Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

psychologie v kostce (@@20120611-08:40:29@@) -- 
4.0 (hodnocen2 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2011
863 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-443-8 (váz.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000201448
OBSAH // Předmluva // 11 // Předmět psychologie... // Úvod ... // Psychické jevy ... // Různá pojetí psychiky ... // Problém duše ... // Vědomí... // Stavy změněného vědomí ... // Sen ... // Hypnóza... // Meditace ... // Stavy vědomi vyvolané psychotropními látkami // Extáze a trans ... // Stavy rozšířeného vědomí... // Mysl... // Chování ... // Vymezeni předmětu psychologie... // 13 // 13 // 15 // 19 // 20 27 33 33 37 // 39 // 40 // 44 // 45 48 50 56 // Systém psychologie, její metodologie a teorie // Psychologie jako empirická věda... // Psychologická metodologie... // Epistemologické aspekty vědecké metodologie . // Kritický a naivní realismus... // Kauzalistický a teleologický výklad ... // Systémové pojetí psychologie... // Filosoficko-antropologická perspektiva... // Evolucionistická teorie psychiky... // Dvě základní formy psychiky... // Principy psychické činnosti ... // Rozdíly v psychice lidí a zvířat ... // Základní a aplikované psychologické vědy ... // Psychologické směry ... // Úvod . ... // Psychoanalýza... // Behaviorismus ... // Humanistická psychologie ... // Kognitivní psychologie... // Evoluční psychologie ... // 64 // 64 // 72 // 83 // 83 // 88 // 93 // 94 99 // 101 // 102 // 105 // 106 113 // 113 // 114 118 120 121 123 // Biologické základy psychiky . . . // Úvod ... // Stavba a činnost nervové soustavy // 128 // 128 // 131 // 8 // Smyslové orgány a vnitřní receptory ... 144
// Dědičnost ...151 // Model celkové činnosti mozku ...153 // Vztah činnosti mozku a psychiky ...158 // Instinkty ...165 // Vrozené mechanismy učení ...172 // Klasické podmiňování...175 // Operantní podmiňováni...180 // Sociokulturní determinace psychiky...194 // Úvod: psychika a kultura...194 // Vztahová vazba ...207 // Memy...210 // Socializace...214 // Kulturní modifikace lidské sexuality...227 // Kultura versus příroda...229 // Psychické procesy...232 // Úvod ...232 // Vnímáni...233 // Svět psychologie a svět fyziky ...233 // Senzorické základy vnímáni ...235 // Pojem vnímání a jeho funkce...240 // Charakteristika vnímání a jeho druhy...243 // Tendence ve vnímání...-...258 // Pozornost ...268 // Gnoseologické aspekty a teorie vnímání...273 // Mimosmyslové vnímání...277 // Imaginace ...278 // Pojem, funkce a druhy imaginace ...278 // Denní snéní ...284 // Vzpomínky ...288 // Fantazie ...290 // Myšlení a jazyk ...296 // Pojem myšlení a jeho funkce ...296 // ftešeni problémů...300 // Druhy a fáze myšlení...307 // Pojmy a způsob myšlení ...308 // Myšlení a emoce ...321 // Jazyk ...323 // Emoce...331 // Pojem a funkce emoce...331 // Dimense emoci...337 // Zdroje emoci...342 // Teorie emoci...344 // Fenomenologie emocí ...355 // Radost ... 357 // // 9 // Smutek ...358 // Lítost...359 // Hněv ...359 // Strach ...360 // Úzkost...361 // Stud...362 // Hnus...363 // Pocit viny...364 // Nálady a další formy emocí...365
// Výraz citů ...370 // Biologická stránka emocí ...375 // Motivace ...379 // Pojem motivace a její funkce...379 // Potřeby...385 // Vývoj motivačních systémů...389 // Teorie a modely motivace ...397 // Základní druhy motivovaného chování ...406 // Hlad...406 // Sex...410 // Agrese ...415 // Motivace moci ...419 // Motivace výkonu ...420 // Potřeba sociální komunikace ...424 // Paměť a učení...426 // Paměť...426 // Struktura paměti a její druhy...429 // Zapamatování a zapomínání...437 // Biologické základy paměti ...447 // Vědomé učení a jeho druhy...-4...450 // Fremy záměrného učeni a jejich průběh ...453 // Učení se postojům...466 // Osobnost...470 // Úvod ...470 // Geneze a utváření osobnosti...477 // Ego. jeho struktura a dynamika...489 // Struktura osobnosti...518 // Psychické vlastnosti osobnosti ...518 // Faktory osobnosti ...528 // Pět silných faktorů ...529 // Vrstvy osobnosti...531 // Typy osobnosti...536 // Emocionalita a temperament...545 // Inteligence...551 // Kognitivní styly ...561 // Vůle...562 // Postoje...567 // 10 // Role...574 // Charakter ...577 // Psychologické rozdíly mezi muži a ženami ...582 // Dynamika osobnosti...587 // Motivy...589 // Dynamika nevědomí...601 // Frustrace...611 // Konflikt...613 // Stres ...616 // Poznávání osobnosti...629 // Mezilidské interakce... 637 // Úvod ...637 // Dyadické mezilidské vztahy ...643 // Interpersonální konflikty ...647 // Malé skupiny...653
// Hromadné chování...663 // Psychický vývoj jedince ... // Činitelé a fáze psychického vývoje ... // Prenatální období... // Rané dětství... // Období předškolního véku... // Období školního veku ... // Dospívání... // Adolescence... // Dospělost... // Stáří ... // Celkový pohled na problém psychického vývoje // Poruchy duševního života... // Co jsou duševní poruchy, jejich příčiny a třidéni . . Symptomy a syndromy poruch psychických procesů // Psychické poruchy osobnosti... // Poruchy chování u dětí... // Psychoterapie Psychoterapeutické metody a směry // // Odkazy na prameny a poznámky // Věcný rejstřík Jmenný rejstřík // 692 // 692 // 700 // 712 // 730 // 665 // . 665 . 674 . 675 . 677 . 678 . 679 . 681 . 684 . 688 . 689
cnb002249424

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC