Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2008-2009
4 sv. : il. (převážně barev.) ; 24-30 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7235-405-4 (učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-7235-406-1 (pracovní sešit 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7235-407-8 (pracovní sešit 2 ; brož.)
ISBN 978-80-7235-433-7 (metodická příručka ; brož.)
"Zpracováno v souladu s požadavky a záměry RVP ZV"--Tit. l.
učebnice. 2008. 135 s. ; 24 cm-- pracovní sešit 1. 2008. 48 s. ; 29 cm -- pracovní sešit 2. 2008. 48 s. ; 29 cm -- metodická příručka. 2009. 63 s. ; 24 cm
000200344
OPAKOVÁNÍ -- Počítání do 20, zkouška správnosti výpočtu -- Počítání bez přechodu přes základ 10 -- Počítání s přechodem přes základ 10 -- Počítání do 100 -- Čísla 0-100, porovnávání čísel, sčítání a odčítání desítek s desítkami. Sčítání a odčítání desítek s jednotkami bez přechodu -- i s přechodem přes základ 10 -- Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ 10 -- Násobení a dělení čísel čísly 1,2,3, 4, 5; sudá a lichá čísla -- Násobení a dělení číslem 10 -- NOVÉ UČIVO -- Počítání do 100 -- Násobení a dělení čísel čísly 6, 7, 8, 9 -- Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10 -- Zaokrouhlování čísel na desítky (rozšiřující učivo) -- Písemné sčítání a odčítání (rozšiřující učivo) -- Hodiny s ručičkami a digitální (závislosti a vztahy) -- Přirozená čísla v oboru do 1000 sčítání a odčítání Počítání do 1000; numerace čísel; počítání po stovkách, -- desítkách a jednotkách -- Porovnávání čísel -- Sčítání a odčítání stovek se stovkami, stovek s desítkami a jednotkami -- bez přechodu přes základ 10 -- Jednotky hmotnosti a objemu (závislosti a vztahy) -- Sčítání a odčítání trojciferných čísel s číslem jednociferným -- s přechodem přes základ 10 a 100 -- Sčítání a odčítání trojciferných čísel s číslem dvojciferným -- s přechodem
přes základ 100 -- Sčítání a odčítání trojciferných čísel, ve kterých jsou 2 až 3 číslice různé -- od nuly (například: 200 + 250, 200 + 255, 400 250, 453 200) -- Zaokrouhlování trojciferných čísel (rozšiřující učivo) -- Prohloubení Dočítání do 1000 -- Přirozená čísla v oboru do 1000 násobení a dělení mimo obor násobilek -- Násobení a dělení číslem 10 -- Násobení a dělení číslem 100 -- Násobení násobků deseti jednociferným číslem -- Dělení násobků deseti jednociferným číslem (rozšiřující učivo) -- Dělení se zbytkem -- Násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem (rozšiřující učivo). Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel (rozšiřující učivo) -- GEOMETRIE -- Opakování geometrické útvary, tělesa, bod, čáry -- Přímka -- Vzájemná poloha dvou přímek v rovině -- Úsečka opakování -- Jednotky délky opakování (závislosti a vztahy) -- Polopřímka -- Opačné polopřímky -- Rovina -- Rovinné útvary značení -- Kreslení ve čtvercové síti -- Rovinné útvary obdélník, trojúhelník, mnohoúhelníky, kruh a kružnice -- Rýsování pomocí kružítka (rozšiřující učivo) -- Přenášení úseček -- Porovnávání úseček -- Jednotky délky prohloubení (závislosti a vztahy) -- Konstrukce trojúhelníku (rozšiřující učivo) -- Prostorové útvary tělesa -- Kreslení obrázků pomocí osové souměrnosti

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC