Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
3., aktualiz. vyd.
Praha : Ekopress, 2010
188 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86929-54-5 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000201164
1. Prostor pro působení neziskových organizací -- 1.1 Členění národního hospodářství podle principu financování -- 1.2 Členění národního hospodářství podle Pestoffa -- 2. Základy teorie a typologie neziskových organizací -- 2.1 Opodstatnění existence neziskových organizací -- 2.1.1 Opodstatnění svobody sdružování -- 2.1.2 Brzdy svobody sdružování -- 2.2 Charita a filantropie -- 2.3 Základy teorie neziskových organizací -- 2.4 Historie a současnost svobody sdružování v ČR -- 2.5 Vize, poslání, funkce a cíle -- 2.5.1 Vize -- 2.5.2 Poslání -- 2.5.3 Funkce -- 2.5.4 Cíle -- 2.6 Užitky a efektivnost -- 2.7 Základní charakteristiky neziskových organizací -- 2.8 Typologie neziskových organizací -- 2.9 Přehled základních informací ze zákonů -- o neziskových organizacích -- 2.10 Přehled navazujících právních předpisů -- 3. Meritorní nástroje ekonomiky a řízení -- 3.1 Plánování klíčový faktor úspěchu -- 3.1.1 SWOT analýza -- 3.1.2 Vnější okolí neziskových organizací -- 3.1.3 Plánování jako výsledek podřízenosti vnějším systémům -- 3.1.4 Plánování jako nástroj ovlivňování okolí -- 3.2 Marketing -- 3.2.1 Vymezení pojmu -- 3.2.2 Subjekty vstupující na trh -- 3.2.3 Základní pojmy marketingu -- 3.2.4 Sedm kroků pro realizaci úspěšného marketingu -- 3.2.5 Podstata a význam marketingu -- 3.3 Fundraising získávání finančních prostředků -- 3.3.1 Osoba fundraisera -- 3.3.2
Zdroje financování -- 3.3.3 Fundraising jako plánovaný proces -- 3.3.4 Způsoby fundraisingu -- 3.3.5 Měření úspěšnosti fundraisingu -- 3.4 Komunikace, organizace a řízení -- 3.4.1 Komunikace a pracovní skupiny -- 3.4.2 Role manažera -- 3.4.3 Organizační struktura -- 3.4.4 Organizační kultura a její vliv na chování neziskových organizací -- 3.5 Rozhodování, motivace, odměňování -- 3.5.1 Rozhodování -- 3.5.2 Motivace a odměňování -- 3.6 Investice -- 3.6.1 Investice obecně -- 3.6.2 Kritéria pro hodnocení investičních příležitostí -- 3.6.3 Zadávání veřejných zakázek, hodnocení projektů -- 3.6.4 Pořizování investičního majetku -- 3.7 Inovace -- 3.7.1 Inovace obecně -- 3.7.2 Inovační faktory -- 3.7.3 Řády inovací -- 3.7.4 Vzájemné působení faktorů a řádů inovací -- 4 Účetnictví, kalkulace, daně -- 4.1 Účetnictví, kalkulace -- 4.1.1 Předmět účetnictví a všeobecné účetní zásady -- 4.1.2 Účtová osnova, účtový rozvrh, archivace -- 4.1.3 Pojem a druhy kalkulací -- 4.1.4 Kalkulační vzorec a členění nákladů -- 4.2 Ceny -- 4.3 Výkony -- 4.4 Rozpočetnictví neziskových organizací -- 4.4.1 Typy rozpočtů -- 4.4.2 Programový rozpočet (příloha č. 5, tab. 1-5) -- 4.4.3 Zdrojový rozpočet (příloha č. 5, tab. 6) -- 4.4.4 Rozpočet peněžních toků cash flow (příloha č. 5, tab. 7) 4.5 Zdanění neziskových organizací -- 4.5.1 Daň z příjmů -- 4.5.2 Daň z přidané hodnoty
-- 4.5.3 Majetkové daně
(OCoLC)681492095
cnb002097649

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC