Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Vyšehrad, 2010
224 s. : il., faksim. ; 22 cm

ISBN 978-80-7429-142-5 (váz.)
Knihovna rané křesťanské literatury ; sv. 6
němčina, koptština
Část. přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Požehnaný Eugnóstos -- Moudrost Ježíše Krista -- Zjevení Adamovo
000201693
OBSAH // Předmluva... 11 // ÚVOD (W B. Oerter) // Historie nálezu a vydání... 15 // Číslování kodexů z Nag Hammádí... 23 // Popis... 25 // Kodex III... 25 // Číslování... 25 // Skladba listů... 26 // Stav zachování... 27 // Paginace... 27 // Vzhled textu... 27 // „Bkrttog“... 31 // Obsah... 31 // Rozdíly a společné rysy spisů kodexu III... 31 // Testimonia... 33 // Kodex V... 33 // Číslování... 33 // Skladba listů... 34 // Stav zachování... 35 // Paginace... 35 // Vzhled textu... 36 // „Blotting“... 36 // Obsah... 36 // Rozdíly a společné rysy spisů kodexu V... 37 // Testimonia... 39 // Vazba... 40 // Zhotovení vazby obecně... 40 // Kodex III... 41 // Kodex V... 44 // Paleografie ... 48 // Kodex III... 48 // Písařská ruka a charakter písma... 48 // Zdobení textu a nadpis... 51 // Korektury... 61 // Kodex V... 62 // Písařská ruka a charakter písma... 62 // Zdobení textu a nadpis... 64 // Korektury... 66 // Jazyk překladu a jazyk originálu... 73 // Datování a autorství... 75 // Schéma: Skladba listů v kodexech IH a V... 80 // Koptská abeceda... 82 // Literatura (výběr) ... 83 // POŽEHNANÝ EUGNÓSTOS (NHC III/3, 70,1-90,13) // A // MOUDROST JEŽÍŠE KRISTA (NHC III/4, 90,14-119,18) // (Úvod, překlad a komentář M. Dospěl) // POŽEHNANÝ EUGNÓSTOS // Úvod... 89 // 1. Dochované verze a předpokládaný originál... 89 // 2. Datace dochovaných verzí Eugnósta a jejich vztah // ? Moudrosti Ježíše Krista...
90 // 3. Název a autorství spisu... 92 // 4. Forma a žánr... 96 // 5. Obsah spisu a jeho prameny... 97 // 6. Edice a literatura... 99 // Požehnaný Eugnóstos (překlad z koptštiny)... 112 // /{Úvodní, zdravící formule]... 112 // [Bloudění lidského pokolení ve snaze poznat Boha]... 114 // [Nezbytnost poučení]... 116 // [Chvála na nejvyššího, nepoznatelného Boha]... 118 // [Otec veškerenstva]... 120 // [Návrh nové teze a můstek ? následné argumentaci]... 122 // [Víra čili objevení nezjevného ve zjevném]... 122 // [Samovolné vytrysknutí poznání uvnitř nezrozeného Otce]... 124 // [První aión - nesmrtelný Člověk]... 126 // [Druhý aión - zjevení Syna Člověka]... 130 // [Třetí aión neboli aión Spasitele]... 132 // [Dokončení zjevení-církev jménem Život]... 138 // [Závěrečné povzbuzení]... 140 // [Závěr]... 142 // MOUDROST JEŽÍŠE KRISTA // Úvod... 102 // 1. Dochované verze a předpokládaný originál... 102 // 2. Datace Moudrosti Ježíše Krista a vztah // ? dochovaným verzím Eugnósta... 104 // 3. Forma a žánr... 105 // 4. Název spisu... 105 // 5. Myšlenkové zdroje a zařazení spisu... 106 // 6. Obsah a christianita textu... 107 // 7. Edice a literatura... 108 // Moudrost Ježíše Krista (překlad z koptštiny)... 113 // [Nadpis]... 113 // [Shromáždění učedníků a příchod Spasitele]... 113 // [Spasitel zahajuje rozhovor]... 113 // [Výklad o neúspěšném hledání Boha]... 115 // [Výklad o nepoznaném
Otci veškerenstva]... 119 // [Výklad o působení Pána veškerenstva]... 121 // [Otázka zjevení]... 121 // [Výklad o zjevení, Jednom a zástupu]... 123 // [Výklad o nesmrtelném androgynním Člověku]... 127 // [Výklad o Synu Člověka a jeho stvoření]... 131 // [Výklad o království Člověka a jeho Syna]... 131 // [Výklad o Moudrosti a Spasiteli]... 133 // [Výklad o velkých aiónech]... 137 // [Popis Osmera]... 139 // [Výklad o dokončení aiónů]... 141 // [Výklad o učednících, jejich původu a úkolech]... 143 // [Shrnutí Spasitelova zjevení]... 145 // [Závěrečná výzva a pověření učedníků]... 147 // [Odchod Spasitele]... 147 // [Závěrečný nadpis spisu]... 147 // r // ZJEVENÍ ADAMOVO (NHC V/5, 64,1-85,32) // (Úvod, překlad a komentář Z. Vítková) // Úvod... 151 // 1. Název a žánr... 151 // 2. Zařazení spisu a jeho nejbližší paralely... 152 // 3. Gnostické společenství... 153 // 4. Obsah... 154 // 5. Hlavní motívy... 156 // Adam a Eva... 156 // Bůh stvořitel a pravý Bůh... 156 // Sét... 157 // Osvétlitel... 157 // Hymnus na dítě (ZjAd 77,17-83,4)... 158 // 6. Christianita a datace textu... 161 // 7. Edice a literatura... 163 // Zjevení Adamovo (překlad z koptštiny)... 165 // [Název spisu]...;... 165 // [Adam a Eva]... 165 // [Tři muži]... 167 // [Proroctví zjevená Adamovi]... 168 // [Potopa]... 168 // [Noe a jeho synové]... 170 // [Konvertité ke gnostickému pokolení]... 171 // [Oheň, síra a asfalt]...
172 // [Záchrana gnostiků]... 172 // [Příchod Osvétlitele]... 173 // [„Hymnus na dítě“ (názory na narození a příchod Osvétlitele)] ... 174 // [Boj vyvolených a nářek zatracených] ... 177 // [O vodě života a předání poznání]... 179 // [Obsah traktátu a jeho předání]... 180 // [Závěrečný nadpis spisu]... 180 // Přehledná tabulka rukopisů z Nag Hammádí a jejich zkratek... 181 // Seznam zkratek... 183 // Bibliografie... 189 // Rejstřík spisů... 197 // Rejstřík osobních jmen... 204 // Rejstřík místních názvů... 206 // Rejstřík vybraných pojmů ... 207
cnb002226345

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC