Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:19x 
BK
4. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
362 s. : il., portréty ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7380-137-3 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie
000201168
Grafy Rámečky -- Slovo úvodem Andrew Gamble Předmluva ke čtvrtému vydání -- Úvod: -- jak porozumět ideologii -- Stručné shrnutí Role idejí -- Názory na ideologii Rysy ideologie -- Nové ideologie namísto starých? Struktura této knihy Otázky k diskusi Doporučená literatura -- Liberalismus -- Charakteristika Vznik a vývoj -- Hlavní téma primát jednotlivce -- Jednotlivec -- Svoboda -- Rozum -- Spravedlnost -- Tolerance -- Liberalismus, stát a demokracie -- Liberální stát Ustavní vláda Liberální demokracie -- Klasický liberalismus -- Teorie přirozených práv Utilitarismus -- Ekonomický liberalismus Sociální darwinismus Neoliberalismus -- Moderní liberalismus -- Individualita Pozitivní svoboda Sociální liberalismus Řízení ekonomiky -- Liberalismus v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Konzervatismus -- Charakteristika Vznik a vývoj -- Hlavní téma touha konzervovat -- Tradice -- Nedokonalost člověka Organická společnost Hierarchie a autorita Majetek -- Autoritářský konzervatismus -- Paternalistický konzervatismus -- Konzervatismus jednoho národa Křesťanská demokracie -- Libertariánský konzervatismus -- Nová pravice -- Liberální Nová pravice Konzervativní Nová pravice -- Konzervatismus v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Socialismus -- Charakteristika Vznik a vývoj -- Hlavní téma nikdo není ostrov sám pro sebe -- Pospolitost Spolupráce Rovnost Politika
tříd Společné vlastnictví -- Cesty k socialismu -- Revoluční socialismus -- Evoluční socialismus -- Je gradualismus nevyhnutelný? -- Marxismus -- Klasický marxismus -- Filosofie -- Ekonomie -- Politika Ortodoxní komunismus Moderní marxismus Smrt marxismu? -- Sociální demokracie -- Etický socialismus Revizionistický socialismus Krize sociální demokracie Neorevizionismus a „třetí cesta" -- Socialismus v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Nacionalismus -- Charakteristika Vznik a vývoj -- Hlavní téma z lásky k vlasti -- Národ -- Organické společenství Sebeurčení -- Politika identity -- Nacionalismus a politika -- Liberální nacionalismus Konzervativní nacionalismus Rozpínavý nacionalismus Protikoloniální a postkoloniální nacionalismus -- Překonávání nacionalismu -- Liberální internacionalismus Socialistický internacionalismus -- Nacionalismus v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Anarchismus -- Charakteristika -- Vznik a vývoj -- Hlavní téma proti státu -- Antietatismus Přirozený řád Antiklerikalismus Ekonomická svoboda -- Kolektivistický anarchismus -- Mutualismus -- Anarchosyndikalismus -- Anarchokomunismus -- Individualistický anarchismus -- Egoismus -- Libertariánství -- Anarchokapitalismus -- Cesty k anarchii -- Revoluční násilí Přímá akce Nenásilí -- Anarchismus v 21. století Otázky k diskusi Doporučená literatura -- Fašismus -- Charakteristika
Vznik a vývoj -- Hlavní téma v jednotě je síla -- Antiracionalismus Boj -- Vůdcovství a elitismus -- Socialismus -- Ultranacionalismus -- Fašismus a stát -- Totalitaristický ideál -- Korporatismus -- Modernizace -- Fašismus a rasismus -- Rasová politika Nacistické rasové teorie Ideologie rolnického života -- Fašismus v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Feminismus -- Charakteristika Vznik a vývoj -- Hlavní téma politika osobního -- Odlišení veřejného a soukromého Patriarchát Pohlaví a gender Rovnost a rozdílnost -- Pohlaví a politika -- Liberální feminismus Socialistický feminismus Radikální feminismus Nové feministické proudy -- Feminismus v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Ekologismus -- Charakteristika Vznik a vývoj -- Hlavní téma návrat k přírodě -- Ekologie Holismus Udržitelnost Environmentální etika Seberealizace -- Příroda a politika -- Pravicový ekologismus Ekosocialismus Ekoanarchismus Ekofeminismus -- Ekologismus v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Náboženský fundamentalismus -- Charakteristika Vznik a vývoj -- Hlavní téma zpět k základům -- Náboženství a politika Motivace fundamentalistů Antimodernismus Militantnost -- Rodina fundamentalismů -- Islámský fundamentalismus Různé odrůdy islamismu Křesťanský fundamentalismus -- Nová křesťanská pravice Ostatní fundamentalismy -- Náboženský fundamentalismus
v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Multikulturalismus -- Charakteristika Vznik a vývoj -- Hlavní téma různost v jednotě -- Postkolonialismus Identita a kultura Práva menšin Různost -- Multikulturalismus a politika -- Liberální multikulturalismus Pluralistický multikulturalismus Kosmopolitní multikulturalismus -- Kritiky multikulturalismu -- Multikulturalismus v 21. století -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Závěr: -- postideologický věk? -- Stručné shrnutí Endismus -- Konec ideologie? Konec dějin? Mimo levici a pravici? Triumf rozumu? -- Ideologie bez konce -- Otázky k diskusi -- Doporučená literatura -- Bibliografie
(OCoLC)320202870
cnb001827911

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC