Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:22x 
BK
3., upr. vyd.
Praha : Scientia, 2000
285 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 80-7183-203-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 267- 268 a rejstřík
000200861
ÚVOD DO BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ -- Zoologie a zoologické obory -- Charakteristické znaky a vlastnosti živočichů -- SYSTÉM A EVOLUCE ŽIVOČICHŮ -- ZOOLOGICKÝ SYSTÉM -- STRUČNÝ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH SKUPIN ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE -- VÝBĚROVÝ PŘEHLED SYSTÉMU ŽIVOČICHŮ -- A. Podříše: PRVOCI (Protozoa) -- kmen: PRAPRVOCI (Sarcomastigophora) -- podkmen: BIČÍKOVCI (Mastigophora) -- podkmen: KOŘENONOŽCI (Sarcodina) -- kmen: VÝTRUSOVCI (Apicomplexa) -- kmen: HMYZOMORKY (Microspora) -- kmen: VÝTRUSENKY (Myxozoa) -- kmen: NÁLEVNÍCI (Ciliophora) -- SOUHRN (prvoci) -- B. Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) -- ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH -- Nepohlavní rozmnožování -- Pohlavní rozmnožování -- Vývoj pohlavních buněk -- Páření a oplození -- Zárodečný vývin (embryogeneze) -- a) Rýhování vajíčka (blastogeneze) -- b) Organogeneze -- Postembryonální vývin -- TKÁNĚ -- Epitely -- Pojivová tkáň -- Trofická pojiva ---
Svalová tkáň Nervová tkáň -- PŘEHLED KMENŮ -- (I) ŽIVOČICHOVÉ SE DVĚMA ZÁRODEČNÝMI LISTY (DIBLASTICA) -- 1. kmen: VLOČKOVCI (Placozoa) -- 2. kmen: HOUBY (Porifera) -- 3. kmen: ŽAHAVCI (Cnidaria) -- 4. kmen: ŽEBERNATKY (Ctenophora) -- (II) ŽIVOČICHOVÉ SE TŘEMI ZÁRODEČNÝMI LISTY (TRIBLASTICA) -- 5. kmen: MORULOVCI (Mesozoa) -- 6. kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminthes) -- 7. kmen: PÁSNICE (Nemertini) -- 8. kmen: MECHOVNATCI (Entoprocta) -- 9. kmen: HLÍSTI (Nemathelminthes) -- 10. kmen: VRTEJŠI (Acanthocephala) -- 11. kmen: HLAVATCI (Priapulidea) -- 12. kmen: MĚKKÝŠI (Mollusca) -- 13. kmen: SUMÝŠOVCI (Sipunculida) -- 14. kmen: RYPOHLAVCI (Echiurida) -- 15. kmen: KROUŽKOVCI (Annelida) -- 16. kmen: DRÁPKOVCI (Onychophora) -- 17. kmen: ŽELVUŠKY (Tardigrada) -- 18. kmen: ČLENOVCI (Arthropoda) -- podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobitomorpha) -- podkmen: KLEPÍTKATCI (Chelicerata) -- HROTNATCI (Merostomata) -- PAVOUKOVCI (Arachnida) ---
podkmen: ŽABERNATÍ (Branchiata) -- KORÝŠI (Crustacea) -- podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheata) -- STONOŽKY (Chilopoda) -- MNOHONOŽKY (Diplopoda) -- CHVOSTOSKOCI (Collembola) -- HMYZ (Insecta) -- 19. kmen: CHAPADLOVCI (Tentaculata) -- 20. kmen: PLOUTVENKY (Chaetognatha) -- 21. kmen: BRADATICE (Pogonophora) -- 22. kmen: OSTNOKOŽCI (Echinodermata) -- 23. kmen: POLOSTRUNATCI (Hemichordata) -- SOUHRN (bezobratlí) -- Přehled orgánů a orgánových soustav bezobratlých -- Soustavy tělního pokryvu a pohybové soustavy -- Nervové soustavy a smyslové orgány -- Trávicí soustavy -- Dýchací soustavy -- Oběhové (cévní) soustavy -- Vylučovací soustavy -- Pohlavní soustavy -- 24. kmen: STRUNATCI (Chordata) -- podkmen: PLÁŠTĚNCI (Urochordata) -- podkmen: BEZLEBEČNÍ (Cephalochordata) -- podkmen: OBRATLOVCI (Vertebrata) -- BEZČELISTNATCI (Agnatha) -- KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata) -- ČELISTNATCI (Gnathostomata) -- PARYBY (Chondrichthyes) -- RYBY (Pisces) ---
OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia) -- PLAZI (Reptilia) -- PTÁCI (Aves) -- SAVCI (Mammalia) -- SOUHRN (obratlovci) -- Přehled orgánů a orgánových soustav obratlovců -- Soustava opěrná, pohybová a krycí -- Nervová soustava a smyslové orgány -- Trávicí soustava -- Dýchací soustava -- Cévní soustava -- Vylučovací a pohlavní soustava -- HISTORICKÝ PŘEHLED VÝVOJE ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE -- PŘEHLED ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ ŽIVOČICHŮ (ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICKÉ DĚJE) -- FUNKCE SOUVISEJÍCÍ S METABOLISMEM -- Trávení a příjem živin -- Dýchání -- Oběh tělních tekutin -- Exkrece a osmoregulace -- Udržování tělesné teploty -- NERVOVÉ A HORMONÁLNÍ FUNKCE; POHYB -- Nervové řízení -- Hormonální řízení -- Pohyb mnohobuněčných -- CHOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ -- VROZENÉ CHOVÁNÍ -- Chování podmíněné výměnou látkovou -- Ochranné a obranné chování -- Komfortní chování -- Rozmnožovací chování -- Sociální chování -- Dorozumívání ---
ZÍSKANÉ CHOVÁNÍ -- ŽIVOČICHOVÉ A PROSTŘEDÍ -- PŘIZPŮSOBENÍ ŽIVOČICHŮ PROSTŘEDÍ -- POPULACE -- SPOLEČENSTVA -- EKOSYSTÉMY -- ROZŠÍŘENÍ ŽIVOČICHŮ NA ZEMI -- Areály a šíření živočichů -- Zoogeografie pevninského biocyklu Země PŘÍČINY OHROŽENÍ ŽIVOČICHŮ NA ZEMI A OCHRANA DRUHŮ, SPOLEČENSTEV A BIOTOPŮ -- VÝBĚROVÝ PŘEHLED ODBORNÉ A POPULÁRNĚ NAUČNÉ LITERATURY -- REJSTŘÍK -- OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC