Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Vyšehrad, 2011
270 s. : mapy ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-028-2 (váz.)
Kulturní historie
francouzština
Obsahuje bibliografii na s. 255-256, bibliografické odkazy a rejstříky
000201696
Obsah // Úvod... 11 // ČÁST I. // Čas škol (6.-12. století) // Od starověké školy ke škole karolinské (6.-8. století)... 19 // Konec starověké’ školy / 19 Počátky křesťanských škol /21 Kláštery, střeáiska vzdelanosti 7. a 8. století/ 22 Vzdělávání laiků /23 // První karolinská renesance (8.-9. století)... 26 // Školské zákony / 27 Hlavní střediska studií 128 Vzdělání na karolin-ském dvoře / 29 Shrnutí díla Karla Velikého / 30 // Druhá karolinská renesance (9. století)... 31 // Školské zákony /31 Umístění škol / 32 Žicot ve školách / 36 ZákladnívzdČlávání/38 Středoškokkévzdělávání/41 Bilanceobou karolínskych renesancí/ 46 Výuka laiků v 9. století/ 47 // Třetí karolinská renesance (10.-11. století)... 50 // Důvody obrození / 51 Jednotlivé školy / 52 Vzdělávání: dialektika a vědy / 57 Pokračování a konec karolinské renesance / 58 // Krize škol (11. století)... 63 // Co je příčinou krize ? / 64 Pevná vláda nad školami / ? // Renesance 12. století... 69 // Klášter a škola / 69 Škola dvou Anselmů / 72 Překlady / 75 // Rozkvět škol (12. století)... 77 // Abélard a pařížské školy / 77 Jan ze Salisbury a pařížští mistři / 84 Škola Svatého Viktora / 87 Škola v Chartres / 89 Orléanskáškola /93 Angerská škola / 94 Školy v Toursu a jinde / 94 Školy v Anglii / 96 Italské školy / 96 Školy v Německu / 97 // Výukové metody a výukový program (12. století)...
99 // Metody práce / 99 Svobodná umění/102 Gramatika /103 Návrat k humanismu /105 Výuka rétoriky / 10Ô Výuka práva /107 Výuka přírodních věd / 109 Od dialektiky k teologii /114 // Studenti a jejich učitelé (12. století)... 122 // Svět studentů / 122 Svět mistrů / 129 // Vzdělávání laiků (12. století)... 133 // Vzdělávání na panovnických dvorech /133 Vzdělávání laiků ve městech... / 136 ... a na venkově / 138 Hodnocení vzdělávání laiků / 139 Židovské školy /140 // Vývoj ve druhé polovině 12. století... 143 // Pařížské školy / 143 Logica nova a rozvoj aristotelismu / 147 Papežství a školy ve Francii / 147 Licentia docendi / 148 Směřování k univerzitám /150 // ČÁST II. // Čas univerzit (13.-15. století) // Zrození a první rozmach evropských univerzit (12.-13. století)... 153 Od škol k univerzitě: institucionální změna /153 Právo a lékařství: zrozeníjihoevropských univerzit /159 Dědictví 12. století/162 Nové // znalosti, nové metody /165 Předpisová omezení/168 // Parens scientiarum sláva univerzit (13. století)... 173 // Oslnivost vědy / 173 Společenský úspěch a mocenské zásahy / 177 Hranice autonomie 1183 // Univerzity na konci středověku (14.-15. století)... 187 // Zeměpisné rozložení a časová posloupnost nových založení / 187 // Panovnické univerzity? / 192 Univerzity a společnost na konci středověku /195 Krize středověké univerzity? / 197 // Život a práce
na univerzitě (13.-15. století)... 203 // Pobyt „na studiích“ / 205 Dělat kariéru / 209 Intelektuální práce: místa/212 Intelektuální práce: čas / 215 Slovo a kniha / 217 // Univerzitní sociabilita (13.-15. století)... 221 // Struktury přijímání a začlenění / 221 Rituály, svátky a hry / 223 Napětí a násilí /225 Malý svět kolejí / 229 // Na okraji univerzit: malé školy, nové školy (13.-15. století)... 235 // Přežití tradičních škol / 235 Židovské školy / 237 Malé městské a vesnické školy / 239 U počátků moderní koleje / 244 Profesionální vzdělávání j 248 // Závěr... 252 // Výběrová bibliografie... 255 // Jmenný rejstřík... 257 // Místní rejstřík... 266
cnb002236046

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC