Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010-2014
2 sv. (368; 255 s.) : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah - 1. díl 

objednat
ISBN 978-80-247-3169-8 (sv. 1 ; váz.)
ISBN 978-80-247-4532-9 (sv. 2 ; brož.)
Autoři 2. sv.: Jiří Vlček, Magda Vytřísalová a kolektiv
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Ve 2. sv. české a anglické resumé
000201454
1 Klinická farmacie jako multidisciplinární obor -- (PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.) -- 1.1 Obor klinická farmacie -- 1.2 Vývoj klinické farmacie -- 1.3 Stručná historie oboru v ČR -- 1.4 Odborná příprava v oboru klinická farmacie -- 1.5 Uplatnění specialistů v oboru klinická farmacie -- 2 Role farmaceuta v bezpečnosti léčby (prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc, PharmDr, Daniela Fialová, Ph.D.) -- 2.1 Role lékárníka v bezpečnosti farmakoterapie -- 2.2 Role klinického farmaceuta v bezpečnosti léčby -- 3 Farmakoepidemiologie rizik farmakoterapie (prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.) -- 3.1 Problémy spojené s užíváním léčiv terminologie, klasifikace -- 3.2 Nežádoucí polékové reakce -- 3.2.1 Epidemiologie nežádoucích účinků léčiv -- 3.2.2 Klasifikace nežádoucích účinků léčiv -- 3.2.3 Faktory ovlivňující výskyt nežádoucích účinků léčiv -- 3.2.4 Ekonomické a zdravotní důsledky nežádoucích polékových reakcí ---
3.2.5 Projevy nežádoucích účinků -- 3.2.6 Nežádoucí účinky léčiv s latencí mezi expozicí a klinickým projevem -- 3.3 Léková pochybení -- 3.3.1 Příčiny vzniku lékových pochybení -- 3.3.2 Řešení lékových chyb a problémů souvisejících s podáváním léčiv -- 3.4 Kultura bezpečnosti farmakoterapie -- 3.5 Algoritmy k identifikaci, hodnocení a eliminaci rizik farmakoterapie -- 3.5.1 Algoritmus SOAP -- 3.5.2 Algoritmus SAZE -- 3.5.3 Dader metoda -- Literatura -- 4 Základy aplikované farmakokinetiky (prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.) -- 4.1 Úvod -- 4.2 Základní parametry aplikované farmakokinetiky -- 4.2.1 Plazmatický poločas a poločas eliminační fáze -- 4.2.2 Faktory ovlivňující velikost plazmatického poločasu -- 4.3 Clearance -- 4.3.1 Úvod -- 4.3.2 Použití clearance -- 4.3.3 Faktory ovlivňující clearance -- 4.4 Distribuční objem -- 4.4.1 Úvod -- 4.4.2 Použití distribučního objemu ---
4.4.3 Faktory ovlivňující velikost distribučního objemu -- 4.5 Biologická dostupnost -- 4.5.1 Úvod -- 4.5.2 Použití biologické dostupnosti -- 4.5.3 Faktory ovlivňující biologickou dostupnost léčiv -- 4.6 Hodnoty plazmatických koncentrací léčiva -- 4.6.1 Úvod -- 4.6.2 Využití znalostí hodnoty koncentrace léčiva v určitém -- čase t po jeho podání -- 4.6.3 Faktory ovlivňující individuální hodnoty ka, lag time -- a biologické dostupnosti -- Literatura -- SPECIÁLNÍ ČÁST -- 5 Kardiovaskulární onemocnění (MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, -- MUDr. Karel Macek, CSc.) -- 5.1 Arteriální hypertenze -- 5.1.1 Úvod -- 5.1.2 Definice hypertenze -- 5.1.3 Fyziologická regulace krevního tlaku -- 5.1.4 Etiologie a patogeneze -- 5.1.5 Klasifikace arteriální hypertenze -- 5.1.6 Klinická manifestace, prognóza -- 5.1.7 Diagnóza, diferenciální diagnóza -- 5.1.8 Cíl léčby -- 5.1.9 Strategie léčby -- 5.1.10 Nefarmakologická léčba ---
5.1.11 Farmakoterapie -- Kazuistika -- Literatura -- 5.2 Hyperlipidémie (MUDr. František Kulic) -- 5.2.1 Úvod -- 5.2.2 Epidemiologie -- 5.2.3 Etiopatogeneze -- 5.2.4 Klinická manifestace, komplikace, prognóza -- 5.2.5 Diagnostika -- 5.2.6 Cíl léčby -- 5.2.7 Strategie léčby -- 5.2.8 Nefarmakologická léčba -- 5.2.9 Farmakoterapie -- Kazuistiky -- Literatura -- 5.3 Ateroskleróza (MUDr. František Kulic) -- 5.3.1 Úvod -- 5.3.2 Epidemiologie -- 5.3.3 Etiopatogeneze -- 5.3.4 Klinická manifestace, komplikace, prognóza -- 5.3.5 Diagnostika -- 5.3.6 Cíl léčby -- 5.3.7 Strategie léčby -- 5.3.8 Nefarmakologická léčba -- 5.3.9 Farmakoterapie -- Edukační test -- Literatura -- 5.4 Ischemická choroba srdeční (MUDr. Karel Macek, CSc, MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf) -- 5.4.1 Úvod -- 5.4.2 Definice onemocnění -- 5.4.3 Fyziologie -- 5.4.4 Etiopatogeneze -- 5.4.5 Klasifikace ischemické choroby srdeční -- 5.4.6 Akutní formy ischemické choroby srdeční ---
5.4.7 Chronické formy ischemické choroby srdeční -- Kazuistika -- Literatura -- 5.5 Ischemická choroba dolních končetin (MUDr. František Kulic) -- 5.5.1 Úvod -- 5.5.2 Epidemiologie -- 5.5.3 Etiopatogeneze -- 5.5.4 Klinická manifestace, komplikace, prognóza -- 5.5.5 Diagnostika -- 5.5.6 Cíl léčby -- 5.5.7 Strategie léčby -- 5.5.8 Nefarmakologická léčba -- 5.5.9 Farmakoterapie -- Kazuistika -- Literatura -- 5.6 Tromboembolická nemoc (MUDr. František Kulic) -- 5.6.1 Úvod -- 5.6.2 Epidemiologie -- 5.6.3 Etiopatogeneze -- 5.6.4 Klinická manifestace, komplikace, prognóza -- 5.6.5 Diagnostika -- 5.6.6 Cíl léčby -- 5.6.7 Strategie léčby -- 5.6.8 Nefarmakologická léčba -- 5.6.9 Farmakoterapie -- 5.6.10 Prevence -- Kazuistika -- Literatura -- 5.7 Srdeční selhávání (MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, MUDr. Karel Macek, CSc.) -- 5.7.1 Úvod -- 5.7.2 Definice -- 5.7.3 Etiopatogeneze -- 5.7.4 Diagnostika -- 5.7.5 Cíl léčby ---
5.7.6 Rizika srdečního selhávání -- 5.7.7 Strategie léčby -- 5.7.8 Prevence -- Kazuistika -- Literatura -- 5.8 Srdeční arytmie (MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, MUDr. Karel Macek, CSc.) -- 5.8.1 Úvod -- 5.8.2 Definice -- 5.8.3 Fyziologie elektrické aktivity srdce -- 5.8.4 Etiopatogeneze -- 5.8.5 Klasifikace arytmií -- 5.8.6 Klinický obraz -- 5.8.7 Diagnostika -- 5.8.8 Nefarmakologická a farmakologická léčba. Kazuistika -- Endokrinologická a metabolická onemocnění -- 6.1 Diabetes mellitus (doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.) -- 6.1.1 Úvod -- 6.1.2 Epidemiologie -- 6.1.3 Fyziologická kontrola glykémie -- 6.1.4 Etiopatogeneze -- 6.1.5 Klinická manifestace -- 6.1.6 Komplikace -- 6.1.7 Diagnostika -- 6.1.8 Cíl léčby -- 6.1.9 Strategie léčby -- 6.1.10 Nefarmakologická léčba -- 6.1.11 Farmakoterapie -- 6.1.12 Prevence DM2 -- Edukační test -- Literatura -- 6.2 Tyreopatie (MUDr. František Kulic) -- 6.2.1 Úvod -- 6.2.2 Epidemiologie -- 6.2.3 Etiopatogeneze ---
6.2.4 Klinická manifestace -- 6.2.5 Komplikace, prognóza -- 6.2.6 Diagnostika -- 6.2.7 Cíl léčby -- 6.2.8 Strategie léčby tyreopatií -- 6.2.9 Nefarmakologická léčba -- 6.2.10 Farmakoterapie -- Kazuistiky -- Literatura -- 6.3 Obezita (MUDr. František Kulic) -- 6.3.1 Úvod -- 6.3.2 Epidemiologie -- 6.3.3 Etiopatogeneze -- 6.3.4 Klinická manifestace, komplikace, prognóza -- 6.3.5 Diagnostika -- 6.3.6 Cíl léčby -- 6.3.7 Strategie léčby -- 6.3.8 Nefarmakologická léčba -- 6.3.9 Farmakoterapie -- Kazuistika -- Literatura -- Neurologická onemocnění -- 7.1 Poruchy spánku (prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.) -- 7.1.1 Úvod -- 7.1.2 Chronobiologické poruchy spánku -- 7.1.3 Nespavost -- 7.1.4 Primární nadměrná spavost -- 7.1.5 Parasomnie -- 7.1.6 Poruchy dýchání ve spánku -- 7.1.7 Neurologické, psychiatrické a interní choroby ovlivňující spánek -- Kazuistika -- Literatura -- 7.2 Epilepsie (MUDr. Jana Zárubová) -- 7.2.1 Úvod -- 7.2.2 Epidemiologie ---
7.2.3 Etiopatogeneze -- 7.2.4 Klinická manifestace -- 7.2.5 Terminologie a klasifikace -- 7.2.6 Diagnostika -- 7.2.7 Cíl a strategie léčby -- 7.2.8 Nefarmakologická opatření -- 7.2.9 Farmakoterapie -- Kazuistika -- Literatura -- 7.3 Demence (prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.) -- 7.3.1 Úvod -- 7.3.2 Epidemiologie -- 7.3.3 Definice -- 7.3.4 Etiologie a klasifikace -- 7.3.5 Klinický obraz -- 7.3.6 Diagnostika -- 7.3.7 Komplikace onemocnění, prognóza -- 7.3.8 Cíl léčby -- 7.3.9 Strategie léčby -- 7.3.10 Nefarmakologická opatření -- 7.3.11 Farmakoterapie -- Edukační test -- Literatura -- 8 Další nozologické jednotky -- 8.1 Bolest (prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.) -- 8.1.1 Úvod -- 8.1.2 Definice -- 8.1.3 Klasifikace bolesti -- 8.1.4 Epidemiologie -- 8.1.5 Fyziologie a etiopatogeneze bolesti -- 8.1.6 Diagnostika -- 8.1.7 Komplikace onemocnění, prognóza -- 8.1.8 Cíl léčby -- 8.1.9 Strategie léčby -- 8.1.10 Nefarmakologická léčba ---
8.1.11 Farmakoterapie -- Edukační test -- Kazuistika (neuropatická bolest) -- Literatura -- 8.2 Deprese (MUDr. Ivan Tůma, CSc.) -- 8.2.1 Úvod -- 8.2.2 Epidemiologie -- 8.2.3 Etiopatogeneze -- 8.2.4 Diagnostika -- 8.2.5 Klinický obraz, komplikace -- 8.2.6 Cíl léčby -- 8.2.7 Strategie léčby -- 8.2.8 Nefarmakologická léčba -- 8.2.9 Farmakoterapie
(OCoLC)551387093
cnb002009256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC