Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde, 2011
420 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7201-854-3 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000200720
Obsah // Seznam použitých zkratek ... 11 // Použité zkratky k právní úpravě ČR ... 12 // Použité zkratky ? právní úpravě Spojeného království ... 13 // Použité zkratky ? právní úpravě USA ... 14 // Použité zkratky ? právní úpravě Švýcarska... 15 // OBECNÁ ČÁST... 19 // 1 Úvod ... 19 // 2 Východiska ochrany veřejného zdraví před rizikovými faktory // venkovního prostředí v mezinárodním kontextu... 27 // 2.1 Pojem „veřejné zdraví“ a jeho vývojové tendence ... 27 // 2.1.1 Veřejné zdraví... 27 // 2.1.2 „Nové veřejné zdraví“ (New Public Health) ... 30 // 2.1.3 „Environmental Health“ ... 33 // 2.2 Vývojová východiska „ochrany veřejného zdraví před negativními vlivy životního prostředí“ // v celosvětovém kontextu... 37 // 2.3 Současná koncepce ochrany veřejného zdraví // před rizikovými faktory venkovního prostředí... 39 // 2.3.1 Koncepce v rámci Světové zdravotnické // organizace... 39 // 2.3.2 Koncepce v rámci EU ... 45 // Shrnutí... 51 // 2.4 Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí ve vybrané zahraniční // právní úpravě obecná východiska ... 52 // 2.4.1 Právní úprava Spojeného království... 52 // 2.4.2 Právní úprava USA ... 57 // 2.4.3 Právní úprava Švýcarska ... 63 // Shrnutí... 67 // 5 // PRÁVO NA OCI IRÁNU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ // 3 Východiska ochrany veřejného zdraví před rizikovými // faktory venkovního prostředí
v podmínkách ČR ... 69 // 3.1 Obecná východiska... 69 // 3.2 Právo na ochranu veřejného zdraví... 72 // Shrnutí... 78 // 4 Lidsko-právní povaha ochrany zdraví človčka // v mezinárodním kontextu... 79 // 4.1 Generace lidských práv a právo // na ochranu veřejného zdraví... 80 // 4.2 Prostředky prosazování lidských práv // v intencích práva EU... 81 // 4.2.1 Regulace lidských práv v Evropské unii... 82 // 4.2.2 Listina základních práv EU... 87 // 4.2.3 Lidská práva na ochranu zdrávi // dle sekundární legislativy... 89 // 4.3 Ochrana zdravých životních podmínek a lidská práva // v mezinárodním právu ... 93 // 4.2.4 Ochrana zdravých životních podmínek // a judikatura Evropského soudu pro lidská práva ... 97 // Shrnutí... 102 // 5 Právo na ochranu veřejného zdraví před rizikovými faktory // venkovního prostředí v podmínkách právní úpravy v ČR... 105 // 5.1 Ústavné zaručená práva ... 105 // 5.2 Organizační zabezpečení ochrany veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí’ // při výkonu státní moci ... 108 // Shrnutí... 123 // 5.3 Účast veřejnosti ve věcech ochrany veřejného zdraví // před rizikovými faktory venkovniho prostředí... 124 // 5.3.1 Účast veřejnosti dle zákona o péči o zdraví lidu // a zákona o ochraně veřejného zdraví... 130 // 5.3.2 Účast veřejnosti na ochraně veřejného zdraví // dle vybrané environmentální právní úpravy ... 136
// Shrnutí... 140 // 5.4 Odpovědnostní vztahy při ochraně veřejného zdraví // před rizikovými faktory venkovního prostředí... 141 // 5.4.1 Správněprávní odpovědnost... 142 // 5.4.2 Občanskoprávní odpovědnost... 146 // 6 // Obsah // 5.4.3 Trestněprávní odpovědnost ... 152 // 5.5 Lidská práva a vynutitelnost práva na ochranu zdraví // před rizikovými faktory venkovního prostředí... 157 // Shrnutí... 164 // ZVLÁŠTNÍ ČÁST... 169 // 6 Průřezové prostředky ochrany veřejného zdraví // před rizikovými faktory venkovního prostředí... 169 // 6.1 Institut hodnocení zdravotních rizik ... 169 // 6.1.1 Právní úprava v EU ... 173 // 6.1.2 Právní úprava v podmínkách ČR... 175 // 6.1.3 Vybraná zahraniční právní úprava... 180 // 6.1.4 Shrnutí ... 183 // 6.2 Posuzování vlivů na veřejné zdraví... 184 // 6.2.1 Právní úprava EU... 184 // 6.2.2 Právní úprava v podmínkách ČR... 185 // 6.2.3 Vybraná zahraniční právní úprava... 193 // 6.2.4 Shrnutí ... 198 // 6.3 Integrovaná prevence znečištěni... 199 // 6.3.1 Právní úprava EU... 199 // 6.3.2 Právní úprava v podmínkách ČR... 201 // 6.3.3 Vybraná zahraniční právní úprava... 211 // 6.3.4 Shrnutí ... 213 // 6.4 Územní plánování a navazující řízení... 213 // 6.4.1 Právní úprava EU... 214 // 6.4.2 Právní úprava v podmínkách ČR... 215 // 6.4.3 Vybraná zahraniční právní úprava... 222 // 6.4.4 Shrnutí ... 225 // 6.5 Hodnocení
dopadů právní regulace // v oblasti ochrany veřejného zdraví... 226 // 6.5.1 Nástroj sui generis v EU ... 227 // 6.5.2 Nástroj sui generis v podmínkách ČR... 228 // 6.5.3 Nástroj sui generis ve vybrané zahraniční // právní úpravě ... 230 // 6.5.4 Shrnutí ... 232 // 7 Ochrana veřejného zdraví před nebezpečnými látkami... 233 // 7.1 Nebezpečné chemické látky ... 234 // 7.1.1 Právní úprava EU... 234 // 7 // PRÁVO NA OCHRANU VEREJNÉHO ZDRAVÍ // 7.1.2 Právní úprava v podmínkách ČR ... 236 // 7.2 Nebezpečné látky biologického původu... 257 // 7.3 Vybraná zahraniční právni úprava... 261 // 7.4 Shrnutí ... 267 // 8 Ochrana veřejného zdraví před dalšími zdroji ohrožení... // 8.1 Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory // záření ... // 8.1.1 Ochrana veřejného zdraví // před rizikovými faktory neionizujícího záření _ // 8.1.2 Ochrana veřejného zdraví // před rizikovými faktory ionizujícího záření ... // 8.1.3 Shrnutí... // 8.2 Ochrana veřejného zdraví // před haváriemi a epidemiemi... // 8.2.1 Ochrana veřejného zdraví před haváriemi... // 8.2.2 Ochrana veřejného zdraví před epidemiemi... // 8.2.3 Vybraná zahraniční právní úprava ... // 8.2.4 Shrnutí... // 8.3 Ochrana veřejného zdrávi před hlukem // z venkovního prostředí... // 8.3.1 Právní úprava EU ... // 8.3.2 Právní úprava v podmínkách ČR ... // 8.3.3 Vybraná zahraniční právní úprava ... // 8.3.4 Shrnutí...
// 271 // 271 // 271 // 280 // 288 // 289 // 289 // 291 // 294 // 298 // 298 // 299 301 307 316 // 9 Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory // znečištěné půdy... 319 // 9.1 Právní úprava EU... 319 // 9.2 Právní úprava v podmínkách ČR... 321 // 9.3 Vybraná zahraniční právní úprava... 332 // 9.4 Shrnutí ... 336 // 10 Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory // znečištěné vody... 339 // 10.1 Právní úprava EU... 339 // 10.2 Právní úprava v podmínkách ČR... 342 // 10.3 Vybraná zahraniční právní úprava... 353 // 10.4 Shrnutí ... 357 // 8 // Obsah // 11 Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory znečištěného // ovzduší a narušeného klimatického systému Zemé... 359 // 11.1 Právní úprava EU... 360 // 11.2 Právní úprava v podmínkách ČR... 362 // 11.3 Právní úprava vybraných států... 367 // 11.4 Shrnutí ... 372 // 12 Závěr - vyhodnocení zkoumaných hypotéz... 377 // Resumé... 385 // Bibliografie... 395 // Monografie... 395 // Časopisecká literatura ...1... 403 // Internetové zdroje... 404 // Přehled judikatury... 412 // ESD/SDEU... 412 // HSLP... 413 // Ústavní soud...414 // Nej vyšší soud ... 414 // Nej vyšší správní soud... 414 // Ostatní judikatura... 415 // Věcný rejstřík ... 417 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC