Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.9) Půjčeno:23x 
BK
1. vydání
Praha : Grada, 2011-2015
3 svazky : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

ISBN 978-80-247-3875-8 (1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-247-3876-5 (2. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-247-3877-2 (3. díl ; brožováno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
1. díl. 2011. 187 stran, 8 stran obrazových příloh -- 2. díl. 2012. 147 stran, iv stran obrazových příloh -- 3. díl. 2015. 263 stran, iv stran obrazových příloh
000200939
Obsah // Předmluva...9 // 1 Základy sociální psychologie...11 // 1.1 Predmet a metody sociální psychologie ...11 // 1.1.1 Předmět sociální psychologie...11 // 1.1.2 Metody sociální psychologie...11 // 1.2 Proces socializace...14 // 1.2.1 Socializace...14 // 1.2.2 Sociální učení...15 // 1.3 Sociální percepce...20 // 1.4 Sociální chování...24 // 1.5 Sociální interakce...27 // 1.6 Konformita...32 // 1.7 Konflikt...34 // 1.8 Sociální skupiny...39 // 1.9 Rodina...46 // 1.10 Poruchy socializace...50 // 1.10.1 Agresivita...51 // 1.10.2 Diskriminace...56 // 1.10.3 Šikana, mobbing, bossing...57 // 2 Psychopatologie ...66 // 2.1 Neurotické poruchy...66 // 2.2 Násilné chování...70 // 2.2.1 Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí...70 // 2.2.2 Týrání a zanedbávání starých lidí - // syndrom EAN ...77 // 2.2.3 Domácí násilí...81 // 2.3 Bezdomovectví...86 // 2.4 Závislosti...91 // 2.4.1 Závislost na alkoholu ...92 // 2.4.2 Drogová závislost - toxikománie, narkomanie ... 95 // 2.4.3 Závislost na hazardu - patologické hráčství ... 98 // 2.4.4 Závislost na práci - workoholizmus... 100 // 2.4.5 Ostatní závislosti... 102 // 5 // 2.5 Poruchy příjmu potravy ... 104 // 2.5.1 Mentální anorexie (anorexia nervosa)... 104 // 2.5.2 Mentální bulimie (bulimia nervosa)... 105 // 2.6 Poruchy pohlavní identity... 106 // 2.7 Sebevražedné jednání... 108 // 3 // Základy zdravotnické psychologie... // 3.1 Předmět zdravotnické psychologie
... // 3.2 Psychologická problematika nemocného // 3.2.1 Změny spojené s onemocněním // 3.2.2 Autoplastický obraz nemoci . // 3.2.3 Ambivalentní prožívání nemoci // 3.2.4 Prožívání nemoci v čase ... // 3.2.5 Postoj nemocného ? nemoci . // 3.2.6 Bolest, strach a úzkost v nemoci // 3.2.7 Psychologická problematika umírání // a truchlení . . // 3.2.8 latropatogenie // 3.2.9 Hospitalizmus // . 113 . 113 . 114 . 114 . 121 . 128 . 129 . 130 . 134 // . 145 . 152 . 156 // 4 Psychologie náročných životních situací... 158 // 4.1 Náročné životní situace a techniky vyrovnání se s nimi . 158 // 4.1.1 Náročná životní situace... 158 // 4.1.2 Copi ngové strategie... 159 // 4.1.3 Reakce na svízelnou situaci - // obranné mechanizmy zvládání... 161 // 4.1.4 Přístup ke klientům // s maladaptivním chováním... 164 // 4.1.5 Stres... 167 // 4.1.6 Krize... 174 // 5 Osobnost pracovníka v pomáhající profesi... 180 // 5.1 Sebepoznávání a sebehodnocení... 180 // 5.2 Profesionální chování... 183 // 5.2.1 Osobnost pracovníka ... 186 // 5.2.2 Profesionální deformace... 188 // 5.2.3 Syndrom vyhoření... 190 // 5.3 Péče o duševní zdraví pracovníka... 195 // 5.3.1 Psychohygiena... 195 // 5.3.2 Možnosti relaxace... 196 // 6 // 6 Psychologie jednání s klienty se specifickými projevy chování // a specifickými potřebami...211 // 6.1 Klienti se specifickým prožíváním a chováním...211 // 6.1.1 Úzkostný klient...211 // 6.1.2 Úzkostně
agresivní klient...212 // 6.1.3 Narcisticky agresivní klient...213 // 6.1.4 Bezohledné agresivní klient...213 // 6.1.5 Pedantický klient...214 // 6.1.6 Nepřístupný klient...215 // 6.1.7 Histrionský typ klienta...215 // 6.1.8 Neurotický klient...216 // 6.1.9 Depresivní klient...217 // 6.1.10 Jednání s klientem pod vlivem alkoholu a drog . 217 // 6.2 Klienti s věkovými specifiky...218 // 6.2.1 Pravidla jednání se seniory...218 // 6.2.2 Pravidla jednání s dětskými klienty...220 // 6.3 Psychologický přístup ke klientům s handicapem...221 // 6.3.1 Pravidla jednání s klientem // s pohybovým postižením...221 // 6.3.2 Pravidla jednání s klientem // se zrakovým postižením...222 // 6.3.3 Pravidla jednání s klientem // se sluchovým postižením...224 // 6.3.4 Pravidla jednání s klientem // s narušenou komunikační schopností...226 // 6.3.5 Pravidla jednání s klientem // se syndromem demence...227 // 7 Pravidla jednání s klienty z menšin as klienty cizinci ...229 // 7.1 Multikulturní přístup...229 // 7.2 Specifika menšin...233 // 7.2.1 Muslimové ...233 // 7.2.2 Romové...234 // 7.2.3 Rusové...235 // 7.2.4 Ukrajinci ...235 // 7.2.5 Vietnamci...236 // 7.2.6 Židé ...236 // 8 Edukace a psychoterapeutický přístup...238 // 8.1 Historické základy edukace...238 // 7 // 8.2 Edukace...240 // 8.2.1 Základní pedagogické pojmy...240 // 8.2.2 Edukační proces...241 // 8.3 Základy psychoterapie...247 // 8.3.1 Psychoterapie...247 // 8.3.2 Využití
psychoterapie v praxi...249 // Literatura...253 // Rejstřík...259 // 8
(OCoLC)768560613
cnb002251267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC