Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.8) Půjčeno:59x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
151 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0031-4 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000200261
Obsah // Předmluva...9 // Na úvod... 11 // Sanace rodiny v minulosti a dnes... 11 // Nereálná očekávání - brzda pomoci ohroženému dítěti... 12 // Je sanace rodiny nástrojem, který umožní zrušení dětských domovů? 15 // 1. kapitola // Co je sanace rodiny... 17 // Věra Bechyňová // Definice sanace rodiny... 17 // Podmínky sanování rodin... 19 // Jak pomoci rodičům přijmout sanaci rodiny... 22 // Sociální práce s rodinou realizovaná pracovníky SPOD - odlišnosti // od sanace rodiny... 25 // Partnerský přístup v multidisciplinárním týmu... 26 // Sanace rodiny // 2. kapitola // Právní rámec sanace rodiny... 31 // Věra Bechyňová // Zákon o sociálně-právní ochraně dětí... 31 // Zákon o sociálních službách... 33 // 3. kapitola // Zanedbávání péče o dítě a sanace rodiny... 35 // Marta Konvičková // Definice zanedbávání péče o dítě... 35 // Typy zanedbávání péče o dítě... 38 // Zanedbávání péče o dítě a psychická deprivace... 40 // Rizikové faktory zanedbávání péče o dítě... 40 // Zanedbávání péče o dítě a kulturní rozdíly... 43 // Způsoby zjišťování míry zanedbávání péče o dítě... 43 // Právní rámec zanedbávání péče o dítě v České republice... 44 // Listina základních práv a svobod... 44 // Úmluva o právech dítěte... 45 // Zákon o rodině... 46 // Zákon o sociálně-právní ochraně dětí... 46 // Trestní zákon... 47 // 4. kapitola // Klienti
sanace rodiny... 51 // Marta Konvičková // Kdo jsou klienti sanace rodiny... 51 // Péče o děti... 53 // Dohled... 56 // Výživa... 56 // Oblečení a hygiena... 56 // Péče o fyzické zdraví... 57 // Péče o psychické zdraví... 57 // Péče o rozvoj osobnosti dítěte a jeho vzdělávání... 58 // Zhodnocení situace dítěte v rodině... 58 // 6 // Obsah // 5. kapitola // Profesionální dovednosti a komunikační techniky ... 63 // Věra Bechyňová // Vztahy mezi pomáhajícími pracovníky a rodinami... 63 // Co vidíme, slyšíme, myslíme, cítíme a říkáme... 69 // Přeznačkování... 70 // Pochvala, ocenění... 74 // Zpětná vazba, kritika... 77 // Přerámcování... 80 // Empatie... 82 // Brzdy v komunikaci... 85 // 6. kapitola // Případové konference... 89 // Věra Bechyňová // Realizace případové konference... 91 // Individuální plán sanace rodiny... 92 // Multidisciplinární tým případové konference... 93 // 7. kapitola // Prevence nařízení ústavní výchovy... 103 // Marta Konvičková // Účinnost prevence... 103 // Programy podpory rizikových rodin... 107 // Intenzita služeb sanace rodiny ... 111 // 8. kapitola // Sanace rodiny v průběhu předběžného opatření... 115 // Marta Konvičková // Nařízení předběžného opatření - prostor pro podporu změn v rodině ... 116 Snižování traumatizace dítěte při umístění do zařízení pro výkon // ústavní výchovy... 118 // Průběh sanování rodiny v rámci
předběžného opatření... 120 // 7 // Sanace rodiny // Podpora rodičů v kontaktu s dítětem umístěným v zařízení pro výkon // ústavní výchovy... 123 // Vyhodnocení kontaktu rodičů s dítětem - prostředek pro hledání další // podpory pro dítě i rodinu... 125 // g. kapitola // Sanace rodiny po umístění dítěte do ústavní výchovy... 127 // Věra Bechyňová // Sanace rodiny po výroku soudu o odebrání dítěte z rodiny, který ještě // nenabyl právní moci... 127 // Sanace rodiny po nabytí právní moci rozsudku o nařízení ústavní // výchovy... 133 // io. kapitola // Péče o sociálně ohrožené děti ve Francii... 141 // Věra Bechyňová // Rozhovor s dětskou soudkyní Raphaele Eche ... 142 // Rozhovor s dětskou psycholožkou Ivankou Hyblerovou-Šimkovou. . . . 146 // Občanské sdružení STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny... 151 // 8
(OCoLC)817046364
cnb002200981

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC