Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2011
265 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7261-224-6 (brož.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 254-258 a rejstřík
000201160
1 POJETÍ A VÝZNAM BENCHMARKINGU -- 1.1 Úvod do terminologie benchmarkingu -- 1.2 Co je a co není benchmarking? -- 1.3 Typy benchmarkingu -- 1.4 Modely benchmarkingu -- 1.5 Benchmarking ve vybraných preskriptivních modelech systémů managementu -- 1.6 Etický rámec a principy benchmarkingu -- 2 FÁZE A ETAPY BENCHMARKINGU A JEJICH ŘÍZENÍ -- 2.1 Návrh pětifázového modelu benchmarkingu -- 2.2 Řízení benchmarkingu jako projektu -- 3 INICIAČNÍ FÁZE BENCHMARKINGU -- 3.1 Definování potřeb organizace a důvodů vnitřních změn -- 3.2 Iniciační výcvik k benchmarkingu -- 3.3 Stanovení politiky benchmarkingu a informování o ní -- 3.4 Hodnocení připravenosti organizace k benchmarkingovému projektu -- 3.5 Výběr, resp. návrh vhodného modelu benchmarkingu -- 3.6 Tvorba dokumentovaného postupu benchmarkingu -- 4 PLÁNOVACÍ FÁZE BENCHMARKINGU -- 4.1 Výběr objektu benchmarkingu -- 4.2 Výběr a výcvik týmu pro benchmarking ---
4.2.1 Ustavení a jmenování benchmarkingového týmu -- 4.2.2 Výcvik týmu pro benchmarking -- 4.3 Zjišťování vlastní výkonnosti objektu benchmarkingu -- 4.4 Výběr partnerů pro benchmarking -- 4.5 Výběr vhodných metod a postupů sběru dat od partnerů -- 4.6 Uzavření smlouvy s partnerem o benchmarkingovém projektu 4.6.1 Navázání kontaktů s vybraným partnerem -- 4.6.2 Sjednání podmínek a uzavření smlouvy o realizaci benchmarkingu 4.7 Sběr dat o výkonnosti partnerů -- 5 ANALYTICKÁ FÁZE BENCHMARKINGU -- 5.1 Vyhodnocení dat o výkonnosti partnera a analýza rozdílů ve výkonnosti (s podporou vhodných statistických metod) 5.1.1 Varianty a nástroje analýzy rozdílů ve výkonnosti -- 5.2 Vyhodnocení dat o výkonnosti partnera s využitím tzv. benchmarkingových indexů -- 5.3 Analýza příčin existence rozdílů ve výkonnosti -- 5.4 Návrh cílových hodnot vlastního zlepšování s ohledem na časový faktor ---
6 INTEGRAČNÍ FÁZE BENCHMARKINGU -- 6.1 Projednání zjištění a výsledků benchmarkingu -- 6.2 Zaznamenání a šíření informací o lepší praxi ve vlastní organizaci -- 6.3 Určení cílů vlastního zlepšování a jejich projednání se zainteresovanými stranami -- 7 REALIZAČNÍ FÁZE BENCHMARKINGU -- 7.1 Plánování projektu vlastního zlepšování -- 7.1.1 Identifikace činností realizace vlastního zlepšování a vymezení jejich vzájemných vazeb -- 7.1.2 Odhad doby trvání činností a stanovení harmonogramu projektu vlastního zlepšování -- 7.1.3 Odhad nákladů a plánování zdrojů -- 7.1.4 Identifikace rizik -- 7.2 Realizace projektu vlastního zlepšování -- 7.2.1 Metody a nástroje pro vlastní zlepšování -- 7.3 Posuzování a hodnocení účinků vlastního zlepšování a změn -- 7.3.1 Průběžné hodnocení plnění cílů vlastního zlepšování a změn -- 7.3.2 Konečné hodnocení a posouzení účinků zlepšování a změn ---
7.4 Rekalibrace benchmarkingu -- 8 PŘÍPADOVÁ STUDIE BENCHMARKINGU
(OCoLC)713792898
cnb002156892

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC