Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Vojtěch Koráb (@@20121116-10:59:59@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2008
216 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-1605-0 (váz.)
Praxe podnikatele
Popsáno podle dotisku 1. vyd., rok původního vydání neuveden
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000201166
Podnikatelský plán -- Obsah -- 1 Úvod -- 2 Plánování obecně, Podnikatelské plány, strategie -- 2.1 Proč plánovat -- 2.1.1 Plánovací proces -- 2.1.2 Druhy plánů -- 2.1.2.1 Podnikatelské plány -- 2.1.2.2 Podnikatelské strategie -- 2.1.2.3 Strategický plán -- 2.1.3 Kdo bude plánovat 20 2.1.3.1 Kdo má hlavní užitek z podnikatelských plánů -- 2.2 Kdy plánovat -- 2.2.1 Start-up (zahájení podnikání) -- 2.2.2 Růst podniku 26 2.2.2.1 Rychlý růst podniku -- 2.2.3 Turnaround - obrat k lepšímu -- 2.2.3.1 Riziko zastavení provozu -- 2.2.3.2 Exit -- 2.2.4 Jiné příklady 33 2.2.4.1 Studie proveditelnosti -- 2.3 Obecně používaná forma podnikatelského plánu 35 2.3.1 Struktura podnikatelského plánu -- 2.3.1.1 Vliv účelu podnikatelského plánu na formu a rozsah -- 2.3.1.2 Jak dlouhý má být podnikatelský plán? -- 3 Tvoříme podnikatelský plán -- 3.1 Plánujeme svůj první podnik -- 3.1.1 Prvotní úvahy -- 3.1.2 Analýza -- 3.1.2.1 SWOT analýza a nástroje vnější analýzy podniku -- 3.1.2.2 Nástroje vnitřní analýzy podniku -- Obsah 3.1.3 Vnitřní analýza aneb Posuďme „sebe" a „svoje možnosti" -- 3.1.3.1 Vycházejme z produktu -- 3.1.3.2 Zdroje pro podnikání -- 3.1.3.3 Organizace podniku a žebřík tvorby hodnoty -- 3.1.3.4 Klíčové kompetence -- 3.1.3.5 Finanční analýza -- 3.1.4 Vnější analýza aneb Posuďme "svět kolem nás" -- 3.1.4.1 Informační zdroje -- 3.1.4.2 Analýza makroprostředí -- 3.1.4.3 Analýza mikroprostředí -- 3.1.5 Tvorba podnikatelského plánu -- 3.1.5.1 Proč psát podnikatelský plán -- 3.1.5.2 Struktury plánu -- 3.1.6 Podnikatelský plán pro založení živnosti -- 3.1.6.1 Výchozí situace -- 3.1.6.2 Titulní strana -- 3.1.6.3 Exekutivní souhrn -- 3.1.6.4 Popis podniku -- 3.1.6.5 Externí prostředí - trh -- 3.1.6.6 Marketingový plán -- 3.1.6.7 Operační plán -- 3.1.6.8 Personální zdroje --
3.1.6.9 Finanční plán -- 3.1.6.10 Hodnocení rizik 89 3.2 Plány pro existující podnik -- 3.2.1 Obecný postup pro sestavení solidního plánu -- 3.2.2 Struktura podnikatelského plánu v existujícím podniku -- 3.2.2.1 Komentáře k „vzorové šabloně" podnikatelského plánu -- 3.2.2.2 Základní údaje o firmě -- 3.2.2.3 Vize podniku -- 3.2.2.4 Historie podniku -- 3.2.2.5 Organizace podniku a manažerský tým -- 3.2.2.6 Podniková infrastruktura -- 3.2.2.7 Produkty a služby podniku -- 3.2.2.8 Trhy podniku -- 3.2.2.9 Konkurence podniku -- 3.2.2.10 Odhad tržeb -- Podnikatelský plán 3.2.2.11 Finanční plán a hodnocení rizik -- 3.2.3 Obchodní strategie podniku -- 3.2.3.1 Obchodní strategie v podnikatelském plánu -- 3.2.3.2 Produkty a portfolio produktů -- 3.2.3.3 Produkty a produktová strategie -- 3.2.3.4 Výběr možné strategie -- 3.3 Stručně o podnikatelských plánech pro jiné účely 117 3.3.1 Studie proveditelnosti (feasibility study) -- 3.4 Realizace, „Execution" podnikatelských plánů - kapitola „sama pro sebe" -- 3.4.1 Realizace podnikatelských plánů, jak na to 121 3.4.1.1 Harmonogram realizace podnikatelského plánu -- 3.4.2 Nejčastější chyby a problémy spojené s podnikatelskými plány a jak se jich vyvarovat -- 3.4.3 Proč některé podnikatelské plány selhávají -- Finanční plán -- 4.1 Základy financí pro podnikatele -- 4.1.1 Rozvaha podniku -- 4.1.1.1 Dlouhodobý majetek -- 4.1.1.2 Oběžný majetek -- 4.1.1.3 Zdroje financování majetku -- 4.1.2 Náklady a výnosy podniku -- 4.1.3 Příjmy a výdaje -- 4.1.4 Zakladatelský rozpočet podnikatele 137 4.1.4.1 Určení potřeby zdrojů financování -- 4.2 Základy finančního plánování -- 4.2.1 Dlouhodobý finanční plán -- 4.2.2 Krátkodobý finanční plán -- 4.2.3 Postup a metody finančního plánování -- 4.2.4 Úloha finanční analýzy -- 4.2.4.1 Ukazatele likvidity --
4.2.4.2 Ukazatele využití aktiv -- 4.2.4.3 Ukazatele rentability -- 4.2.4.4 Ukazatele zadluženosti -- 4.3 Plánování investic 170 4.3.1 Plánování peněžních toků investičního projektu 172 4.3.1.1 Kapitálové výdaje -- Obsah 4.3.1.2 Peněžní příjmy -- 4.3.2 Metody posuzování investičních projektů -- 4.3.2.1 Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value - NPV) -- 4.3.2.2 Metoda indexu rentabitity (Profitability index) -- 4.3.2.3 Metoda vnitřního výnosového procenta (interna) Rate of Return) -- 4.3.2.4 Metoda doby návratnosti investičního projektu -- 4.4 Financování podnikatelských záměrů -- 4.4.1 Bankovní úvěry -- 4.4.2 Leasing -- 4.4.3 Získání investora do vlastního kapitálu -- 4.4.4 Podpůrné programy -- 4.5 Podnikatelský plán společnosti Y Soft, s. r. o. -- 4.5.1 Úvod -- 4.5.2 Prohlášení -- 4.5.3 Exekutivní souhrn -- 4.5.4 Představení společnosti -- 4.5.5 Popis produktů -- 4.5.6 Analýzy -- 4.5.7 Cite pro další období -- 4.5.8 Strategie -- 4.5.9 Finanční plán -- 4.5.10 Závěr -- 4.5.11 Co bylo dál? -- Použitá literatura -- Rejstřík
(OCoLC)123477256
cnb001715532

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC