Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Matice moravská, 2010
421 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, faksim. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86488-73-8 (brož.)
Knižnice Matice moravské ; sv. 31
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000201577
II. CÍRKEVNÍ SPRÁVA A JEJÍ HMOTNÉ ZÁZEMÍ: PŘEHLED BÁDÁNÍ -- 1. Církevní správa v pobělohorských Čechách: Historie -- a perspektivy -- 2. Ekonomické zázemí farní správy v raném novověku -- 2.1. Domácí bádání -- 2.2. Trendy zahraniční historiografie -- III. PANSTVÍ TŘEBOŇ A MÍSTNÍ CÍRKEVNÍ SPRÁVA -- V RANÉM NOVOVĚKU -- 1. Pramenná základna: Patronátní písemnosti třeboňského panství -- 2. Prostor a čas: Panství Třeboň v raném novověku -- 3. Církevní správa na třeboňském panství v raném novověku -- 3.1. Farní organizace v předbělohorském období: Katolická reforma a konfesní pluralita -- 3.2. Po roce 1620: Obnova farní sítě -- 4. Panství jako prostor pro církevní správu -- 4.1. Hranice církevní organizace versus hranice panství -- 4.2. Obhajoba patronátního práva třeboňskou vrchností -- IV. FARNÍ MAJETEK: EKONOMICKÁ ZÁKLADNA PATRONÁTNÍHO KLÉRU ---
1. Obsazování far: Patron hledá kněze, kněz hledá faru -- 1.1. Kněz hledá faru -- 1.2. Kněz žádá o faru -- 1.3. Patron vybírá duchovního správce -- 1.4. Ideál kněze v patronově pojetí -- 1.5. Preferování „domácích" kněží -- 1.6. Poptávka po beneficiích atraktivita far -- 1.7. Patron a kněz odlišná stanoviska a hledání konsenzu -- 1.8. Shrnutí: Hierarchie far a patronátní klientela -- 2. Kněz na beneficiu: Finanční souvislosti života farního kléru -- 2.1. Prolog: Kněz přichází na beneficium -- 2.2. Správa farního majetku a jeho písemná evidence -- 2.3. Sedlák mezi sedláky: Venkovský farář jako hospodář -- 2.4. Farář jako vrchnost? Povinné dávky a desátky -- 2.5. Farář jako almužník? Akcidenční příjmy -- 2.5.1. Duchovní správa nebo výdělečná činnost? Štola, ofěra a další akcidence -- 2.5.2. Farář jako zaměstnanec: Výplaty od patrona a obce ---
2.6. Příjmové zázemí třeboňských farářů zhodnocení -- 2.7. Životní potřeby a nakládání s přebytky: Výdaje farářů -- 2.8. Epilog: Kněz odchází z beneficia -- V. ZÁDUŠNÍ MAJETEK: PENÍZE VYDANÉ ZA DUŠI -- 1. Správa kostelního majetku: Soumrak kostelníků -- a byrokratická profesionalizace -- 1.1. Historický vývoj, předbělohorská praxe a válečná destrukce -- 1.2. Schwarzenberská správa: Byrokratizace, profesionalizace, centralizace -- 1.3. Kostelníci: Konec farní samosprávy -- 1.4. Zástupci církve: Trpění spolupracovníci nebo nevítaná kontrola? -- 1.5. Správa v praxi: Skládání účtů -- 2. Zádušní hospodaření: Financování kultu a úvěrové podnikání -- 2.1. Struktura příjmů, její proměny v místě a čase -- 2.2. Financování kultu: Vydání, jejich realizace, rezervní zdroje -- 2.3. Nakládání s přebytky: Úvěrové podnikání ---
VI. ZÁVĚR: VRCHNOSTENSKÁ FARNÍ ORGANIZACE? CÍRKEVNÍ SPRÁVA V RÁMCI SPRÁVY PANSTVÍ
(OCoLC)730408427
cnb002177912

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC