Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
5. vyd.
Praha : Management Press, 2007
267 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-177-5 (váz.)
angličtina
Obsahuje rejstřík
000201159
Obsah // Předmluva 9 // 1. ¦ Měřen! a řízení v informačním věku 13 // Konkurence v informačním věku 14 // Tradiční finanční účetní model 18 // Balanced Scorecard 19 // Shrnutí 28 // 2. ¦ Proč podniky potřebují Balanced Scorecard? 29 // Finanční měřící systém 29 // Balanced Scorecard 32 // Spojení měřítek BSC s jedinou strategií 36 // Měla by být finanční měřítka odstraněna? 38 // Stačí čtyři perspektivy? 40 // Organizační jednotka BSC 41 // Stanovení strategie nebo klíčových kompetencí založených na schopnostech 42 // Příloha: Omezení finančních měřítek výkonnosti podniku 43 // Část první: Měření podnikové strategie 45 // Podniky používající BSC 46 // 3. ¦ Finanční perspektiva 48 // Propojování finančních cílů se strategií podnikatelské jednotky 49 // Shrnutí 59 // 5 // 6 // Balanced Scorecard // 4. ¦ Zákaznická perspektiva 61 // Segmentace trhu 62 // Kenyon Stores: Přímý prodej na masových trzích 72 // Rockwater: Přímý prodej zákazníkům 75 // Pioneer Petroleum: Nepřímý prodej na rozsáhlých trzích 76 // Čas, kvalita, cena 79 // Shrnutí 79 // Příloha: Hybné síly spokojenosti zákazníka 80 // Čas 80 // Kvalita 81 // Cena 82 // 5. ¦ Perspektiva interních podnikových procesů 85 // Hodnotový řetězec interních podnikových procesů 88 // Konkrétní perspektivy interních podnikových procesů 98 // Shrnutí 105 // Příloha: Provozní proces - měření času,
jakosti a nákladů 105 // Aplikace měření doby trvání procesu v odvětví služeb 107 // Měření kvality procesu 108 // Měření nákladů na proces 111 // 6. ¦ Perspektiva učen! se a růstu 112 // Schopnosti zaměstnanců 113 // Klíčová výstupní měřítka zaměstnaneckých cílů 114 // Hybné síly perspektivy učení se a růstu závislé na konkrétní situaci 117 // Rekvalifikace pracovní síly 118 // Možnosti informačního systému 120 // Motivace, delegování pravomocí a angažovanost 120 // Chybějící měření 127 // Měřítka fungující jako „značkovače“ 128 // Shrnutí 129 // 7. ¦ Propojování měřítek BSC s vaší strategií 130 // Propojení měřítek BSC se strategií 131 // Strategická versus diagnostická měřítka: Kolik měřítek má být v BSC? 142 Jak dobrá měřítka selhávají: Použití diagnostických měřítek ? vyvážení strategických měřítek 143 // Shrnutí 144 // Obsah // 7 // 8. ¦ Struktura a strategie 146 // Strategie podnikatelské jednotky versus strategie celého podniku 146 // Podniková politika a podnikové role 148 // Strategické aliance a společné podniky 151 // Funkční oddělení: Sdílené podnikové zdroje 153 // Vládní a neziskové organizace 156 // Shrnutí 164 // ČÁST DRUHÁ: ŘÍZENI PODNIKOVÉ STRATEGIE 165 // Bariéra 1Neuskutečnitelná vize a strategie 167 // Bariéra 2.: Strategie není propojena s cíli oddělení, týmů a jednotlivců 167 // Bariéra 3.: Strategie není
propojena s alokací zdrojů 168 // Bariéra 4.: Zpětná vazba je taktická, nikoli strategická 170 // Vytváření integrovaného manažerského systému 171 // 9. ¦ Dosahování strategické angažovanosti shora dolů 172 // Komunikační a vzdělávací programy 173 // Komunikace s představenstvem a akcionáři 180 // Propojování BSC s cíli týmů a jednotlivců 182 // Propojení systému odměňování 187 // Shrnutí 190 // 10. ¦ Záměry, alokace zdrojů, strategické iniciativy // A ROZPOČTY 191 // Nastavit vysoké záměry 193 // Určení strategických iniciativ 196 // Shrnutí 211 // 11. ¦ Zpětná vazba a proces strategického uCení se 213 // Od velení a řízení ke strategickému učení se 213 // ? procesu strategického učení se 215 // Sdílený strategický rámec 215 // Strategická zpětná vazba 217 // Týmové řešení problémů 223 // Shrnutí 229 // 12. ¦ Implementace manažerského programu BSC 231 // Zahájení programu BSC 232 // 8 // Balanced Scorecard // Dynamika: Mobilizace podniku 232 // Vytváření integrovaného manažerského systému 238 // Není to tak snadné, jak se na první pohled může zdát 241 // Řízení strategického manažerského systému BSC 243 // Shrnutí: Převedení strategie do akce 246 // ¦ PíUloha: Tvorba BSC 248 // Zavedení cílů programu BSC 248 // Hráči 252 // Tvorba BSC je proces 253 // Časový rámec implementace BSC 260 // Shrnutí 260 // Rejstřík // 261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC