Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
1. vyd.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011
215 s. : il., 1 portrét ; 25 cm

ISBN 978-80-7368-970-4 (brož.)
Konference na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 14.-15.4.2011
Nad názvem: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text, anglická resumé
000201863
OBSAH // Milan Myška // Slovo úvodem...7 // Zdeněk Jindra // Poznámky k námětu konference o dělnictvu... II // Jiří Štaif // Dělnictvo a třídní boj v Masarykově Otázce sociální... 15 // Jakub Rákosník // Cesty soudobé historiografie dělnické třídy...25 // Jana Englová // Dělnictvo jako subjekt a objekt historického bádáni...34 // Lumír Dokoupil - Ludmila Nesládková // Demografie dělnictva v československé a české historiografii...40 // Ľudovít Hal Ion // Stav a výhľady výskumu postavenia robotníctva na Slovensku 191 S-1948... 50 // Miroslav Sabol // Dejiny robotníctva a ich ďalšie bádateľské priority v slovenskej historiografii // v rokoch 1948-1968 ... 60 // Stanislav Knob // Stávkové hnutí v československé i zahraniční historiografii, srovnáni a výhledy...65 // Pavlína Nováčkové // Noviny jako pramen k dějinám dělnického hnuti na přikladu stávky na jámě Trojice // dne 9. května 1984 a jejím ohlasu v periodickém tisku severní Moravy a Slezska...73 // Martin Jemelka // Dělnické kolonie: tradice, stav a perspektivy výzkumu v českých zemích 90 // Petr Gába // Ostravská průmyslová oblast jako badatelský problém a jeho relevance pro výzkum dělnictva (zaměřeni výzkumu, vytyčeni jednotlivých subproblémů, // hlavní úkoly a výsledky)... 101 // Zdeněk Kárník // Založeni ČSDSDvR z pohledu generací a elit hnutí dělnictva ... 115 // Miloš Trapl // Křest’anskosociálni hnuti a jeho
snahy o řešení dělnické otázky do roku 1914... 125 // Jana Machačová - Jiří Matějček // Vzory chování dělnictva českých zemi v 19. století... 129 // Petr Kadlec // Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupeni děti dělníků ve vyšším školství druhé poloviny 19. a počátku 20. století. // Dílčí výsledky a možnosti výzkumu... 137 // František Čapka // Několik poznámek k úloze odborů při obhajobě sociálních zájmů dělnictv a v letech první republiky... 151 // Peter Mičko // Problematika pracovného pobytu slovenských robotníkov // v „Tretej ríši“ v rokoch 1939-1944 ...159 // Jozef Šerka // Charakteristika městského dělnictva Moravské Ostravy 20. a 30. let 20. století... 168 // Radoslav Daněk // Možnosti a limity výzkumu pivovarského dělnictva na příkladu ostravských pivovarů ... 181 // Program konference...194 // Zpráva o průběhu konference Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. // Bilance a výhledy studia (sestavil Petr Gába)...196 // Anotace příspěvků, které nebyly zaslány k publikování do sborníku...201 // Medailon Arnošta Klímy (sestavil Petr Gába)...208 // Autorské biogramy...211
cnb002238041

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC