anestézií -- 11 Základní anesteziologické postupy -- 11.1 Zajištění dýchacích cest v anestézii -- 11.1.1 Obličejová maska -- 11.1.2 Vzduchovody ---
11.1.3 Tracheální rourka a tracheální intubace -- 11.1.4 Supraglotické pomůcky na zabezpečení průchodnosti dýchacích cest -- 11.1.5 Invazivní postupy zajištění dýchacích cest -- 12 Zajištění žilního přístupu -- 13 Průběh celkové anestézie -- 14 Lokoregionální anestézie -- 14.1 Topická anestézie -- 14.2 Infiltrační anestézie -- 14.3 Intravenózní regionální anestézie -- 14.4 Okrsková anestézie -- 14.5 Svodná anestézie -- 14.5.1 Blokáda cervikálního plexu -- 14.5.2 Svodná anestézie v oblasti horní končetiny -- 14.5.3 Svodná anestézie v oblasti dolní končetiny -- 14.5.4 Svodná anestézie v oblasti trupu -- (mimo centrální míšní blokády) -- 14.5.5 Centrální míšní blokády -- 15 Monitorování a dokumentace v anesteziologii -- 16 Léčba pooperační bolesti -- 16.1 Terapeutické možnosti -- 16.1.1 Nefarmakologické postupy -- 16.1.2 Farmakoterapie -- 16.2 Základní přehled používaných látek ---
16.2.1 Neopioidní analgetika -- 16.2.2 Nesteroidní protizánětlivé léky -- 16.2.3 Opioidy -- 16.3 Volba pooperační analgezie podle jednotlivých typů operací -- 16.3.1 Výkony s předpokládanou malou pooperační bolestí -- 16.3.2 Výkony s předpokládanou střední pooperační bolestí -- 16.3.3 Výkony s předpokládanou velkou pooperační bolestí -- 16.4 Pooperační analgezie u geriatrických pacientů -- 16.5 Pooperační analgezie u dětí -- 16.5.1 Krátké operační výkony -- 16.5.2 Střední operační výkony -- 16.5.3 Velké operační výkony -- 16.6 Pooperační analgezie u ambulantních operací -- 17 Komplikace během anestézie -- 17.1 Riziko úmrtí nemocného -- 17.2 Maligní hypertermie -- 17.3 Centrální anticholinergní syndrom -- 17.4 Další komplikace celkové anestézie -- 17.5 Komplikace při lokoregionální anestézii -- 17.5.1 Obecné komplikace regionální anestézie ---
17.5.2 Běžné nežádoucí účinky a komplikace neuroaxiální blokády -- 17.5.3 Závažné komplikace neuroaxiální blokády -- 18 Ambulantní anestézie -- 19 Monitorovaná anesteziologická péče -- 20 Základy anestézie dětí -- 20.1 Fyziologické poznámky -- 20.2 Farmakologické zvláštnosti dětského věku -- 20.3 Příprava dítěte k anestézii -- 20.4 Zajištění cévního vstupu -- 20.5 Zajištění dýchacích cest -- 20.6 Anesteziologické přístroje a vybavení -- 20.7 Metodika vedení anestézie -- 20.8 Svodná anestézie u dětí -- 21 Anestézie a analgezie v porodnictví -- 21.1 Fyziologické změny spojené s těhotenstvím -- 21.2 Transplacentární přenos farmak -- 21.3 Anestézie pro císařský řez -- 21.3.1 Míšní svodná anestézie -- (subarachnoidální, epidurální, kombinovaná) -- 21.3.2 Celková anestézie -- 21.4 Analgezie v porodnictví -- 21.4.1 Systémová analgezie -- 21.4.2 Regionální analgezie ---
21.5 Resuscitace v těhotenství -- 22 Anestézie u urgentních výkonů -- 23 Neodkladná resuscitace -- 23.1 Vymezení pojmů -- 23.2 Diagnóza selhání životních funkcí -- 23.3 Terapie selhání životních funkcí -- 23.3.1 Základní neodkladná resuscitace -- 23.3.2 Rozšířená neodkladná resuscitace -- 23.3.3 Neodkladná resuscitace v nemocnici
cnb002201558

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC