Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
311 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-870-8 (brož.)
Spektrum
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 298-311
000201077
Obsah // Poděkování...11 // Předmluva Lotte Kôhlerové...13 // Předmluva autora...18 // Úvod... 22 // 1. DÍL // Teorie vztahové vazby a její koncepty...27 // Historický přehled...27 // Vývoj teorie vztahové vazby...33 // Základní předpoklady teorie vztahové vazby...33 // Vztahová vazba, genetika, neurobiologie a trauma...39 // Koncept citlovosti...42 // Koncept typu dětské vztahové vazby...47 // Klasifikace vztahové vazby ? dítěte...49 // Koncept reprezentace vztahové vazby...59 // Vztahová vazba mezi generacemi a v průběhu života...65 // Význam ochranných a rizikových faktorů...69 // Rodinu doplňující opatrování a provázení dětí // založené na vztahové vazbě...73 // Vztahová vazba a odloučení v jiných psychoterapeutických školách... 76 // OBSAH 5 // 2. DÍL // Poruchy vztahové vazby...89 // Vztahová vazba a psychopatologie...89 // Citová vazba a trauma... // Teorie poruch vztahové vazby...92 // Klasifikace vztahové vazby a diagnostické příručky...95 // Diagnostika a typologie poruch vztahové vazby...97 // Absence vazebného chování...98 // Nediferencované vazebné chování...99 // Přehnané vazebné chování...100 // Tlumené vazebné chování...101 // Agresivní vazebné chování...102 // Vazebné chování s obrácením rolí...103 // Porucha vztahové vazby se závislým chováním...103 // Psychosomatická symptomatika...104 // Diagnostický postup a metody diagnostiky vztahové vazby...107 // Zjišťování
citlivosti v interakci rodiče a dítěte...107 // Vyhodnocení vztahové vazby ? kojenců a nejmenších dětí...107 // Diagnostika poruch vztahové vazby...108 // Diagnostika vazebného chování v předškolním věku...108 // Diagnostika vazebného chování ? dětí ve věkovém rozmezí od // začátku návštěvy mateřské školy až do konce základní školní docházky. 109 // Klasifikace vztahové vazby ? vztahových osob...109 // Dotazníkové nástroje v diagnostice vztahové vazby...109 // 3. DÍL // Psychoterapie založená na vztahové vazbě // (attachment-based psychotherapy)...\\\ // Definice a vymezení... // Teorie psychoterapie založené na vztahové vazbě...112 // Technika léčby... // Obecná hlediska ? psychoterapii dospělých...115 // Obecná hlediska ? psychoterapii dětí a mladistvých...119 // Speciální aspekty...122 // 4. DÍL // Příklady léčby z klinické praxe...125 // Prekoncepční porucha vztahové vazby...125 // Nenaplněné přání otěhotnět - strach ze vztahové vazby ? fantazírovanému dítěti...125 // 6 PORUCHY VZTAHOVÉ VAZBY I // Prenatální porucha vztahové vazby...133 // Strach těhotných žen z uvolnění vztahové vazby // kvůli nadcházejícímu porodu...133 // Komplikace v těhotenství a rizikové těhotenství...140 // Prenatální diagnostika vývojových anomálií...145 // Postnatální porucha vztahové vazby...151 // Postpartálně depresivní matka...151 // Postpartálně psychotická matka...157
Trauma předěasného porodu...163 // Poruchy vztahové vazby v raném dětském věku...166 // Chybějící známky vazebného chování...167 // Nediferencované vazebné chování...173 // Sociální promiskuita...173 // Rizikové chování a nehodovost...176 // Přehnané vazebné chování...178 // Excesivní přimykání...178 // Přehnané přizpůsobení...183 // Agresivní symptomatika...185 // Převrácení rolí...188 // Psychosomatická symptomatika...190 // Růstová retardace...190 // Porucha příjmu potravy...193 // Poruchy vztahové vazby ve školním věku...198 // Strach ze školy...: v...198 // Odpírání výkonu...204 // Agresivita...207 // Porucha vztahové vazby v adolescenci...210 // Symptomatika v podobě závislosti...211 // Disocialita a delikvence...216 // Neurodermitida...222 // Poruchy vztahové vazby u dospělých...230 // Symptomatika v podobě úzkosti, paniky a agorafobie...230 // Depresivní symptomatika...240 // Zapletená vazba s poruchou schopnosti separace...240 // Narcistická symptomatika...245 // Hraniění (borderline) symptomatika...251 // Psychotická symptomatika...257 // Deprese ve stáří...262 // Souhrnné poznámky...266 // OBSAH 7 // 5. DÍL // Výhled do dalších oblastí uplatnění teorie vztahové vazby...269 // Prevence...269 // Prevenční program „SAFE® - Bezpečný výcvik pro rodiče // (Sichere Ausbildung für Eltern)-...274 // Obsah programu SAFE**...275 // Modul I: Prenatální rodičovské skupiny...276 // Modul
II: Trénink citlivosti a zpětná vazba z videozáznamu...277 // ModulIII: Horká linka...278 // Modul IV: Individuální psychoterapie traumatu...279 // SAFE*1 - výcvik mentorů...281 // Evaluace a výzkum ? programu SAFE*...281 // Speciální programy SAFE*...282 // Shrnutí...282 // Prevence pomocí BAS.E ® - babywatching...284 // Obsah programu B.A.S.E*...284 // Výsledky jednoho pilotního výzkumu...285 // Rodinná terapie...286 // Vazba a skupiny... 287 // Patologie vztahové vazby ke skupině...288 // Skupinová psychoterapie...288 // Pedagogika...289 // Kritický výhled...291 // Dodatek...293 // Literatura...298 // 8
cnb002158432

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC