Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Martin : Osveta, c2008
180 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-8063-282-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 172-[180] a bibliografické odkazy
000201638
OBSAH // Predhovor (M. Hrozenská)... 7 // 1 Fenomém starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied (M. Hrozenská) .. 9 // 1.1 Demografický vývoj obyvateľstva vo svete a na Slovensku ... 10 // 1.2 Základné biologicko-medicínske charakteristiky starnutia a staroby ... 15 // 1.3 Psychologické determinanty vyššieho veku ... 19 // 1.4 Príprava na starnutie a starobu a odchod do dôchodku ... 23 // 1.5 Manželstvo starších ľudí. strata partnera a osamělost ... 26 // 1.6 Význam rodiny a domáceho prostredia v živote staršieho človeka ... 28 // 1.7 Medzigeneračné vzťahy s akcentom na rolu starorodičovstva ... 32 // 1.8 Autonómia staršieho človeka ... 36 // 1.9 Ageizmus - diskriminácia (znevýhodnenie) ľudí na základe veku ... 39 // 1.10 Násilie páchané na starších ľuďoch ... 44 // 2 Fenomén kvality života v sociálnej práci (M. Hrozenská) ... 47 // 2.1 Historicko-filozofické súvislosti kvality života ... 47 // 2.2 Konceptualizácie kvality života v kontexte sociálnej práce ... 50 // 2.3 Teórie, modely a výskumy kvality života... 53 // 2.4 Kvalita života a starší človek ... 63 // 2.5 Kvalita života starších ľudí a postmoderna... 67 // 2.6 Kvalita života starších ľudí vo výskumných zisteniach ... 70 // 3 Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku (M. Hrozenská)... 73 // 3.1 Formy sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci určené starším ľuďom... 74 // 3.2 Filozofia prístupu k osobám
vyššieho veku a pri práci s nimi... 78 // 3.3 Sociálna opora starších ľudí ... 81 // 3.4 Adaptácia starších ľudí na život v inštitucionalizovanom prostredí... 83 // 3.5 Špecifiká sociálnej práce na odbore dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne // (Z. Vranková)... 86 // 3.6 Špecifiká sociálnej práce na oddelení posudkových činností... 90 // 3.7 Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi v zdravotníckych zariadeniach // ID. Matuščinová] ... 94 // 3.8 Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi v územnej (regionálnej) komunite // [L. Pavelová) ... 108 // 3.9 Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí (M. Hrozenská) ... 110 // 3.10 Reminiscenčná terapia... 116 // 3.11 Validačná terapia ... 119 // 3.12 Kanisterapia a felinoterapia ... 122 // 4 Zdravotné aspekty starostlivosti o starších ľudí (Ľ. Poledníková) ... 127 // 4.1 Koncepcia geriatrickej starostlivosti v Slovenskej republike ... 127 // 4.2 Osobitosti chorôb v starobe ... 130 // 4.3 Dôležité geriatrické syndrómy, najčastejšie problémy seniora... 130 // 4.4 Riziká inštitucionalizácie vo vyššom veku z perspektívy zdravotníckych zariadení ... 135 // 4.5 Osobitosti komunikácie so starším pacientom ... 136 // 5 Miesto a úlohy sociálnej práce v starostlivosti o zomierajúcich starších ľudí // (R. Dratva) ... 139 // 5.1 Východiská sociálnej práce v starostlivosti o zomierajúceho... 139 // 5.2 Sociálna práca v starostlivosti
o zomierajúcich ... 142 // 5.3 Komunikácia so zomierajúcim a rodinou ... 144 // 6 Ošetrovateľské aspekty v starostlivosti o zomierajúcich starších ľudí (A. Slamková) .. 148 // 6.1 Paliativně ošetrovateľstvo - základné východiská ... 148 // 6.2 Úlohy sestry v starostlivosti o príbuzných zomierajúceho... 151 // 6.3 Sestra ako členka multidisciplinárneho tímu ... 152 // 6.4 Aplikácia sesterských činností pri uspokojovaní potrieb zomierajúcich seniorov ... 153 // 6.5 Činnosti sestry pri vybraných sesterských diagnózach... 154 // Záver ... 160 // Prílohy... 161 // Použitá literatúra ... 172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC