Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Fragment, 2008
152 s. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-253-0586-7 (brož.)
V kostce
Popsáno podle 2. dostiku, vydaného v roce 2011
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000201746
Úvod do geografie -- Geografie jako věda -- Objekt geografie -- Složení krajinné sféry -- Vymezení krajinné sféry -- Prostorové rozrůznění -- diferenciace krajinné sféry -- Základní aspekty, metody a cíl geografie -- Význam geografie a její využití v praxi -- Výstava geografických věd -- Skupina přírodních geografických věd -- fyzická geografie -- Skupina společenskohospodářských geografických věd socioekonomická geografie -- Skupina kartografických vědních oborů -- Skupina geografických věd studujících -- obecné zákonitosti krajinné sféry -- Skupina geografických věd o regionálních komplexech -- Historický přehled vývoje geografie -- Země jako vesmírné těleso • -- Vesmír a naše Galaxie -- Sluneční soustava -- Tvar a velikost Země -- Zeměpisné souřadnice -- Pohyby Země a jejich důsledky -- Čas a časová pásma -- Slapové jevy -- Dálkový průzkum Země -- Druhy map -- Fyzická geografie -- Litosféra -- Stavba a složení Země -- Zemská kůra -- Planetární členění zemské kůry -- Litosféra, litosférické desky -- Vznik pevnin a oceánů -- Georeliéf-základní údaje -- Endogenní pochody -- a jimi vytvořené tvary georeliéfu -- Exogénni pochody -- a jimi vytvořené tvary georeliéfu -- Pedosféra -- Základní údaje o půdě -- Vznik půd a půdní typy -- Rozšíření půd na Zemi -- Horizontální zonálnost hlavních půdních typů Vertikální zonálnost -- hlavních půdních typů
střední Evropy -- Půda a člověk -- Kryosféra -- Mrazové zvětrávání, činnost sněhu a ledu -- Permafrost (dlouhodobě zmrzlá půda) -- Kryosféra a člověk -- Hydrosféra -- Oběh vody na Zemi -- Oceány a moře -- Rozdělení světového oceánu -- Vlastnosti mořské vody -- Pohyby mořské vody -- Vody pevnin -- Vody povrchové -- Voda ve sněhu a ledu -- Pod povrchové vody -- Hydrosféra a člověk -- Atmosféra -- Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry -- Vertikální členění atmosféry -- Počasí a podnebí -- Všeobecný oběh atmosféry -- Monzuny -- Místní větry -- Vzduchové hmoty a atmosférické proudy -- Podnebné pásy Země -- Atmosféra a člověk -- Biosféra -- Bioklimatické pásy pevnin -- Bioklimatické výškové stupně -- Bioklimatické pásy oceánů a moří -- Biosféra a člověk -- Socioekonomická geografie -- Obyvatelstvo -- Růst počtu obyvatelstva -- Skladba obyvatelstva -- Složení obyvatelstva podle pohlaví -- Věkové složení obyvatelstva -- Rasové složení obyvatelstva -- Národnostní složení obyvatelstva -- Náboženství obyvatelstva -- Ekonomické složení obyvatelstva -- Přirozený pohyb obyvatelstva -- Mechanický pohyb obyvatelstva -- Rozmístění obyvatelstva na Zemi -- Hlavní seskupení obyvatelstva -- Sídla -- Vývoj sídel -- Rozdělení sídel -- Proces urbanizace -- Sídelní systémy -- Světové hospodářství -- Zemědělství -- Rozmístění zemědělské výroby -- Světová zemědělská
výroba -- Rostlinná výroba -- Obilnářství -- Pěstování ostatních potravinářských plodin. Pěstování nepotravinářských plodin -- Živočišná výroba -- Typy živočišné výroby -- Chov domácích zvířat a drůbeže -- Rybolov -- Lesnictví -- Průmysl -- Rozmístění průmyslové výroby -- Těžební průmysl -- Těžba rud a nerudných surovin -- Energetické zdroje -- Těžba uhlí -- Těžba ropy -- Těžba zemního plynu -- Výroba elektrické energie (elektrárenství) -- Zpracovatelský průmysl -- Hutnictví -- Hutnictví železa a oceli -- Hutnictví neželezných kovů -- Strojírenství -- Chemický průmysl -- Spotřební průmysl -- Potravinářský průmysl -- Doprava -- Rozmístění dopravy -- Světová doprava -- Pevninská doprava -- Železniční doprava -- Automobilová doprava -- Potrubní doprava -- Vnitrozemská vodní doprava -- Speciální druhy dopravy -- Námořní doprava -- Vzdušná (letecká) doprava -- Služby -- Druhy služeb a jejich rozmístění -- Cestovní ruch -- Předpoklady cestovního ruchu -- Rozmístění cestovního ruch -- Věcný rejstřík -- Použitá a doporučená literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC