Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2002
106 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7238-182-2 (brož.)
Moderní pedagogika v teorii a praxi
Obsahuje bibliografie
000200752
OBSAH // PROLOG 9 // PRAKTICKÉ APLIKACE NĚKTERÝCH POSTUPŮ TVOŘIVÉ DRAMATIKY V HODINÁCH LITERÁRNÍ (I JAZYKOVÉ A SLOHOVÉ) VÝCHOVY 13 // VYVOLÁVÁNÍ ASOCIACÍ___ I* // 1. Asociace vyvolané konkrétními smyslovými vjemy 14 // 2. Asociace vyvolané slovem 14 // 3. Asociace s "vnitřní fotografií" 15 // HRY PROCVIČUJÍCÍ RYTMICKÉ CÍTĚNÍ 16 // 1. Rytmizace slov 16 // 1.1 Rytmický řetěz 16 // 1.2 Štafeta 16 // 2. Rytmizace říkadel . 16 // 3. Využití poznatků o rytmu při recitaci 17 // 3.1 Skandování v říkadlech 17 // 3.2 Pozor na skandování při recitaci 18 // 4. Využití poznatků o rytmu ? vlastní tvorbě 20 // 5. Rytmický vícehlas 20 // VCIŤOVÁNÍ ___ 22 // 1. Vciťování do předmětů 22 // 1.1 Hra s reálným předmětem 22 // 1.2 Monolog věcí 23 // 1.3 "Štrachání" 23 // 1.4 Vciťování do přírodnin 24 // 1.5 Vcítění do věcí zobrazených na snímku, pohlednici, obraze 25 // 2. Vciťování do literární postavy 26 // 2.1 Průpravná cvičení 26 // 2.1.1 Hledáme způsob vyjádření podtextu 26 // 2.1.2 Minimalizovaný dialog 26 // 2.1.3 Hry s vyloučením zraku 26 // 2.1.4 Hry simulující neschopnost samostatného pohybu - loutky 27 // 2.2 Praktické aplikace her 27 // 2.2.1 Alegorická postava v bajce 27 // 2.2.2 Dialog s literární postavou 28 // 3 // 2.2.2.1 Dialog dvou literárních postav z určitého díla // 2.2.2.2 Dialog literární postavy se čtenářem // 2.2.2.3 Dialog postav, které se ocitly v novém
prostředí // 2.2.2.4 Fiktivní rozhovor s těmi, kdo literárního hrdinu "znali" // 2.2.2.5 Fiktivní dopis // CHARAKTERISTIKA // 1. Charakteristika člověka podle fotografického snímku // 2. Pokus o vlastní charakteristiku (využití akrostichu) // 3. Pokus o charakteristiku kamaráda - (využití limericku) // 4. Srážka (Nebezpečí dezinterpretace) // 5. Jméno napovídá charakter // 5.1 B. Němcová - K. J. Erben: Zlatý kolovrat // 5.2 J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce // 6. Dialog s literární postavou // HLEDÁNÍ INSPIRACE___—--- // 1. Svět všemi smysly // 2. Čím se inspiruje básník // METAFORA___— // 1. Hledání metaforického vyjádření // 2. Odhalování významu metafory // 3. Funkčnost metaforického vyjádření // PŘESAH A JEHO FUNKCE // 28 // 28 // 28 // 28 // 29 // 30 // 30 // 30 // 32 // 33 35 35 35 35 // 37 // 37 // 37 // 40 // 40 // 40 // 41 // MYLNÁ ETYMOLOGIE // 48 // NEOLOGISMUS (VYUŽÍVAJÍCÍ MYLNÉ ETYMOLOGIE) // 1. Morgensternovy Nové názvy navržené přírodě // 2. Projekt Země spánku // PODNĚTY ? PRÁCI S POHÁDKOU A POVĚSTÍ // 1. Hry ? přeladění (soustředění + motivace) // 1.1 pohybem - z pohádky do pohádky // 1.2 zvukem, hudební ukázkou // 1.3 obrazem // 1.4 hmatovými vjemy // 49 // 49 // 49 // 53 // 53 // 53 // 53 // 53 // 53 // 4 // 2. Hry asociační // 2.1 Hrdinové z pohádek a pověstí 54 // 2.2 Dvojice 55 // 2.3 Řetěz 55 // 3. Hry pantomimické 55 // 3.1 Pojď ke mně jako 55
3.2 Kameny 55 // 3.3 Sochy 55 // 3.4 Hledám tě, patříš ke mně? 56 // 3.5 Živý obraz 56 // 3.6 Probouzení z kteréhokoli zastaveného pohybu 56 // 3.7 Kdo vešel? 56 // 3.8 Loutkové divadlo 57 // 3.9 Zrcadla 57 // 4. Hry verbálně zvukové 57 // 4.1 Klíčové slovo 57 // 4.2 Kdo mě pozná? 57 // 4.3 Kdo mluví? •  7 // 4.4 Pohádkové pexeso 57 // 4.5 Dabink 58 // 4.6 Ozvučení němého filmu 58 // 4.7 Pohádková štafeta I 60 // 4.8 Pohádková štafeta II 60 // 4.9 Pohádková štafeta III 60 // 4.10 Co by se stalo, kdyby... 60 // 5. Hry v roli 61 // 5.1 H. CH. Andersen: Císařovy nové šaty 61 // 5.2 Pohádka o Smolíčkovi 63 // 5.3 H. CH. Andersen: Pastýřka a kominíček. 64 // PODNĚTY ? PRÁCI S BÁJÍ 66 // 1. Začínáme poznávat svět řeckých bájí (Motivace ? četbě) 66 // 2. Kdo ke mně patří? (Kontrola zadané četby) 66 // 3. Stavíme pomník bájným hrdinům (Charakteristika postav, // hledání symbolických významů v bájích) 67 // 4. Putování s Odysseem 67 // 5. Projekt Potopa 68 // 5.1 Obraz potopy světa v nejstarších literárních památkách 69 // 5.2 Obraz potopy světa v populárně naučné literatuře 69 // 5 // 5.3 Obraz potopy světa v predstavách obyvatel amerického // kontinentu 69 // 5.4 Alegorické využití obrazu potopy světa v novější literature 70 // 5.5 Jak žije dnešní lidstvo? 70 // 5.6 Tento způsob potopy ... 72 // PODNĚTY K PRÁCI S DOBRODRUŽNOU LITERATUROU 74 // 1. Poznávání neznámé krajiny
- prales 74 // 1.1 Večer v pralese 74 // 1.2 Noc v pralese 74 // 1.3 Ráno v pralese 74 // 2. Plavba po moři, přistání na ostrově 74 // 2.1 Námořník musí mít dobrou orientaci a postřeh 74 // 2.2 Námořník se nesmí bát vody 75 // 2.3 Loď v mlze 75 // 2.4 Stavba lodi, najímání posádky 75 // 2.5 Zastávky v přístavech 75 // 2.6 Ztroskotání na ostrově 76 // 2.7 Ostrovy 76 // 3. Cesta do vesmíru 77 // 3.1 Příprava na cestu 77 // 3.2 Start 77 // 3.3 Přistání na cizí planetě 77 // PODNĚTY ? PRÁCI S LITERATUROU S PŘÍRODNÍ TEMATIKOU 78 // 1. Projekty Jaro (podzim, zima) všemi smysly // 1.1 Hledáme metaforické vyjádření pro kontrétní přírodniny // 1.1.1 Jak by to pojmenovala Anička skřítek? // 1.1.2 Kaligram // 1.1.3 Hádanky // 1.1.4 Malé příběhy, úvahy a pohádky // 1.2 Inspirace procházkou podzimním // (jarním) parkem - akrostich // 2. Projekt Den Země (ochrana zvířat) // 2.1 Příprava - práce s odbornou literaturou // 2.2 Pohádka o Červené karkulce (ekologická) // 2.3 Den Země - shromáždění ohrožených zvířat // 2.4 Využití zážitků ze Dne Země // 3. Projekt Den Země (stromy a les) // 3.1 Příprava // 3.2 Využití her // 78 // 78 // 78 // 78 // 79 // 79 // 80 // 83 // 83 // 83 // 84 // 84 // 85 // 85 // 85 // 6 // 3.2.1 Hry pantomimické - Procházka (imaginárním) lesem 85 // 3.2.2 Hry verbálně zvukové 86 // 3.2.2.1 Lesní ticho 86 // 3.2.2.2 Strom je pták 87 // 3.2.2.3 Člověk v lese 87 // 3.3 Den
Země 88 // 3.4 Využití zážitků ve školním časopise 88 // 3.4.1 Strom přání 88 // 3.4.2 Fiktivní deník 89 // 4. Projekt Den Země (voda) 89 // 4.1 Hledání motivu vody v beletrii 89 // 4.2 Setkávání se studánkami 90 // 4.3 Studánka - přírodní zrcadlo 90 // 4.4 Reportáž o stavu vody v ČR 91 // 4.5 Den Země - závěr projektu 91 // PODNĚTY ? VÝCHOVĚ ? VLASTENECTVÍ A NÁRODNÍM HODNOTÁM 92 // 1. Rodina - rod - národ . 92 // 1.1 Hry s písmeny a se slovy I - rodina 92 // 1.2 Hry s písmeny a se slovy II - rod 92 // 1.3 Co víme o životě svých prarodičů? 92 // 1.4 Lidská tvář je kronika života 93 // 1.5 Hry s písmeny a se slovy III - národ 93 // 1.6 ? čemu nás inspiroval František Nepil 93 // 1.7 Anketa pro školní časopis 93 // 2. Jaké to je být jiný 94 // 3. Projekt Lípa 95 // 3.1 Lípa jako symbol (příprava úvahy v 9. ročníku)) 96 // 3.1.1 Přípravné cvičení I - co je symbol 96 // 3.1.2 Přípravné cvičení II - setkávání se stromy 96 // 3.1.3 Stylizujeme vlastní úvahu 96 // 3.2 Reportáž 97 // 3.2.1 Přípravné cvičení - hra na reportéry 97 // 3.2.2 Zadáváme nové téma reportáže - Lípy v naší obci 97 // EPILOG ___ 99 // LITERATURA 100 // 7 // i
(OCoLC)53262652
cnb001201661

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC