Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:56x 
BK
1. české vyd.
V Olomouci : Univerzita Palackého, 2010
xii, 505 s. : barev. il., mapy ; 25 cm

ISBN 978-80-244-2478-1 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000201470
Část 1 Úvod -- 1 Ekologie; čím se zabývá a jak se provozuje 3 -- 1J Úvod 4 -- 1 2 Měřítka přístupu, rozmanitost dat a spolehlivost našich zjištění 7 13 Ekologie v praxi 17 -- 2 Evoluční kulísy 36 -- 2.1 Úvod 37 -- 2.2 Evoluce přírodním výběrem 37 23 Evoluce v rámci druhu 41 -- 2,4 Ekologie vzniku druhů speciace 51 -- 23 Vliv klimatických změn na evoluci a rozšíření druhů 58 -- 2.6 Speciace a kontinentální drift 60 -- 2.7 Interpretace výsledků evoluce: konvergence a paralelismus 63 -- Část II Faktory prostředí a zdroje 67 -- 3 Fyzikální a chemické faktory prostředí a dostupnost zdroji 69 -- 3 A Úvod 70 -- 3.2 Faktory prostředí 71 -- 33 Zdroje pro život rostlin 84 -- 3.4 Zdroje pro život živočichů 95 -- 3.5 Zdroje a vnitrodruhová kompetice 103 -- 3.6 Faktory prostředí, zdroje a ekologická nika 106 -- 4 Faktory prostředí, zdroje a biomy 110 -- 4.1 Úvod 111 ---4.2 Geografie společenstev ve velkých i malých měřítcích 111 43 Časové rozložení zdrojů a faktorů prostředí 117 -- 4.4 Suchozemské biomy 119 -- 4.3 Vodní ekosystémy 130 -- Část III Jednotlivci, populace, -- společenstva a ekosystémy 143 -- 5 Natalita, mortalita a disperze organismů 145 -- 5.1 Úvod 146 -- 5.2 Životní cykly 151 -- 5.3 Monitorování natality a mortality: tabulky přežívání a plodnosti 157 -- 5.4 Disperze a migrace 165 -- 5.5 Vliv vnitrodruhové kompetice na populace 169 -- 5.6 Životní strategie 175 -- 6 Mezidruhová kompetice 182 6.1 Úvod 183 -- 6.2 Ekologické efekty mezidruhové kompetice 184 -- 6.3 Evoluční efekty mezidruhové kompetice 197 -- 6.4 Mezidruhová kompetice a struktura společenstev 200 -- 6.5 Je v přírodě mezidruhová kompetice doopravdy významná? 208 -- 7 Predace, pastva a nemoci 217 -- 7.1 Úvod 218 -- 7.2 Fitness a abundance kořisti 220 -- 7.3 Predační nuance 222 //
7.4 Chování predátora: vyhledávání potravy, přenos parazitů 228 -7.5 Populační dynamika predace 233 -7.6 Predace a složení společenstev 246 -8 Evoluční ekologie 251 -- 8.1 Úvod 252 -- 8.2 Molekulární ekologie: rozlišení organismů na vnitro a mezidruhové úrovni 253 -- 8.3 Koevoluční závody 262 8.4 Mutualistické interakce 267 -- 9 Od populací ke společenstvům 281 - 9.1 Úvod 282 - 9.2 Společné prvky populační dynamiky 283 - 93 Dynamika šíření, mozaikovitosti a metapopulací 294 - 9.4 Struktura společenstva v čase 299 -- 9.5 Potravní sítě 307 -- 10 Druhové bohatství v čase a prostoru 323 -- 10.1 Úvod 324 -- 10.2 Jednoduchý model druhového bohatství 326 - 10.3 Faktory ovlivňující druhové bohatství v prostoru 328 - 10.4 Faktory ovlivňující druhové bohatství v čase 337 - 10.5 Gradienty druhového bohatství 340 - 10.6 Taxonomická rozmanitost ve fosilním záznamu 349 -10.7 Proměnlivost druhového bohatství zobecnění 352 - 11 Tok energie a hmoty v ekosystémech 357 - 11.1 Úvod 358 - 11.2 Primární produktivita 360 113 Osud primární produkce 364 - 11.4 Rozkladný proces 369 - 11.5 Tok hmoty v ekosystémech 374 - 11.6 Globální biogeochemické cykly 380 - Část IV Aplikovaná ekologie 387 - 12 Udržitelnost 389 - 12.1 Úvod 390 - 12.2 Problém" lidské populace 391 Využívání přírodních zdrojů 399 12.4 Monokultury 405 --12.5 Regulace škůdců 412 12.6 Integrované zemědělské systémy 417 12.7 Budoucnost globálních změn prostředí vyvolaných zemědělstvím 419 - 13 Degradace habitatů 423 - 13.1 Úvod 424 - 13.2 Degradace habitatů hospodářskou činností 428 13.3 Získávání energie a jeho různé dopady 435 13.4 Degradace prostředí v městské a průmyslové krajině 442 13.3 Zachování a obnova služeb ekosystémů 448 -14 Ochrana 455 -14.1 Úvod 456 14.2 Biodiverzita v ohrožení 459 14.3 Ochrana v praxi 468 14.4 Ochrana v měnícím se světě 476 14.5 Finále 479
(OCoLC)697267964
cnb002150219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC