Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2010
403 s. : il., mapy, portréty, faksimile ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-970238-5-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 385-403 a rejstříky
Anglické a německé resumé
000201465
OBSAH // ÚVOD...5 // ORGANIZÁCIA...7 // Demokratická strana v povstaní...9 // Predpoklady vzniku...9 // Vianočná dohoda...10 // Zastúpenie demokratov v povstaleckých mocenských štruktúrach...14 // Vytvorenie Demokratickej strany...17 // Činnosť v povstaleckých orgánoch...29 // Budovanie Demokratickej strany v prvých mesiacoch po oslobodení...32 // Prvé organizácie na oslobodenom území...32 // Košický zjazd delegátov Demokratickej strany z oslobodeného územia...36 // Vývoj v období pred prvým celoslovenským zjazdom...43 // Prvý celoslovenský zjazd Demokratickej strany v Martine...45 // Formovanie vnútorných štruktúr strany - sekcie a záujmové odbory...60 // Ukrajinsko-ruská sekcia Demokratickej strany...60 // Odbor mladých demokratov...65 // Podnikové organizácie Demokratickej strany...81 // Živnostnícke odbory...83 // Úradnícke odbory...86 // Ženské odbory...87 // Členovia a funkcionári Demokratickej strany...90 // Vývoj a štruktúra členskej základne...90 // Štruktúra funkcionárskych zborov...105 // Slovenskí demokrati vo vrcholných vládnych a zastupiteľských orgánoch.108 // Predstavitelia Demokratickej strany v československom parlamente..108 // Predstavitelia Demokratickej strany v Slovenskej národnej rade...125 // Zastúpenie Demokratickej strany v československej vláde...134 // Zastúpenie Demokratickej strany v Zbore povereníkov...143 // Stranícka tlač...151 // Hospodárske zabezpečenie strany...159
Druhý celoslovenský zjazd Demokratickej strany // v Bratislave v januári 1948...163 // PROGRAM...169 // Vytvorenie Programových zásad Demokratickej strany v Povstaní...171 // Programové tézy Demokratickej strany po oslobodení...175 // Príprava nového programu strany v roku 1947...177 // Programové tézy prijaté na druhom celoslovenskom // zjazde Demokratickej strany...182 // POLITIKA...iss // Ľudová demokracia a národné výbory...187 // Hospodárske otázky v politike Demokratickej strany...195 // Roľnícka politika...195 // Znárodnenie a konfiškácie...209 // Voľby 1946 ...218 // Snahy o vznik novej politickej strany a Aprílová dohoda...218 // Predvolebnákampaňa výsledky parlamentných volieb vmáji 1946...230 // Slovenská otázka v politike Demokratickej strany...260 // Slovenská otázka po oslobodení...260 // Prvá pražská dohoda...262 // Druhá pražská dohoda...266 // Tretia pražská dohoda...269 // Retribúcia a proces s Jozefom Tisom...273 // Retribučné súdnictvo na povojnovom Slovensku, resp. Československu.273 // Proces s Jozefom Tisom...279 // Zahraničnopolitické otázky v politike Demokratickej strany...292 // Sovietsky zväz a slovanská idea...292 // Maďarská otázka a výmena obyvateľstva...297 // Percepcia Poľska a problematika Hornej Oravy a Severného Spiša...304 // Demokratická strana a branno-bezpečnostné zložky na Slovensku...308 // Armáda ...308 // Zbor národnej bezpečnosti...313 // Protištátne sprisahanie
a politická kríza v jeseni 1947 na Slovensku..324 // Protištátne sprisahanie...324 // Jesenná politická kríza...333 // Demokratická strana a februárový prevrat v roku 1948...343 // Predstavitelia Demokratickej strany po februári 1948 ...358 // ZÁVER...367 // MENNÝ REGISTER...372 // SUMMARY...381 // ZUSAMMENFASSUNG ...383 // POUŽITÉ PRAMENE A LITERATÚRA // .385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC