Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vy.
Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
126 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-86034-69-0
Natura
"Příručka k sestavení učebních osnov a ověřovací sbírka úloh pro vyučovací předmět Přírodopis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání"--Tit. list
000200996
OBSAH // K čemu slouží tato příručka ...4 // 1. Vzdělávací obor Přírodopis v rámcovém vzdělávacím programu // pro základní vzdělávání (RVP ZV) ...6 // 1.1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Přírodopis ...7 // 1.2 Vzdělávací oblast a obor: Člověk a jeho svět...9 // 1.3 Navazující tematické okruhy vzdělávacích oblastí a oborů RVP ZV, jejichž vzdělávací obsah // lze integrovat do vyučovacího předmětu Přírodopis v ŠVP ZV...11 // 1.4 Tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova vhodné k integraci // do vyučovacího předmětu Přírodopis ...13 // 2. Vyučovací předmět Přírodopis ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání // na základních školách a pro základní vzdělávání na nižším stupni víceletých gymnázií ...14 // 2.1 Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ...14 // 2.2 Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání // na nižším stupni víceletých gymnázií ... // 2.3 Vysvětlující a doplňující poznámky ke struktuře školního vzdělávacího // programu pro základní vzdělávání... // 3. Jeden z příkladů zpracování učebních osnov Přírodopisu ve školním // vzdělávacím programu pro základní vzdělávání...21 // 3.1 Název vyučovacího předmětu ...21 // 3.2 Charakteristika vyučovacího předmětu ...21 // 3.3 Vzdělávací obsah vyučovacího
předmětu...25 // 3.4 Příklad grafické prezentace při výběru a rozpracování očekávaných výstupů a učiva Přírodopisu z RVP ZV do podoby vzdělávacího obsahu // vyučovacího předmětu Přírodopis v ŠVP ZV s ověřovacími úlohami ...28 // Tematické okruhy: // Obecná biologie a genetika ...29 // Biologie hub...37 // Biologie rostlin...42 // Biologie živočichů ...56 // Biologie člověka ...75 // Neživá příroda ...89 // Základy ekologie...106 // Praktické poznávání přírody...115 // Klíč správných odpovědí...118

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC