Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1995-
2003- :Kroměříž : Muzeum Kroměřížska ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše
sv. ; 24-25 cm

1994-
Roč.1(1994)-
1x ročně
Součástí podnázvu je datum konání konference
Některé svazky mají ISBN
Podnázev se mění: sborník příspěvků přednesených na konferenci konané ... (1995, 1997-1998); sborník z konference konané v muzeu Kroměřížska ... (2001-2009)
80-85945-01-0 (1/1994 ; brož.) 80-85945-09-6 (2/1995 ; v knize neuvedeno ; brož.) 80-85945-11-8 (3/1996 ; v knize neuvedeno ; brož.) 80-85945-15-0 (4/1997 ; v knize neuvedeno ; brož.) 80-85945-18-5 (5/1998 ; brož.) 80-85945-21-5 (6/1999 ; brož.) 80-85945-26-6 (7/2000 ; brož.) 80-85945-29-0 (8/2001 ; brož.) 80-85945-35-5 (9/2002 ; brož.) 80-85945-40-1 (Muzeum kroměřížska ; 10/2003 ; brož.) 80-86886-00-X (Krajská knihovna Františka Bartoše ; 10/2003 ; brož.) 80-85945-43-6 (11/2004 ; brož.) 80-85945-46-0 (12/2005 ; brož.) 978-80-85945-50-8 (13/2006 ; brož.) 978-80-85945-49-2 (14/2007 ; brož.) 978-80-85945-55-3 (15/2008 ; brož.) 978-80-85945-60-7 (16/2009 ; brož.) 978-80-85945-62-1 (17/2010 ; brož.)
000201592
Svazek 9 / 2002 :   POČTY ŽIDOVSKÝCH DOMŮ NA MORAVE V ROCE 1667 - Pavel Kocman 7 // ŠABTAJ BEN MEIR HA KOHEN A JEHO DOBA - Jiří Richter 27 // ŽIDOVSKÉ OSÍDLOVÁNÍ PROSTĚJOVA V 16. A 17. STOLETÍ - Marie Dokoupilová 35 // PROJEKT „AUSTRIA JUDAICA - BOHEMIA, MORAVIA ET SILESIA JUDAICA“ - Marie Buňatová, Helmut Teufel 60 // ŽIDOVSKÉ ŽENY V PRŮMYSLOVÉM MĚSTĚ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ - Ludmila Nesládková 67 // PODÍL VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH MUŽŮ ŽIDOVSKÉHO VYZNÁNÍ V SOCIOPROFESNÍ SKUPINĚ SVOBODNÁ POVOLÁNÍ V MORAVSKÉ OSTRAVĚ A V OPAVĚ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ - Andrea Pokludová 79 // NITRIANSKA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V 20. ROKOCH 20. STOROČIA Z POHĽADU HISTORICKO - DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA A SOCIOEKONOMICKÉHO POSTAVENIA - Martin Zetocha 89 // ŽIDOVSKÉ STAVEBNÍ FIRMY V MORAVSKÉ OSTRAVĚ A JEJICH PODÍL NA VÝSTAVBĚ MÉSTA PŘED ROKEM 1918 - Radoslav Daněk 106 // NÁHROBEK JAKO VÝTVARNÉ DÍLO (na židovských hřbitovech Moravy a Slezska) - Jaroslav Klenovský // ZE ŽIVOTA MORAVSKÝCH ŽIDŮ NA POČÁTKU 19. STOLETÍ - Dušan Riegl // DĚJINY ŽIDŮ V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ - Eva Grunová // ŽIDOVSKÁ KOMUNITA VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ - Jaromír Polášek // RODINA KWASNÍK-RABINOWICZOVA Z BOSKOVIC - Jaroslav Bránský // HELENA A EMIL LVOVI Z KROMĚŘÍŽE - PŘÍBĚH OBĚTAVOSTI V DOBĚ HOLOCAUSTU - Petr Pálka // OSOBNOST JOSEFA SZURANA - HOLEŠOVSKÉHO EINSTEINA - Cyril Měsíc // LESK A BÍDA SPORTU V DÍLE OTY PAVLA - Milada Písková // ŽIDÉ V DÍLE FRANTIŠKA SOKOLA-TŮMY - Hana Šústková // KAREL DOSTÁL-LUTINOV O ŽIDECH A ŽIDOVSTVÍ - Ladislav Soldán // ČESTNÝ OBČAN MĚSTA HRANIC T. G. MASARYK - III. část (dokončení) - Václav Bednář // ANTISEMITSKÝ ČASOPIS BRNĚNSKÝ DRAK V DOBĚ HILSNERIÁDY - Daniel Herman
Svazek 11 / 2004 :   Iva Steinová - ISAK LANDESMANN A JEHO NÁHROBEK V POLICI 7 // Jaroslav Bránský - BOSKOVICKÉ PŘÍBUZENSTVO RABÍHO JEHUDY LÖWA BEN BECALEL, ZVANÉHO MAHARAL MIPRAG 22 // Pavel Kocman - PRAMENY К DĚJINÁM ŽIDOVSKÉHO O SÍDLENÍ SLAVKOVA U BRNA A ROUSÍNOVA V 16. A 17. STOLETÍ 30 // Ludmila Nesládková - MORAVŠTÍ ŽIDÉ VE SVĚTLE TOPOGRAFIE GREGORA WOLNÉHO 38 // Ondřej Srba - ŽÍDÉ A MESTEČKO ROŽNOV DO ROKU 1867 51 // Blažena Przybylová - POČÁTKY ŽIDOVSKÉ ŠKOLY V MORAVSKÉ OSTRAVE 65 // Marcel Sladkowski - Z DĚJIN PALÍRENSKÉ VYROBY VE VIZOVICÍCH 73 // Radoslav Daněk - PODNIKATELSKÁ RODINA NEUMANNŮ Z RADVANIC U OSTRAVY 78 // Hana Šústková - OSUDY FRENŠTÁTSKÉ RODINY KOHNŮ 87 // Marie Dokoupilová - KNIHTISKÁRNA JAKOBA NEUMANNA V PROSTĚJOVĚ (1878 -1941) 95 // Blanka Soukupová - MORAVŠTÍ ŽIDÉ - NADĚJE, NEBO BRZDA ČESKOŽIDOVSKÉHO HNUTÍ? 106 // Petr Pálka - Z MYŠLENKOVÉHO SVĚTA MORAVSKÉHO SIONISTY JULIA KULKY (1890-1920) 120 // Petra Knápková - VÝBĚR Z MORAVSKÉ ŽIDOVSKÉ LITERATURY NĚMECKÉHO JAZYKA 132 // Jaromír Tausch - S OBTÍŽNĚ ZAMILOVANOU DÍVKOU V PARKU... (Franz Kafka v Třešti) 140 // Daniela Srbová - POSLEDNÍ LÉKAŘI - ŽIDÉ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 145 // Ladislav Baletka - Jaroslav Klenovský - OSUDY VSETÍNSKÉ SYNAGOGY 164 // Jan Stejskal - HISTORIE SYNAGOGY V KRNOVĚ 1871-2004 171 // Jiřina Polášková - Jaromír Polášek - ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE FRÝDKU 178 // Dušan Riegl - ZVYKY, OBYČEJE A ŽIDOVSKÁ TRADICE 187 // Lubor Herzán - ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ V TŘEBÍČI ROK PO ZÁPISU DO UNESCO 193
Svazek 12 / 2005 :   Rudolf Fišer - TŘEBÍČSKÉ GHETTO. Základní etapy urbanistického a architektonického vývoje 7 // Iva Steinová - Andrea Jelínková - MOTIV KETER TORA NA NÁHROBCÍCH 15 // Jaroslav Klenovský - MORAVSKÁ TVORBA ARCHITEKTA WILHELMA STIASSNÉHO 30 // Jaroslav Bránský - BOSKOVICE POSÁDKOVÝM MĚSTEM? 39 // Marcel Sladkowski - ŽIDÉ NA ZLÍNSKU V 16. A 17. STOLETÍ 47 // Jiřina Polášková - Jaromír Polášek - ŽIDOVSKÉ PODNIKY A DOMY VE FRÝDKU-MÍSTKU 51 // Hana Šústková - IGNATZ BUCHSBAUM - KNIHKUPEC A NAKLADATEL Z PŘÍVOZU 72 // Galina Rucká - FRITZ REDLICH - HODONÍNSKÝ VELKOPODNIKATEL 80 // Jaromír Tausch - PODÍL ŽIDŮ NA ROZVOJI PODOMÁCKE PRÁCE NA VYSOČINĚ V PRVNÍ TŘETINĚ 20. STOLETÍ 87 // Radoslav Daněk - OSOBNOST JUDR. ALOISE HILFA Z MORAVSKÉ OSTRAVY 91 // Daniela Srbová - POSLEDNÍ VĚCI LÁZEŇSKÉHO HOSTA ŠMULA PICKMANNA 101 // Marie Dokoupilová - STOPY DRAMATIKA MAXE ZWEIGA V PROSTĚJOVĚ 109 // Milada Písková - ADOLF DONATH A ČESKÁ KULTURA 123 // Petr Pálka - ŽÍHADLO - BOJE ANTISEMITSKÉHO TISKU V KROMĚŘÍŽI KONCEM 19. STOLETÍ 125 // Blažena Przybylová - NADĚJE SAN DOMINGO - NEZDAŘENÝ POKUS O EMIGRACI 143 // Antonín Lukáš - ZAČÁTKY HOLOKAUSTU V KROMĚŘÍŽI 161 // Eva Hanáková - PŘÍBĚH DVOU NÁHROBKŮ. Z historie židovské emigrace z Československa ve 20. století 172 // Blanka Soukupová - ŽIDÉ NA MORAVĚ PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Východiska a zvláštnosti oproti Čechám 182 // Petr Sedlák - OBNOVOVÁNÍ A ORGANIZACE ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH PO SKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 191 // Václav Bednář - OSUDY HRANICKÝCH ŽIDU PO II. SVĚTOVĚ VALCE - II. ČÁST. Daleká pouť hlavního lékaře lázní Teplice nad Bečvou 224 // Jan Machala - PROJEVY ANTISEMITISMU V PŘÍPADECH PROJEDNÁVANÝCH TRESTNÍ NALÉZACÍ KOMISÍ V HOLEŠOVĚ 238 //
Jan Stejskal - OSUDY LAVIC Z VYPÁLENÉ OLOMOUCKÉ SYNAGOGY 251 // Lubor Herzán - MODEL ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI - STAV К ROKU 1850 257
Svazek 13 / 2006 :   Iva Grünbaumová - ŽIDÉ VE STŘEDOVĚKÉM BRNĚ 7 // Pavel Kocman - „WIR ARME BURGERN...“ CONTRA „UNCHRISTLICHES VOLCK“ - ŽIDÉ Z POHLEDU MORAVSKÝCH KRÁLOVSKÝCH MĚST V POLOVINĚ 17. STOLETÍ 25 // Jaroslav Bránský - BARDON V ŽIDOVSKÉ OBCI V BOSKOVICÍCH 32 // Jiří Setinský - DOHODA MEZI ŽIDOVSKÝMI A KŘESŤANSKÝMI KREJČÍMI V BUČOVICÍCH V ROCE 1755 38 // Iva Steinová - Andrea Jelínková (překlady z hebrejštiny) NÁHROBKY SE SYMBOLY ČINNOSTÍ A POVOLÁNÍ. Příklady z moravských hřbitovů 47 // Radoslav Daněk - KOLOREDOVŠTÍ LICHTENSTERNOVÉ A JEJICH PODNIKÁNÍ NA OSTRAVSKU 58 // Jaromír a Jiřina Poláškovi - ŽIDÉ A JEJICH ZASAHOVÁNÍ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA VE FRÝDKU A MÍSTKU (1870-1939) 68 // Hana Šústková - OSUDY RODINY WECHSBERGŮ 87 // Petr Pálka - PŘEČINY, PŘEHMATY A PLETICHY KROMĚŘÍŽSKÉHO ŽÍHADLA - ANTISEMITSKÝCH NOVIN 98 // Arno Pařík - VZNIK A ZÁNIK ŽIDOVSKÉHO ÚSTŘEDNÍHO MUZEA PRO MORAVSKO-SLEZSKO V MIKULOVĚ (1936-1938) 119 // Eva Janáčová - ANNA TICHO. IZRAELSKÁ VÝTVARNICE S MORAVSKÝMI KOŘENY 142 // Jaroslav Klenovský - PAMÁTNÍKY A PAMĚTNÍ DESKY SPJATÉ S ŽIDOVSKÝM ETNIKEM NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 151 // Blažena Przybylová - ŽIVOTNÍ OSUDY EDUARDA GRAFA 158 // Jarka Vítámvásová - KOLABORACE JAKO ZPŮSOB PŘEŽITÍ. ŽIDOVSKÝ ZPRAVODAJ GESTAPA Z TŘEBÍČE A JEHO ZPRÁVY Z LET 1942-1945 172 // Eva Kalousová - ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ARNOŠTA SCHÖNA Z UHERSKÉHO BRODU 179 // Jiří Široký - OSUDY DĚTÍ V IVANČICKÉM ŽIDOVSKÉM INTERNAČNÍM TÁBOŘE 197 // Jan Machala - PROTINĚMECKÉ DEKRETY A KONFISKACE ŽIDOVSKÉHO MAJETKU PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE V HOLEŠOVĚ 210 // Marie Dokoupilová - PÁTRÁNÍ PO „ZMIZELÝCH SOUSEDECH“ V PROSTĚJOVĚ 221 // Blanka Soukupová - ŽIDÉ NA MORAVĚ V PADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ (DO ZAHÁJENÍ DESTALINIZACE ROKU 1956) 256 //
Václav Bednář - OSUDY HRANICKÝCH ŽIDŮ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE - III. ČÁST. WALTER HEIN 269 // Jaroslav Zika - BŘECLAVSKÁ SYNAGOGA JAKO ZÁZRAKEM... BOJ O ZÁCHRANU PAMÁTEK 288 // Lieselotte Židová - Z MÉHO ŽIVOTA 310
Svazek 14 / 2007 :   Rudolf Fišer - TŘEBÍČŠTÍ FAMILIANTI V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ. FAMILIANTSKÝ ZÁKON V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ GHETTA 7 // Iva Steinová - RABÍN JISSACHAR BER BEN CHAJIM OPPENHEIM A JEHO NÁHROBEK NA HŘBITOVĚ V IVANČICÍCH 21 // Marie Dokoupilová - FEITH EHRENSTAMM A JEHO DĚDICTVÍ V PROSTĚJOVĚ (1763-15.10.1827) 33 // Veronika Košťálková - Ludmila Nesládková - OLOMOUCKÁ ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V ÉŘE MODERNIZACE DO KONCE TRVÁNÍ RAKOUSKÉ MONARCHIE 61 // Jaroslav Klenovský - ARCHITEKTURA SYNAGOG OBDOBÍ HISTORISMU NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 77 // Jaromír a Jiřina Poláškovi - P. JAN EVANGELISTA TAGLIAFERRO - BOJOVNÍK PROTI ŽIDOVSKÝM PRODEJCŮM ALKOHOLU 88 // Václav Bednář - OSOBNOSTI POCHOVANÉ NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ V HRANICÍCH 95 // Jaroslav Bránský - POSLEDNÍ RABÍN V BOSKOVICÍCH 117 // Blažena Przybylová - DAVID PAUL MERETZ (MARZ) 131 // Jana Stará - ZNOJEMSKÁ ŽIDOVSKÁ RODINA WEINBERGERŮ A JEJÍ OBJEDNAVATELSKÁ ČINNOST NA POLI ARCHITEKTURY 141 // Radoslav Daněk - OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ A SPORTOVNÍ HNUTÍ 152 // Ladislav Soldán - NAD PROBLEMATIKOU ANTISEMITISMU V DÍLE RUDOLFA MEDKA 164 // Petr Pálka - ŽIDÉ V HOLEŠOVĚ 1939-1943 A ŘEŠENÍ BYTOVÉ OTÁZKY VE MĚSTĚ 175 // Blanka Soukupová - ŽIDÉ NA MORAVĚ V LETECH 1957-1968: OD DESTALINIZACE (říjen 1956) К PRAŽSKÉMU JARU (1968) 194 // Pavel Kocman - „BOHEMIA, MORAVIA ЕТ SILESIA JUDAICA“ - DALŠÍ FÁZE PROJEKTU ARCHIVNÍ REŠERŠE A EDICE PRAMENŮ К DĚJINÁM ŽIDŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH V RANÉM NOVOVĚKU 211
Svazek 15 / 2008 :   Pavel Kocman - DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ MORAVSKÝCH ŽIDŮ V 16. A 17. STOLETÍ 7 // Martin Štindl - FINANČNÍ OBCHODY VENKOVSKÉHO ŽIDA V 16. STOLETÍ 26 // Iva Steinová - NACHAŠ NEBO LIVJATAN? MOTÍVY „HADOVITÝCH“ ZVÍŘAT NA NÁHROBCÍCH 34 // Marcel Sladkowski - ŽIDÉ V KREVNÍ KNIZE MESTEČKA BOJKOVIC 68 // Radek Lipovski - SPOR SALOMONA ZWILLINGERA S VALENTINEM LOWEM NA KOLOREDOVĚ NA KONCI 18. STOLETÍ 74 // Jaroslav Klenovský - KLASIFIKACE SYNAGOG V ČESKÝCH ZEMÍCH 82 // Jana Stará - KROMEŘÍŽSKÝ RODÁK - ARCHITEKT MAX SPIELMANN 89 // Otakar Kirsch - PARTICIPACE ŽIDOVSKÉ KOMUNITY NA ROZVOJI NĚMECKOMORAVSKÉHO MUZEJNICTVÍ NA PŘÍKLADU ALFREDA FISCHELA A HUGA ILTISE 104 // Jaroslav Bránský - BOSKOVICKÝ RODÁK MOSHE SPITZER, ZAKLADATEL IZRAELSKÉ TYPOGRAFIE, KNIŽNÍ DESIGNÉR A SBĚRATEL MODERNÍHO UMĚNÍ 125 // Pavel Maňák - Zwi Batscha - OSUDY RODINY GROAGOVY. Příspěvek ke kulturní historii Olomouce 143 // Ladislav Soldán - JAN STRAKOŠ NA TÉMA ANTISEMITISMUS 152 // Václav Bednář - MORAVSKÉ KOŘENY JAKOBA JULIA DAVIDA 159 // Radoslav Daněk - PODNIKATEL A MANAŽER DR. MAX BÖHM, ZAKLADATEL PŘÍVOZSKÉ RAFINERIE MINERÁLNÍCH OLEJŮ. Příspěvek к dějinám petrochemického průmyslu na Ostravsku 173 // Martin Jemelka - ŽIDÉ ZE ŠALOMOUNY: OBYVATELÉ NEJVĚTŠÍ MORAVSKOOSTRAVSKÉ HORNICKÉ KOLONIE A MÍSTNÍ ŽIDÉ 187 // Blažena Przybylová - ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V MICHÁLKOVICÍCH 214 // Marie Dokoupilová - ZÁNIK DRUHÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V PROSTĚJOVĚ 228 // Jiří Kolbaba - ANALÝZA ŽIDOVSKÝCH RODIN V PŘEROVĚ V LETECH 1880 A 1910 240 // Ludmila Nesládková - ŽIVOTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ PANÍ HANNY TOMEŠOVÉ, ROZENÉ EHRLICHOVÉ 258 // Blanka Soukupová - ŽIDÉ NA MORAVĚ OD PRAŽSKÉHO JARA К NORMALIZACI (DO ROKU 1977) 270 //
David Nehyba - ŽIDOVSKÁ PROBLEMATIKA VE SPISECH MIMOŘÁDNÉHO LIDOVÉHO SOUDU VE ZNOJMĚ 1945-1948 287 // Jan Dvořák - KONEČNÉ ŘEŠENÍ ŽIDOVSKÉ OTÁZKY V OPAVSKÉM VLÁDNÍM OBVODU - DEPORTAČNÍ TRANSPORTY DO TEREZÍNA A NA VÝCHOD 298 // Petr Pálka - ŽIDÉ V HOLEŠOVĚ 1939-1943. UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ PŘÍKAZŮ, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ A REPRESÍ 313 // Eva Strnadlová - DVĚ SESTRY - DVA OSUDY 333
Svazek 16 / 2009 :   OBRAZ ŽIDŮ V OLOMOUCKÝCH POVÍDKÁCH. DVĚ STŘEDOVĚKÁ PROTIŽIDOVSKÁ EXEMPLA - Daniel Soukup 7 // ŠMUEL HESS EHRENHAFT (cca 1775-1845) A JEHO NÁHROBEK NA HŘBITOVĚ V ÚSOVĚ - Iva Steinová 21 // DEMOGRAFICKÝ OBRAZ ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V LIPNÍKU NAD BEČVOU A V HRANICÍCH V POLOVINĚ 17. STOLETÍ - Miroslav Marada 28 // ŽIDOVSKÉ DOMY V PROSTĚJOVĚ V LETECH 1780-1830, I. ČÁST (Historie osídlování. Umístění, stav a vybavení domů) - Marie Dokoupilová 34 // „DOUFÁM, ŽE JE TEN ŽID JIŽ POKŘTĚNÝ“ (Taaffe) PŘÍSTUP К ŽIDOVSKÉMU PŮVODU OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA THEODORA KOHNA - Jitka Jonová 58 // ŽIDOVSKÝ PROSELYTISMUS JAKO MODERNIZAČNÍ FENOMÉN (NA PŘÍKLADU MORAVSKÉ OSTRAVY V LETECH 1854-1920) - Martin Jemelka 75 // ŽIDÉ NA CESTĚ ZA VZDĚLÁNÍM (ŽIDOVŠTÍ STUDENTI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVY A SLEZSKA VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. A NA POČÁTKU 20. STOLETÍ) - Petr Kadlec 89 // ŽIDOVSKÉ OBYVATELSTVO VE FRÝDKU A MÍSTKU PŘI SČÍTÁNÍ LIDU ROKU 1930 - Daniel Baránek 105 // ZDRAVOTNÍ PÉČE O ŽIDOVSKÉ OBYVATELE ROUSÍNOVA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ - Michaela Růžičková 116 // KONEC ŽIDOVSKÉHO MĚSTA A VZNIK JEDNOHO HOLEŠOVA - Petr Pálka 121 // OBCHODNÍ DŮM JULIUS HOITAŠ V HODONÍNĚ - Galina Rucká 139 // OBCHODNÍK S VÍNEM ADOLF ROTH Z MORAVSKÉ OSTRAVY - Blažena Przybylová 149 // LIKVIDACE ŽIDOVSKÝCH FIREM VE ZNOJMĚ V LETECH 1938-1943 - David Nehyba 158 // ŽIDOVSKÉ TĚLOCVIČNÉ HNUTÍ DO ROKU 1918 - Roman Šinkovský 170 // ZEMĚ ZASLÍBENÁ. IZRAELŠTÍ VÝTVARNÍCI S MORAVSKÝMI KOŘENY - Eva Janáčová 181 // HUGO GOLD A ČINNOST JEHO BRNĚNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ - Miroslava Kyselá 189 // MAX ZWEIG. PROSTĚJOVSKÝ RODÁK V IZRAELI - Ivana Bednaříková Procházková 194 // ŽIDOVSKÁ KOMUNITA NA MORAVĚ VE SNAHÁCH O ZACHOVÁNÍ ŽIDOVSKÉ TRADICE (OD CHARTY К SAMETOVÉ REVOLUCI) - Blanka Soukupová 201 //
OBNOVA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V HLUČÍNĚ - Jaroslav Klenovský 216 // POTOMCI JUDY LOBLA (LEOPOLDA) KOHN-ZERKOWITZE - Václav Bednář 225 // MORAVŠTÍ ŽIDÉ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO ZÁPADNÍHO SLOVENSKA - Simona Malá 236 // ŽIDÉ A ŽIDOVSTVÍ V KORESPONDENCI ANNY PAMMROVÉ Z LET 1915-1926 - Ladislav Soldán 239 // CELOREPUBLIKOVÝ PROJEKT PŘÍBĚHY ŽIDOVSKÝCH DOMŮ JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ, VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH A UČŇOVSKÝCH ZAŘÍZENÍCH (Volné pokračování projektu Zmizelí sousedé) - Libuše Křenková 246
Svazek 17 / 2010 :   DEPORTACE DVOU ŽIDŮ Z KYJOVA NA PANSTVÍ LVA VILÉMA Z KOUNIC V POLOVINĚ 17. STOLETÍ - Pavel Kocman // NA CESTĚ К EMANCIPACI (Třebíčské ghetto po josefínských reformách) - Rudolf Fišer 12 // ZROD ŽIDOVSKÉHO NÁBOŽENSKÉHO SPOLEČENSTVÍ NA FRÝDECKU A MÍSTECKU - Daniel Baránek 26 // ŽIDOVSKÉ DOMY V PROSTĚJOVĚ V LETECH 1780-1830, II. ČÁST (Majitelé domů židovského města v Prostějově v letech 1780-1830) - Marie Dokoupilová 57 // SEFARDSKÁ RODINA DE MÁJO A JEJÍ NÁHROBEK NA HŘBITOVĚ V TŘEŠTI - Iva Steinová 101 // ARCHITEKT SYNAGOG JAKOB GARTNER - Jaroslav Klenovský 110 // LIKÉRKA HERRMANN LÖW - KOLOREDOV - Jiřina a Jaromír Poláškovi 130 // PODNIKATELSKÉ A VEŘEJNÉ AKTIVITY RODINY ROTHOVY Z NOVÉ VSI U OSTRAVY - Kamil Rodan 150 // STŘEDNÍ ŠKOLY V MORAVSKÉ OSTRAVĚ PŘED ROKEM 1914 A JEJICH ŽIDOVŠTÍ STUDENTI - Petr Kadlec 158 // DOKTOR - Václav Bednář 176 // O KONCI NĚMECKÉ ŠKOLY V HOLEŠOVSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI - Petr Pálka 182 // HEINZ JAKOB TAUBER A MORAVSKÁ NĚMČINA - Lenka Uličná 199 // KORESPONDENCE JUDR. JINDŘICHA GROAGA S KARLEM ČAPKEM - Pavel Maňák - Zwi Batscha 205 // OSUD ŽIDOVSKÉ RODINY STEINHARDTŮ Z VALAŠSKÉ BYSTŘICE - Milan Palák 213 // BATISMUS A „ŽIDOVSKÁ OTÁZKA“ NA PŘELOMU 30. A 40. LET DVACÁTÉHO STOLETÍ - Vít Strobach - Martin Marek 233 // POVÁLEČNÁ KONFISKACE HOTELU PALACE V MORAVSKÉ OSTRAVĚ - PŘÍPAD BRATŘÍ GRONNERŮ - Radoslav Daněk 241 //
DR. RICHARD FEDER (26. srpna 1875 - 18. listopadu 1970), LEGENDÁRNÍ ČESKOŽIDOVSKÝ RABÍN. POVÁLEČNÉ „BRNĚNSKÉ“ OBDOBÍ - Blanka Soukupová 252 // LOLA BEER EBNER. PRVNÍ DÁMA IZRAELSKÉ MÓDY - Eva Janáčová 274 // MEZI OLOMOUCÍ A TEL AVIVEM. PROMĚNY PŘÁTELSTVÍ MAXE ZWEIGA A PAULA ENGELMANNA - Ivana Bednaříková Procházková 281 // ŽIVOTNÍ OSUDY ERICHA LICHTBLAUA-LESKLÉHO - Blažena Przybylová 290 // OSTRAVSKÉ RODAČKY V IZRAELI - CIPORA, MICHAL A VĚRA - Eva Strnadlová 301 // MISTRYNĚ SVĚTA TRAUTE KLEINOVÁ - Jindřich Bauer 315 // OSUDOVÁ VOLBA ZBYŠKA NEČASE - Ladislav Soldán 319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC