Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.8) Půjčeno:113x 
BK
Vyd. 3., dopl. a přeprac.
Praha : Portál, 2011
190 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-977-4 (brož.)
slovenština
Obsahuje bibliografii na s. 178-190
000200260
Obsah // Předmluva k třetímu, přepracovanému a doplněnému vydání ...9 // Předmluva ...10 // Předmluva ? přepracovanému českému vydání ...12 // 1 Vývoj řeči ...13 // 1.1 Dialektická determinace vývoje řeči ...13 // 1.1.1 Myšlení a vývoj řeči ...16 // 1.1.2 Motorika a vývoj řeči ...19 // 1.1.3 Zrak a vývoj řeči ...22 // 1.1.4 Sluch a vývoj řeči ...24 // 1.1.5 Sociální prostředí a vývoj řeči ...27 // 1.2 Potenciál rozvoje ...31 // 1.2.1 Experimentace ...31 // 1.2.2 Stimulace ...33 // 1.2.3 Imitace ...34 // 1.3 Úrovně řečového vývoje ...35 // 1.3.1 Neverbální - předverbální úroveň ...36 // 1.3.2 Verbální úroveň ...45 // 2 Symptomatické poruchy řeči jako druh narušené // komunikační schopnosti ...51 // 2.1 Modely vzniku symptomatických poruch řeči ...53 // 3 Logopedická péče o děti se symptomatickými poruchami řeči ...56 // 3.1 Organizační hledisko ...56 // 3.1.1 Česká republika ...56 // 3.1.2 Slovenská republika ...66 // 3.2 Metodické principy ...21 // 5 // SYMPTOMATICKÉ PORUCHY ŘEČI U DĚTÍ // 4 Děti s mentálním postižením ...78 // 4.1 Vývoj řeči ...79 // 4.1.1 Vliv stupně mentálního postižení ...81 // 4.1.2 Vliv formy mentálního postižení ...82 // 4.1.3 Vliv typu mentálního postižení ...84 // 4.1.4 Jazykové roviny ...85 // 4.1.5 Potenciál rozvoje ...89 // 4.2 Poruchy řeči ...92 // 4.2.1 Dyslalie ...94 // 4.2.2 Huhňavost ...95 // 4.2.3 Breptavost ...95 // 4.2.4 Koktavost ...96 // 4.2.5 Dysartrie ...97 // 4.2.6 Dětský autismus ...97 // 4.2.7 Další projevy ...98 // 4.3 Specifika logopedické péče ...99 //
5 Děti postižené dětskou mozkovou obrnou ...103 // 5.1 Vývoj řeči ...103 // 5.1.1 Jazykové roviny ...105 // 5.1.2 Potenciál rozvoje ...108 // 5.2 Poruchy řeči ...109 // 5.2.1 Dysartrie ...112 // 5.2.2 Dysprozódie ...116 // 5.2.3 Dysfonie ...116 // 5.2.4 Narušené dýchání ...117 // 5.2.5 Další projevy ...117 // 5.3 Specifika logopedické péče ...118 // 6 Děti se zrakovým postižením ...124 // 6.1 Vývoj řeči ...124 // 6.1.1 Jazykové roviny ...125 // 6.1.2 Potenciál rozvoje ...132 // 6.2 Poruchy řeči ...135 // 6.2.1 Dyslalie ...137 // 6.2.2 Narušené koverbální chování ...138 // 6.2.3 Další projevy ...138 // 6.3 Specifika logopedické péče ...139 // 7 Děti se sluchovým postižením ...143 // 7.1 Vývoj řeči ...143 // 7.1.1 Vliv stupně sluchového postižení ...’ ...143 // 7.1.2 Jazykové roviny ...146 // 7.1.3 Potenciál rozvoje ...150 // 7.2 Poruchy řeči ...152 // 7.2.1 Dyslalie ...153 // 7.2.2 Dysprozódie ...154 // 7.2.3 Dysfonie ...156 // 7.2.4 Narušené dýchání ...157 // 7.2.5 Další projevy ...157 // 7.3 Specifika logopedické péče ...158 // 7.3.1 Tradiční přístupy ...159 // 7.3.2 Moderní přístupy ...165 // 8 Děti s dalšími poruchami a onemocněními ...169 // 8.1 Děti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou ...169 // 8.2 Děti s epilepsií ...173 // 8.3 Děti s poruchami chování ...175 // Resumé ...176 // Literatura ...178
(OCoLC)798992262
cnb002197505

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC