Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:17x 
BK
2., dopl. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2011
328 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3146-9 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 303-312 a rejstřík
Anglické resumé
000201446
Obsah // Seznam zkratek... 9 // Úvod... 13 // OBECNÁ ČÁST ... 15 // 1 Definice otravné látky a otravy organismu (K. Ševela) ... 17 // 2 Incidence akutních otrav fK. Ševela) ... 19 // 3 Diagnostika akutních otrav v přednemocniční i nemocniční fázi // (P. Ševčík, K. Ševela)... 21 // 3.1 Hlavní klinické příznaky u akutních otrav ... 21 // 3.1.1 Poruchy centrálního nervového systému... 21 // 3.1.2 Poruchy dýchání... 25 // 3.1.3 Poruchy kardiovaskulárního systému ... 26 // 3.1.4 Poruchy regulace tělesné teploty... 26 // 3.1.5 Specifické poruchy vnitřního prostředí... 28 // 3.1.6 Akutní poškození jater... 28 // 3.1.7 Akutní poškození ledvin ... 29 // 3.2 Soubory klinických příznaků u akutních otrav... 29 // 3.2.1 Alkohol, barbituráty, sedativa, hypnotika... 29 // 3.2.2 Benzodiazepiny ... 29 // 3.2.3 Anticholinergika, antihistaminika... 30 // 3.2.4 Antidepresiva... 30 // 3.2.5 Betablokátory... 30 // 3.2.6 Blokátory kalciového kanálu ... 31 // 3.2.7. Izoniazid...%... 31 // 3.2.8 Lithium <t ... 31 // 3.2.9 Marihuana ... 31 // 3.2.10 Neuroleptika fenotiazinového i nefenotiazinového typu... 32 // 3.2.11 Opioidy... 32 // 3.2.12 Perorální antidiabetika - deriváty sulfonylurey ... 32 // 3.2.13 Salicyláty ... 32 // 3.2.14 Stimulancia, halucinogeny... 33 // 3.2.15 Železo a jiné těžké kovy (soli arzenu a rtuti)... 33 // 3.3 Vyšetření žaludečního obsahu, moči a krve na přítomnost // otravných látek... 33 // 5 // 4 Základní
léčebné postupy u akutních otrav...35 // 4.1 Zajištění vitálních funkcí (I. Sas, V. Zvoníček) ... 35 // 4.1.1 Dechové funkce ... 35 // 4.1.2 Kardiovaskulární systém... 36 // 4.1.3 Poruchy vědomí ... 37 // 4.1.4 Křečové stavy... 38 // 4.2 Dekontaminace otravné látky (P. Ševčík) ... 39 // 4.2.1 Dekontaminace při inhalační expozici ... 39 // 4.2.2 Dekontaminace při kožní expozici ...40 // 4.2.3 Dekontaminace při oční expozici ... 40 // 4.2.4 Gastrointestinální dekontaminace...40 // 4.3 Inaktivace otravné látky v krevním kompartmentu (I. Sas) ... 47 // 4.4 Eliminace otravných látek z krevního kompartementu (K. Ševela) ... 53 // 4.4.1 Forsírovaná diuréza ... 53 // 4.4.2 Hemoperfuze ... 55 // 4.4.3 Hemodialýza... 60 // 4.4.4 Hemofiltrace (I. Sas, K. Ševela)... 65 // 4.4.5 Peritoneální dialýza ... 67 // 4.4.6 Plazmaferéza ... 67 // 5 Hodnocení účinnosti metod eliminace otravných látek // z krevního kompartmentu (K. Ševela)...69 // 5.1 Experimentální hodnocení hemodialýzy a hemoperfuze ... 69 // 5.1.1 Stanovení maximální účinnosti eliminace za optimálních // podmínek v experimentu na zvířeti...69 // 5.1.2 Metoda krátkodobého podání toxické látky zvířeti pro // stanovení maximální účinnosti ... 70 // 5.2 Klinické hodnocení hemodialýzy a hemoperfuze... 77 // 5.2.1 Nepřímé hodnocení hemodialýzy a hemoperfuze... 77 // 5.2.2 Přímé hodnocení hemodialýzy a hemoperfuze... 78 // SPECIÁLNÍ ČÁST...99
// 6 Otravy výrobky chemického průmyslu... 101 // 6.1 Organofosfáty (K. Ševela)... 101 // 6.2 Paraquat (P. Krifta)... 112 // 6.3 Diquat (P. Krifta))... 116 // 6.4 Yy
(OCoLC)773171186
cnb002236538

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC