Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:54x 
BK
Příručka
2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2011
155 s. : il., 1 portrét ; 24 cm

ISBN 978-80-247-4041-6 (brož.)
Management
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 139
000201175
Obsah // Know-how úspešné neziskovky ...7 // O autorech ... 8 // Řekli ke knize ... ? // Úvodní slovo ... 17 // Předmluva ... 14 // Začínáme s neziskovkou ... 17 // 1. Založení organizace (1. schod) ...21 // 1.1 Poslání ...22 // 1.2 Právní forma organizace ...24 // 1.3 Statutární orgán ...25 // 2. Strategie dlouhodobé udržitelnosti (2. schod) ...27 // 2.1 Strategické plánování ...28 // 2.2 Hodnoty ...31 // 2.3 Vize ...33 // 2.4 Diferenciátor ...34 // 2.5 Cílové skupiny a podporovatelé ...35 // 2.6 Konkurence ...37 // 2.7 Produkt ...38 // 2.8 Zdroje - finance, materiál a lidé ...39 // 2.9 Dlouhodobé cíle ...45 // 3. Způsobilosti - jak (3. schod) ...49 // 3.1 Public relations - vztahy s veřejností (PR) ... 50 // 3.1.1 Firemní kultura a image organizace ... 52 // 3.1.2 Provoz webových stránek ... 56 // 3.1.3 Vydávání tištěných materiálů ... 57 // 3.1.4 Pořádání akcí ... 59 // 3.1.5 Komunikace s důležitými partnery a subjekty ...62 // 3.1.6 Komunikace s médii ...63 // 3.2 Fundraising ...65 // 3.2.1 Vícezdrojové financování ...66 // 3.2.2 Zdroje a metody fundraisingu ...67 // 3.2.3 Profesionální fundraiser ...68 // 3.2.4 Fundraising jako pozice v organizaci ...71 // 3.2.5 Úkoly fundraisera ...72 // 3.2.6 Fundraisingový plán ...74 // 3.3 Marketing ...75 // 3.3.1 Strategie a taktika v marketingu ...76 // 3.3.2 Positioning ... 81 // 3.3.3 Marketingový plán ...82 // 3.3.4 Marketingový výzkum ...83 // 3.4 Ekonomika a finanční
řízení ...83 // 3.4.1 Transparentnost a výkonnost ...84 // 3.4.2 Finanční plánování a řízení ...85 // 3.5 Vedení a řízení lidí ...87 // 3.5.1 Vedení a řízení ... 87 // 3.5.2 Personální strategie ...91 // 4. Rozvoj (4. schod) ... 105 // 4.1 Volba strategie rozvoje organizace ... 107 // 4.2 Zesilování vlivu neziskové organizace ... 110 // 4.3 Upevnění značky a image organizace ... 111 // 4.4 Lobbing ... 113 // 4.4.1 Výhody a omezení lobbingu ... 115 // 4.4.2 Kdo může být lobbista? ... 115 // 4.5 Rozvoj lidí ... 115 // 4.6 Práce se správní radou ... 118 // 4.7 Nové zdroje a příležitosti ... 119 // 4.8 Nové trendy ... 121 // 5. Kapitola pouze pro ředitele a ředitelky ... 125 // Doslov ... 131 // Slovník ... 133 // Doporučená literatura ... 139 // Přílohy // Příloha 1 Projevy firemní kultury ... 141 // Příloha 2 Organizační kultura ... 142 // Příloha 3 Jak napsat dobrou tiskovou zprávu ... 143 // Příloha 4 Jak zorganizovat úspěšnou tiskovou konferenci ... 144 // Příloha 5 Marketingový plán ... 145 // Příloha 6 Příklad celkového rozpočtu neziskové organizace ... 146 // Příloha 7 Postup výběrového pohovoru (z hlediska vybírajícího) ... 150 // Příloha 8 Postup hodnotícího pohovoru (z hlediska hodnotitele) ... 152 // Příloha 9 Postup ukončovacího pohovoru (z hlediska manažera) ... 154
cnb002226687

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC