Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.4) Půjčeno:108x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
263 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0027-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 260-261
000201878
I // Obsah // Předmluva...7 // Sociální péče v ČR do roku 2006 a právní rámec poskytování sociálních // služeb v současnosti...9 // Vývoj v oblasti sociálních služeb od devadesátých let 20. století ..9 // Transformace a deinstitucionalizace v sociálních službách v ČR...10 // Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ...16 // Ochrana osobních údajů...31 // Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb podle § 88 a 89 zákona ... 35 Základní administrativně-právní a organizační podmínky poskytování // sociálních služeb ...43 // Druhové standardy kvality ...51 // Inspekce kvality sociálních služeb ...56 // Jak uspět při inspekci ...65 // Sociální reforma v roce 2011...68 // Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb ...73 // Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb...73 // Standard č. 2: Ochrana práv osob...88 // Standard č. 3: Jednání se zájemcem o sociální službu...112 // 5 // Sociální služby v ČR v teorii a praxi // Standard č. 4: Smlouva o poskytování sociální služby...116 // Standard č. 5: Individuální plánování sociální služby ...140 // Standard č. 6: Dokumentace o poskytování sociální služby...153 // Standard č. 7: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování // sociální služby...159 // Standard č. 8: Návaznost poskytované sociální služby na další // dostupné zdroje...177 // Standardy č. 9 a 10: Lidské zdroje a vzdělávání
pracovníků // v sociální sféře ...182 // Standard č. 11: Místní a časová dostupnost poskytované // sociální služby...203 // Standard č. 12: Informovanost o poskytované sociální službě...204 // Standard č. 13: Prostředí a podmínky poskytovaných // sociálních služeb ...211 // Standard č. 14: Nouzové a havarijní situace...215 // Standard č. 15: Zvyšování kvality poskytované sociální služby ...219 // Dotazy, projekty, značka kvality, odpovědi ombudsmana, slovník pojmů // a literatura ...225 // Některé dotazy z právní poradny ...225 // Projekty MPSV...241 // Ombudsman ? lidským právům: Některé okamžiky života v domově // pro seniory...248 // Značka kvality v sociálních službách...254 // Slovník základních pojmů a zkratek použitých v publikaci ...257 // Použitá literatura ...260 // O autorech...262 // 6
(OCoLC)780138112
cnb002233856

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC