Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008
93 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7330-142-2 (brož.)
Sociologické disertace
Obsahuje bibliografii na s. 81-85
Anglické resumé
000201303
Obsah // Poděkování...7 // Úvod...9 // 1. Teoretická východiska...11 // 1.1. Historické tradice pojmu občanská společnost...11 // 1.2. Škola demokracie...13 // 1.3. Přehled současných koncepcí občanské společnosti...14 // 1.4. Sociokulturní koncept...17 // 1.5. Kritika sociokulturního konceptu...20 // 1.6. Nové formy sítí participace...21 // 1.7. Neobčanská společnost...22 // 1.8. Institucionální koncept...24 // 1.9. Politický systém a občanská společnost...25 // 1.10. Členství v dobrovolných sdruženích a jeho důsledky...27 // 1.10.1. Sociální kapitál...27 // 1.10.2. Politické postoje...29 // 1.10.3. Generalizovaná důvěra...30 // 1.11. Institucionální zdroje generalizované důvěry...32 // 1.12. Postkomunistická občanská společnost...34 // 1.12.1. Zdroje občanské participace v postkomunistických zemích...36 // 1.12.2. Optimismus...38 // 1.12.3. Lokální komunita...39 // 1.13. Neziskový sektor...40 // 1.14. Syntéza konceptů občanské společnosti...44 // 2. Metodologie a data...47 // 3. Charakteristika vybraných krajů...49 // 4. Neziskový sektor v Karlovarském kraji a kraji Vysočina...50 // 5. Místo na slunci: analýza rozhovorů...53 // Ol // Obsah // ° 5.1. Občanská angažovanost očima aktérů...53 // 5.2. Zklamání z polistopadového vývoje a postoje ? politice...57 // 5.3. Sounáležitost s lokální komunitou jako motivace ? angažovanosti...59 // 5.4. Optimismus...59 // 5.5. Hodnoty...60 // 5.6. Rozdíly
a podobnosti v občanské angažovanosti v krajích...61 // 5.7. Sítě občanské angažovanosti...52 // 5.7.1. Neformální spolupráce...52 // 5.7.2. Zastřešující koalice neziskových organizací...64 // 5.8. Místní samosprávy...67 // 5.9. Krajské samosprávy...69 // 5.9.1. Finanční a institucionální podpora ze strany krajských samospráv...70 // 5.9.2. Účast neziskových organizací při tvorbě programu rozvoje kraje...73 // 5.9.3. Vliv krajských samospráv na neziskový sektor...74 // Závěr...78 // Literatura...81 // Příloha 1: Osnova pro rozhovory se zástupci // neziskového sektoru v krajích ČR...86 // Příloha 2: Seznamy respondentů...88 // Summary...89 // O autorce // 90
(OCoLC)316300312
cnb001830412

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC