Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

sexuální výchova (@@20121004-14:56:14@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:72x 
BK
Praha : Maxdorf, c2011
439 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7345-238-4 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000200989
SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY -- Prenatální vývoj -- Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví -- Prenatální vývoj -- Časné těhotenské ztráty -- Porod -- Prenatální péče -- Porodní příprava a porod -- Porodní alternativy -- Rodičovství a péče o dítě -- Klíčové potřeby dítěte pro psychický rozvoj -- Psychická deprivace dítěte -- Rodinný a profesní aspekt -- Vývoj pohlavní identity -- Víceúrovňová determinace pohlaví -- Psychosexuální vývoj -- Puberta -- Psychosociální vývoj jedince a formování identity v dětství -- Vymezení pojmu identita -- Důležité přístupy k vývoji identity -- Psychosociální vývoj a formování identity v dětství -- Tělesné změny v dospívání -- Význam gynekologické prevence v dětství a adolescenci tělesné -- dospívání dívek -- Tělesné dospívání chlapců -- Psychosociální změny v dospívání -- SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ OBECNÁ TÉMATA -- Evoluční základy partnerského výběru -- Sexuální atraktivita žen -- Sexuální atraktivita mužů -- Partnerské strategie -- Co je normální v sexualitě člověka -- Subjektivnost sexuality: diskursy sexuality, sexuální spokojenost, významy sexu, motivy sexuálního debutu -- a sociální ospravedlnění rizikového sexu -- Prehistorie kvalitativního výzkumu sexuality dějiny plné paradoxů -- Diskursy sexuality -- Tabu, hřích a riziko -- Sexuální spokojenost a její konstrukce -- Významové
roviny sexu -- Subjektivní význam sexu u mužů, kteří mají sex s muži (MSM) -- Motivy sexuálního debutu v mezikulturním zrcadle -- Sociální ospravedlnění rizikového sexuálního chování -- Sexuální chování české populace -- Aktuální trendy české populace -- Propad porodnosti vystřídal mírný nárůst -- Formuje se model pozdní plodnosti -- Zvyšuje se význam mimomanželské plodnosti -- Do manželství vstupuje méně osob, avšak rozvodovost je vysoká -- Snížení počtu interrupcí souviselo s růstem antikoncepční prevalence Specifické reprodukční chování žen mladších 20 let -- Trendy současné české rodiny -- Rodina jako základní sociální struktura ve společnosti -- Vymezení pojmu rodina -- Základní funkce rodiny -- Faktory ovlivňující trvalost partnerského vztahu a volba partnera -- Faktory osobnostně podmíněné -- Faktory biologicky podmíněné -- Faktory sociálně podmíněné -- Význam rituálů pro současnou rodinu -- Homosexualita -- Homosexualita jako variace lidské sexuality -- Kulturní a sociální aspekty homosexuality -- Lesbické rodiny a jejich specifické znaky -- Smíšené a plánované lesbické rodiny -- Rodičovské role -- Postavení sociální matky v plánované lesbické rodině -- Role otce v lesbické rodině -- Vztahy v páru -- Vztahy rodičů k dítěti -- Coming-out rodičů -- Sociální podpora poskytovaná lesbické rodině -- Rozvody a porozvodová adaptace -- Nestabilita rodiny
jako projev současné společnosti -- Různé roviny příčin rozpadu rodiny -- Vývoj „rozvodové politiky" v ČR -- Dysfunkce a rozpad rodiny -- Možné následky rozpadu rodiny na její členy -- Rozvod rodičů a jeho vliv naditě -- Porozvodová adaptace -- Poruchy rodiny a rodičovství -- Poruchy rodičovství -- Základní formy náhradní péče o dítě -- Kolektivní výchovná zařízení -- Základní problémy ústavní péče -- Jednotlivé druhy náhradní rodinné péče -- I SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ-SPECIFICKÁ TÉMATA -- Sexualita a sexuální násilí na dětech -- Sexuální zneužívání -- Statistická data -- Projevy a následky sexuálního zneužívání u dětí -- Prevence sexuálního zneužívání dětí -- HIV infekce a ostatní sexuálně přenosné choroby -- HIV infekce -- Ostatní sexuálně přenosná onemocnění -- Prevence v reprodukční medicíně -- Screening karcinomu prsu -- Prevence karcinomu děložního hrdla -- Hormonální substituční terapie -- Antikoncepce -- Přirozené (přírodní) metody -- Bariérové metody a spermicidy -- Nitroděložní tělíska -- Hormonální antikoncepce -- Nevratné metody antikoncepce -- Umělé ukončení těhotenství v prvním trimestru -- Operační přerušení těhotenství -- Farmakologické přerušení těhotenství -- Neplodnost-příčiny a léčba -- Úvod -- Příčiny neplodnosti u muže -- Příčiny neplodnosti úženy -- Postoje ortodoxního judaismu a římskokatolické
církve -- k vybraným sexuálně reprodukčním tématům -- Regulace porodnosti z perspektivy autorit ortodoxního judaismu -- Regulace porodnosti z perspektivy římskokatolické církve -- Umělé přerušení těhotenství z perspektivy autorit ortodoxního judaismu -- Umělé přerušení těhotenství z perspektivy římskokatolické církve -- Asistovaná reprodukce z perspektivy autorit ortodoxního judaismu -- Asistovaná reprodukce z perspektivy římskokatolické církve -- Reprodukce a drogová závislost -- Opiáty -- Stimulační drogy -- Taneční drogy -- Kanabinoidy -- Alkohol -- Drogově závislé matky a jejich děti -- Poruchy sexuální preference -- Deviace v aktivitě -- Deviace v objektu -- Kombinované a polymorfní sexuální deviace -- Sexuální deviace uzen -- Sexuální deviace a sexuální delikvence -- Transsexualita -- Definice -- Diagnostika transsexuality -- Základní etapy procesu přeměny pohlaví -- Pornografie -- Definice pornografie -- Škodlivost pornografie -- Antipornografický boj -- Pornografie a náboženství -- Pornografie a mládež -- Pornografie a zákon -- Sexualita zdravotně postižených -- Sexualita, sexuální výchova a osvěta u osob s postižením -- Rodiče a sexualita dětí se zdravotním postižením -- Práva a sexualita zdravotně postižených, riziko,„kompetentní souhlas", -- volba a odpovědnost volby, sexuální zdraví -- Doporučení do praxe k přístupu k sexualitě osob se zdravotním postižením
-- Historie cílené pohlavní výchovy na našem území -- Úvod -- První období (2. polovina 19. století první světová válka) -- Druhé období (20. a 30. léta 20. století) -- Sexuální výchova na školách -- Vymezení pojmu sexuální výchova a její cíle -- Základní modely sexuální výchovy na školách -- Koncepce sexuální výchovy -- Pravidla sexuální výchovy -- Sexuální výchova v ČR historické ohlédnutí -- Vybrané přístupy k sexuální výchově v zahraničí -- Významné mezníky vývoje postojů k sexuální výchově v průběhu 20. století -- Vliv religiozity na sexuální a reprodukční zdraví, -- reprodukční lidská práva a sexuální výchovu na Slovensku -- Katolická církev, Vatikánská smlouva a sexuální výchova -- Katolická církev a výhrada svědomí -- Církev, reprodukční zdraví a etika -- Právní aspekty sexuálního chování -- Trestný čin -- Znásilnění -- Pohlavní zneužití -- Soulož mezi příbuznými -- Svádění k pohlavnímu styku
(OCoLC)741404376
cnb002195405

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC