Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Slovník
2. vyd.
V Brně : Lingea, 2008
1503 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87062-33-3 (váz.)
Obsahuje bibliografie
000201098
PŘEDMLUVA // Vážení uživatelé, // dostává se Vám do rukou dosud největší u nás vydaný jednosvazkový německo-český a česko-německý slovník, jde o zcela původní autorské dílo snažící se co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Naším cílem bylo, abyste ve slovníku našli hesla, významy, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají. // Při práci na německé části slovníku jsme vycházeli z nejnovějších německých výkladových slovníků renomovaných nakladatelství, jako jsou Duden, Langenscheidt, Bertelsmann, Pons, řady speciálních slovníků idiomatických a frazeologických, odborných slovníků, a v neposlední řadě též z vlastních korpusových zdrojů a internetu. Místo mnohých, dnes již zcela nepoužívaných či zastaralých výrazů Vám náš slovník naopak nabízí nové pojmy a termíny rozšířené v poslední době, např. der Bakken, der Backslash, der CD-Brenner, goutieren, evaluieren, die Fruchtblase, das Splitting, der Sprengstoffanschlag a stovky dalších. Většinu z nich v jiných slovnících ani nenajdete. // Česká část je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku češtiny, který vytváříme již od roku 2001, Tento živý, průběžně aktualizovaný a neustále rozšiřovaný slovník tvoří jednotící základ všech našich překladových
slovníků, které postupně vydáváme v knižní I elektronické podobě od roku 2005. Obsahuje současnou, frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické a právní, odrážející technologický pokrok počátku nového tisíciletí čí začlenění naší země do Evropské unie. // Kromě psaného jazyka jsme se snažili postihnout i běžně mluvený jazyk. Ve slovníku proto najdete celou škálu výrazů hovorových, slangových i vulgárních. // Nemalé úsilí jsme věnovali přípravě nástrojů, které umožňují pracovat s různými lexikálními zdroji včetně korpusů či kontrolovat obsahovou I formální konzistenci zpracovaných hesel. Přestože se na tvorbě slovníku podílelo více než deset autorů, všechna hesla jsou zpracována podle stejných zásad a dodržují stejnou strukturu. // Věříme, že výsledkem naší práce je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kdo pracují s cizím jazykem a chtějí mít ? dispozici aktuální slovní zásobu v co nejširším rozsahu. // autoři
(OCoLC)259736719
cnb001798681

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC