Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
V Praze : C.H. Beck, 2010
xii, 183 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7400-010-2 (brož.)
C.H. Beck pro praxi
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000201165
1. Vymezení pojmů "outsourcing" a „offshoring" -- 1.1 Outsourcing -- 1.2 Offshoring -- Shrnutí -- 2. Teoretická východiska outsourcingu -- 2.1 Základem je mikroekonomie -- 2.2 Outsourcing založený na zdrojích -- 2.3 Outsourcing založený na teorii transakčních nákladů -- a nákladů zastoupení -- 2.4 Institucionální pohled na outsourcing -- 2.5 Outsourcing založený na teorii závislosti na zdrojích -- 2.6 Znalostní pohled na outsourcing -- 2.7 Využití teorie v praxi -- Shrnutí -- 3. Procesy vhodné k outsourcingu -- 3.1 Základní a podpůrné činnosti -- 3.2 Využití Matice BCG v rozhodování o outsourcingu -- 3.3 Využití procesního přístupu k rozhodování o outsourcingu -- 3.4 Facility management -- Shrnutí -- 4. Důvody pro využívám outsourcingu -- 4.1 Primární důvody -- 4.2 Výhody a nevýhody outsourcingu -- 4.3 Exkurz do trhu outsourcingu -- Shrnutí -- 5. Proces outsourcingu životní cyklus outsourcingu ---
5.1 Podniková strategie a rozhodnutí o outsourcingu -- 5.2 Hodnocení a výběr partnera -- 5.3 Smlouva -- 5.4 Uvedení do života -- 5.5 Využívání a hodnocení efektivnosti -- 5.6 Smluvní podmínky -- 5.7 Náklady na outsourcing -- 5.8 Potenciální rizika outsourcingu -- 5.9 Proces ukončení outsourcingového vztahu (exit strategie) -- 5.10 Organizační formy spolupráce -- 5.11 Mezinárodní outsourcing -- 5.12 Mýty a chyby spojené s outsourcingem -- 5.12.1 Mýty -- 5.12.2 Chyby spojené s outsourcingem -- Shrnutí -- 6. Offshoring -- 6.1 Offshoring prohloubení vymezení podstaty -- 6.2 Výhody a přínosy offshoringu -- 6.3 Rizika a náklady offshoringu -- 6.4 Formy offshoringu (PZI) -- 6.5 Volba metody vstupu -- 6.5.1 Strategie vlastnictví minimalizující NPZ institucionální odstup obecně -- 6.5.2 Regulatorní odstup -- 6.5.3 Normativní odstup -- 6.5.4 Kognitivní odstup -- 6.5.5 Kombinace efektů odstupu -- 6.6 Volba destinace pro offshoring ---
6.7 Účel offshoringu -- 6.7.1 Výroba v zahraničí a realizace této produkce -- na hostitelském trhu -- 6.7.2 Výroba v zahraničí a následný export produkce -- na jiné trhy -- 6.7.3 Daňová optimalizace -- 6.7.4 Jiné důvody -- 6.8 Procesy vhodné k offshoringu -- 6.9 Řízení zahraniční pobočky a společného podniku -- 6.9.1 Řízení dceřiné společnosti -- 6.9.2 Řízení společného podniku -- Shrnutí -- 7. Offshoring jako metoda daňové optimalizace -- 7.1 Daňové ráje -- 7.2 Příklady daňových rájů a jejich základní daňové charakteristiky -- 7.3 Desatero využití offshoringu pro účely daňového plánování -- 7.3.1 Výroba -- 7.3.2 Mezinárodní obchod -- 7.3.3 Poskytování poradenských a dalších služeb -- 7.3.4 Financování společností, investiční činnost -- 7.3.5 Činnost holdingových společností -- 7.3.6 Odkup pohledávek -- 7.3.7 Akumulace příjmů z duševního vlastnictví -- 7.3.8 Držba majetku anonymita ---
7.3.9 Pojišťovací činnost -- 7.3.10 Registrace lodí -- 7.4 Predikce budoucího vývoje a pohledu na daňové ráje -- 7.5 Koordinace daní v EU -- 7.5.1 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v EU -- 7.5.2 Budoucí vývoj v oblasti přímých daní evropská společnost Shrnutí -- 8. Transferové ceny -- 8.1 Vymezení základních pojmů -- 8.2 Obecně doporučované metody stanovení transferových cen dle OECD -- 8.3 Faktory určující srovnatelnost -- 8.4 Tradiční transakční metody -- 8.4.1 Metoda nezávisle srovnatelné ceny (CUP) -- 8.4.2 Metoda stanovení ceny při opětovném prodeji (RPM) -- 8.4.3 Metoda nákladů a ziskové přirážky (C + M) -- 8.5 Ziskové transakční metody -- 8.5.1 Metoda rozdělení zisku (PSM) -- 8.5.2 Transakční metoda čistého rozpětí (TNMM) -- 8.5.3 Metoda srovnatelných zisků (CPM) -- 8.5.4 Srovnání CPM a TNMM -- 8.6 Shrnutí uvedených metod -- 8.7 Dokumentace ---
8.8 Srovnání přístupu ke stanovení transferových cen ve státech OECD -- 8.8.1 Důkazní břemeno -- 8.8.2 Předběžné cenové dohody -- 8.9 Několik poznámek na závěr -- Shrnutí -- 9. Faktory výběru vhodné destinace pro mezinárodní outsourcing a offshoring -- 9.1 Uspořádání faktorů dle důležitosti -- 9.2 Faktory hodnocení vhodné destinace -- 9.2.1 Finanční faktory -- 9.2.1.1 Náklady na pracovní sílu -- 9.2.1.2 Infrastrukturní náklady -- 9.2.1.3 Daňové a regulační náklady -- 9.2.1.4 Investiční pobídky -- 9.2.1.5 Ostatní finanční faktory -- 9.2.2 Faktory pracovní síly -- 9.2.2.1 Celkové zkušenosti a dovednosti pracujících -- 9.2.2.2 Dostupnost pracovní síly -- 9.2.2.3 Vzdělání -- 9.2.2.4 Jazyková vybavenost -- 9.2.3 Ekonomické faktory -- 9.2.3.1 Ekonomicko-politická stabilita země -- 9.2.3.2 Míra byrokracie a korupce -- 9.2.3.3 Státní podpora -- 9.2.3.4 Faktory právního charakteru -- 9.2.3.5 Geopolitická situace ---
9.2.3.6 Infrastruktura státu -- 9.2.3.7 Kulturní faktory -- 9.2.4 Ostatní faktory -- 9.2.4.1 Rozdílná časová pásma -- 9.2.4.2 Geografická vzdálenost -- 9.3 Jiný pohled na preferenční uspořádání -- 9.4 Metodika hodnocení váhy jednotlivých faktorů -- Shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC