Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.2) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
421 s., 30, 8, 23 s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3459-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000201891
Obsah // Předmluva...13 // Poděkování...14 // 1 Fyziologie kr vet vorby...15 // 1.1 Vznik a vývoj krvetvorby (J. Novotný)...15 // 1.2 Vývoj krevních buněk (J. Novotný)...15 // 1.3 Tvorba a vývoj červených krvinek (erytropoéza) // (J. Novotný, M. Jelínková)...17 // 1.4 Hemoglobin (J. Novotný)...20 // 1.5 Tvorba a vývoj bílých krvinek (J. Novotný)...21 // 1.6 Tvorba a vývoj trombocytů (J. Novotný, M. ???)...27 // 1.7 Hodnocení (J. Novotný)...29 // 1.8 Klinický význam (J. Novotný)...29 // 2 Fyziologie krevního srážení...31 // 2.1 Cévy, cévní systém (J. Novotný)...31 // 2.1.1 Cévní stěna...31 // 2.1.2 Endotel...32 // 2.2 Primární hemostáza (M. ???)...33 // 2.3 Systém plazmatických faktorů (M. Matýšková, /. Zavfelová)...36 // 2.3.1 Systém koagulačních faktorů...38 // 2.3.1.1 Koagulační faktory...38 // 2.3.1.2 Vlastní proces koagulace...43 // 2.3.2 Systém přirozených inhibitorů (M. Matýšková, J. Zavřelová)...45 // 2.3.2.1 Serpiny...46 // 2.3.2.2 Systém proteinu C...49 // 2.3.2.3 Kuniny...50 // 2.3.2.4 Metaloproteinázy...50 // 2.3.2.5 Nespecifické inhibitory...50 // 2.3.3 Fibrinolytický systém (J. Novotný, M. Matýšková)...51 // 2.3.3.1 Plazminogen, plazmin...52 // 2.3.3.2 Aktivátory plazminogenu...52 // 2.3.3.3 Inhibitory v systému fibrinolýzy...52 // 2.3.3.4 Průběh fibrinolýzy...54 // 2.3.3.5 Funkce fibrinolytického systému...55 // 3 Laboratorní diagnostika v hematologiii...61 // 3.1 Morfologická
vyšetření // (L. Bouřková, M. Jelínková, I. Trnavská, M. Slánská)...61 // 3.1.1 Hematologické analyzátory...61 // 3.1.1.1 Princip impedanční analýzy...61 // 3.1.1.2 Princip optické analýzy...61 // 3.1.1.3 Jiné analytické metody...62 // 3.1.2 Vyšetření na hematologických analyzátorech...62 // 5 // Hematologie // 3.1.2.1 Parametry krevního obrazu...-... // 3.1.2.2 Hodnocení krevního obrazu...—... // 3.1.2.3 Kontroly krevního obrazu... // 3.1.2.4 Stanovení počtu retikulocytů... // 3.1.3 Morfologická charekteristika hematopoetickýdh buněk... // 3.1.3.1 Erytrocytární vývojová řada... // 3.1.3.2 Leukocytární vývojová řada... // 3.1.3.3 Megakaryocytární vývojová řada... // 3.1.4 Nátěry periferní krve a kostní dřeně... // 3.1.4.1 Zhotovení nátěrů... // 3.1.4.2 Barvení nátěrů... // 3.1.4.3 Hodnocení nátěrů periferní krve... // 3.1.4.4 Hodnocení nátěrů kostní dřeně... // 3.1.4.5 Kontrola kvality barvení nátěrů... // 3.2 Základní vyšetření pro hemolytické anémie (L. Bouřková, M. Jelínková)... // 3.2.1 Obecné testy... // 3.2.1.1 Osmotická rezistence erytrocytů... // 3.2.1.2 Hemosiderin v moči... // 3.2.1.3 Volný hemoglobin v plazmě/séru... // 3.2.1.4 Test autohemolýzy... // 3.2.2 Testy na průkaz abnormálních hemoglobinů... // 3.2.2.1 Stanovení fetálního hemoglobinu (HbF)... // 3.2.2.2 Stanovení hemoglobinu A2... // 3.2.2.3 Elektroforéza hemoglobinu... // 3.2.3 Testy na průkaz nedostatku
enzymů... // 3.2.3.1 Barvení Heinzových tělísek... // 3.2.3.2 Glukóza-6-fosfát dehydrogenáza... // 3.2.3.3 Pyruvátkináza... // 3.3 Cytochemická vyšetření // (L. Bouřková, M. Jelínková, I. Trnavská, M. Slánská)... // 3.3.1 Barvení zásobního železa... // 3.3.2 Barvení neutrofilní alkalické fosfatázy... // 3.3.3 Barvení peroxidázy... // 3.3.4 Barvení sudanovou černí ?... // 3.3.5 Barvení chloracetátesterázy... // 3.3.6 Barvení nespecifických esteráz (s blokádou fluoridem)... // 3.3.7 PAS (periodic acid - Schiff)... // 3.3.8 Barvení kyselé fosfatázy (s rezistencí na kyselinu L vinnou).. // 3.4 Vyšetření metodou klonálních kultivací (L. Bouřková)... // 3.5 Hemokoagulační laboratorní vyšetření (J. Zavřelová, M. Jelínková, // M. Matýšková)... // 3.5.1 „Bed-side“ testy... // 3.5.1.1 Doba srážlivosti plné krve (Lee White)... // 3.5.1.2 Trombelastograf... // 3.5.2 Primární hemostáza... // 3.5.2.1 Počet a morfologie trombocytů... // 3.5.2.2 Doba krvácení... // 62 // 62 // 65 // 66 // 67 // 67 // 68 // 71 // 72 // 72 // 72 // 72 // 81 // 81 // 81 // 81 // 81 // 82 // 82 // 82 // 83 // 83 // 83 // 84 // 84 // 84 // 85 // 85 // 85 // 86 // 86 // 87 // 88 // 88 // 88 // 89 // 90 // 90 // 91 // 93 // 93 // 93 // 95 // 95 // 95 // 6 // // Obsah // 3.5.2.3 Rezistence kapilár (Rumpelův-Leedův test)...96 // 3.5.2.4 Test konzumpce protrombinu...96 // 3.5.2.5 Vyšetření PFA-100 ...96 // 3.5.2.6 Agregace trombocytů...96
// 3.5.2.7 Vyšetření retrakce...97 // 3.5.2.8 Mikropartikule...97 // 3.5.3 Systém plazmatických koagulačních faktorů...98 // 3.5.3.1 Test konzumpce protrombinu...98 // 3.5.3.2 Protrombinový test (PT) // - tromboplastinový test podle Quicka...98 // 3.5.3.3 Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT)...99 // 3.5.3.4 Trombinový test (TČ, TT)...99 // 3.5.3.5 Reptilázový test (ReT) ...100 // 3.5.3.6 Korekční testy...100 // 3.5.3.7 Trombin generační test (TGT, TGA)...100 // 3.5.3.8 Stanovení koncentrace fibrinogenu...100 // 3.5.3.9 Stanovení solubilních komplexů // fibrinových monomerů (SFM)...101 // 3.5.3.10 Stanovení koagulačních faktorů...101 // 3.5.3.11 Stanovení faktoru XIII...102 // 3.5.4 Přirozené inhibitory...103 // 3.5.4.1 Vyšetření antitrombinu (AT)...103 // 3.5.4.2 ProC® Global...103 // 3.5.4.3 Vyšetření APC rezistence (APC-R)...104 // 3.5.4.4 Vyšetření proteinu C ...105 // 3.5.4.5 Vyšetření proteinu S...105 // 3.5.5 Testy fibrinolytického systému...105 // 3.5.5.1 Euglobulinová fibrinolýza ...105 // 3.5.5.2 Stanovení koncentrace fibrinogenu...106 // 3.5.5.3 Vyšetření FDP...106 // 3.5.5.4 Vyšetření D-dimerů ...106 // 3.5.5.5 Stanovení solubilních komplexů // fibrinových monomerů (SFM)...107 // 3.5.5.6 Stanovení a2-antiplazminu...107 // 3.5.5.7 Stanovení plazminogenu...107 // 3.5.5.8 Stanovení PAI-1 ...107 // 3.5.5.9 Stanovení tPA...107 // 3.5.5.10 Venookluzivní testy...108 // 3.5.6 Identifikace získaného inhibitoru...108
// 3.5.6.1 Korekční testy...108 // 3.5.6.2 Cirkulující antikoagulans...108 // 3.5.6.3 Kvantitativní průkaz specifického inhibitoru ...108 // 3.5.6.4 Identifikace lupus antikoagulans...109 // 3.5.7 Molekulární markéry...111 // 3.5.7.1 Markéry aktivace endotelu...111 // 3.5.7.2 Markéry aktivace trombocytů...111 // 3.5.7.3 Markéry aktivace koagulace...111 // 7 // Hematologie // 3.5.7.4 Markéry aktivace fibrinolýzy...111 // 3.5.8 Diagnostika von Willebrandovy choroby...111 // 3.5.8.1 Vyšetření koncentrace VWF (VWF:Ag)...112 // 3.5.8.2 Vyšetření funkční aktivity VWF...112 // 3.5.8.3 Diskriminační testy...112 // 3.5.8.4 Molekulární diagnostika...113 // 3.5.9 Diagnostika HIT...113 // 3.5.9.1 Funkční testy...113 // 3.5.9.2 Imunologické testy... 113 // 3.5.10 Sledování léčby...114 // 3.5.10.1 Heparin...114 // 3.5.10.2 Pentasacharidy...114 // 3.5.10.3 Deriváty dikumarinu...114 // 3.5.10.4 Antitrombocytární léčba...114 // 3.5.10.5 Trombolýza...115 // 3.5.10.6 Substituční léčba...115 // 3.6 Flowcytometrické vyšetření (L. Kovářová)...115 // 3.6.1 Princip metody...115 // 3.6.2 Hodnocení...116 // 3.6.3 Imunofenotypizace...116 // 3.6.4 Příklady uplatnění v hematologii...117 // 3.6.4.1 Neonkologické indikace...117 // 3.6.4.2 Hematoonkologické indikace...117 // 3.7 Cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření // (Š. Pospíšilová, Z. Čech, P. Kuglík, L. Kovářová)...118 // 3.7.1 Genetická informace buňky...118 // 3.7.2 Změny
genetické informace...120 // 3.7.3 Cytogenetické vyšetření...121 // 3.7.3.1 Metody klasické cytogenetiky: G pruhování...121 // 3.7.3.2 Metody molekulární cytogenetiky...122 // 3.7.4 Molekulárně biologické metody...124 // 3.7.4.1 Separace buněk, izolace nukleových kyselin...124 // 3.7.4.2 Polymerázová řetězová reakce (PCR)...126 // 3.7.4.3 Metody detekce mutací...142 // 3.7.4.4 Metody analýzy proteinů...146 // 3.7.4.5 Genomika a proteomika...148 // 4 Fyziologické hodnoty krevního obrazu a koagulačních testů...159 // 4.1 Referenční meze krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů // a koagulačních testů u dospělých (J. Kissová)...159 // 4.2 Referenční meze krevního obrazu a koagulačních testů u dětí (J. Blatný) ... 160 // 5 Neonkologická hematologie ...163 // 5.1 Anémie (chudokrevnost) // (A. Buliková, pediatrický dodatek S. Kôhlerová)...163 // 5.1.1 Anémie z poruchy tvorby erytrocytů...164 // 5.1.1.1 Anémie z poruchy syntézy hemoglobinu...164 // 8 // Obsah // 5.1.1.2. Anémie z poruchy syntézy DNA - megaloblastové anémie ... 175 // 5.1.1.3 Anémie ze selhání hemopoetických buněk // - aplastické anémie...179 // 5.1.1.4 Anémie spojené s poruchou vyzrávání krvetvorby // - dysplastické (dyserytropoetické) anémie...183 // 5.1.2 Anémie ze zvýšené ztráty erytrocytů...185 // 5.1.2.1 Korpuskulárni hemolytické anémie...187 // 5.1.2.2 Extrakorpuskulární hemolytické anémie...203 // 5.1.3 Akutní
posthemoragická anémie...207 // 5.2 Poruchy leukocytárního systému (M. ???)...208 // 5.2.1 Kvantitativní poruchy leukocytárního systému...208 // 5.2.1.1 Změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek...208 // 5.2.1.2 Choroby monocytárního makrofágového systému...214 // 5.2.2 Kvalitativní poruchy leukocytárního systému...219 // 5.2.2.1 Morfologické změny leukocytů...219 // 5.2.2.2 Funkční změny leukocytů...220 // 5.3 Poruchy primární hemostázy - poruchy krevního srážení // z destičkových příčin (M. ???, M. Matýšková)...222 // 5.3.1 Kvantitativní poruchy primární hemostázy...224 // 5.3.1.1 Trombocytopenie...224 // 5.3.1.2 Trombocytóza...232 // 5.3.2 Kvalitativní poruchy primárni hemostázy - trombocytopatie...233 // 5.3.2.1 Vrozené trombocytopatie...234 // 5.3.2.2 Získané trombocytopatie...236 // 5.3.3 Substituční léčba krevními destičkami...239 // 5.3.4 Medikamentózni hemostyptická léčba...239 // 5.4 Vrozené krvácivé stavy (P. Smejkal)...241 // 5.4.1 Von Willebrandova choroba...241 // 5.4.2 Hemofilie...244 // 5.4.3 Vrozené defekty ostatních koagulačních faktorů...248 // 5.4.4 Kombinované defekty...250 // 5.4.5 Pediatrický dodatek (J. Blatný)...250 // 5.5 Trombofilie (M. Matýšková)...251 // 5.5.1 Pediatrický dodatek (J. Blatný)...255 // 5.6 Získané poruchy krevního srážení (M. Matýšková, A. Buliková)...256 // 5.6.1 Získané poruchy krevního srážení bez přítomnosti inhibitoru..257
5.6.1.1 Nedostatek vitaminu ?...257 // 5.6.1.2 Jaterní postižení...258 // 5.6.1.3 Metabolický syndrom ...258 // 5.6.1.4 Uremie...258 // 5.5.1.5 Nádorová onemocnění...259 // 5.6.1.6 Paraproteinemic...259 // 5.6.1.7 Trauma...260 // 5.6.1.8 Sepse...260 // 5.6.1.9 Virové infekce...261 // 5.6.1.10 Syndrom diseminované intravaskulární koagulace (DIC)...262 // 5.6.1.11 Biologické látky, např. hadí jedy...266 // 9 // Hematologie // 5.6.2 Získané poruchy krevního srážení z poruchy plazmatických // faktorů vznikající na imunitním podkladě...266 // 5.6.2.1 Choroby provázené přítomností // specifických autoprotilátkek/inhibitorů...267 // 5.6.2.2 Nespecificky působící antikoagulancia...271 // 5.7 Sledování antitrombotické léčby (M. ???, J. Zavřelová)...275 // 5.7.1 Antikoagulační léčba...275 // 5.7.2 Antitrombotická léčba heparinem...276 // 5.7.3 Antikoagulační léčba perorálními preparáty ...277 // 5.7.4 Antiagregační léčba...277 // 5.7.5 Trombolytická léčba...278 // 5.7.6 Substituční léčba...278 // 6 Onkologická hematologie...289 // 6.1 Akutní leukemie (A. Buliková)...291 // 6.1.1 Akutní myeloidní leukemie (AML)...293 // 6.1.1.1 Akutní myeloidní leukemie s rekurentní genetickou abnormitou (nejčastěji s balancovanou translokací či inverzí)... 296 // 6.1.1.2 Akutní myeloidní leukemie spojená // s dysplastickými změnami...301 // 6.1.1.3 Myeloidní neoplazie spojené s léčbou...302 // 6.1.1.4 Akutní myeloidní
leukemie jinak neurčené...304 // 6.1.1.5 Myeloidní sarkomy...308 // 6.1.1.6 Myeloidní proliferace spojené s Downovým syndromem...308 // 6.1.1.7 Elastické neoplazie z plazmatických dendritických buněk.308 // 6.1.2 Akutní leukemie nejasného původu...310 // 6.1.3 Akutní lymfoblastické leukemie, // respektive prekurzorové ly mfoblastické neoplazie...311 // 6.1.3.1 ? lymfoblastické leukemie/lymfomy jinak nespecifikované // (B-ALL/LBL)...311 // 6.1.3.2 ? lymfoblastické leukemie/lymfomy // s rekurentní genetickou abnormitou ...312 // 6.1.3.3 T lymfoblastické leukemie/lymfomy (T-ALL/LBL)...313 // 6.2 Myelodysplastický syndrom (MDS) (J. Kissová)...314 // 6.2.1 Refrakterní cytopenie s unilineární dysplazií (RCUD)...319 // 6.2.2 Refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty (RARS)...320 // 6.2.3 Refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií (RCMD)...321 // 6.2.4 Refrakterní anémie s excesem blastů (RAEB)...321 // 6.2.5 Myelodysplastický syndrom s izolovanou delecí 5q ...322 // 6.2.6 Myelodysplastický syndrom, neklasifikovatelný (MDS-U)...323 // 6.3 Myeloproliferativní neoplazie a myelodysplasticko/myeloproliferativní // neoplazie (J. Kissová, M. ???)...323 // 6.3.1 Myeloproliferativní neoplazie (MPN)...323 // 6.3.1.1 Chronická myelogenní leukemie, BCR-ABL1 pozitivní (CML)... 324 // 6.3.1.2 Chronická neutrofilní leukemie (CNL)...326 // 6.3.1.3 Pravá polycytemie (PV)...327 // 6.3.1.4 Primární myelofibróza (PMF)...329 // 10 // Obsah
// 6.3.1.5 Esenciální trombocytemie (ET)...331 // 6.3.1.6 Chronická eozinofilní leukemie blíže nespecifikovaná // (CEL, NOS)...332 // 6.3.1.7 Mastocytóza...333 // 6.3.1.8 Myeloproliferativní neoplazie neklasifikovatelné (MPS-U).333 // 6.3.2 Myeloidní a lymfoidní neoplazie s eozinofilií a abnormalitami PDGFRA (platelet derived growth factor receptor a), // PDGFRB (platelet derived growth factor receptor ß) // nebo FGFRl (fibroblast growth factor receptor-1)...334 // 6.3.2.1 Myeloidní a lymfoidní neoplazie s přestavbou genu PDGFRA ... 334 // 6.3.2.2 Myeloidní neoplazie s přestavbou genu PDGFRB ...335 // 6.3.2.3 Myeloidní a lymfoidní neoplazie s abnormalitami FGFRl ...335 // 6.3.3 Myelodysplasticko/myeloproliferativni neoplazie (MDS/MPN)...336 // 6.3.3.1 Chronická myelomonocytární leukemie (CMML)...336 // 6.3.3.2 Atypická chronická myeloidní leukemie, // BCR-ABLl negativní (aCML)...338 // 6.3.3.3 Juvenilní myelomonocytární leukemie (JMML)...338 // 6.3.3.4 Myelodysplasticko/myeloproliferativní neoplazie // neklasifikovatelné (MDS/MPN-U)...339 // 6.3.3.5 Provizorní jednotka WHO 2008: refrakterní anémie // s prstenčitými sideroblasty a trombocytózou (RARS-T)...340 // 6.4 Lymfoproliferativní onemocnění (A. Buliková)...340 // 6.4.1 Neoplazie ze zralých ? buněk...341 // 6.4.1.1 Chronická lymfatická leukemie/lymfom z malých lymfocytů // (CLL/SLL)...342 // 6.4.1.2 ? prolymfocytární leukemie (B PLL)...344 // 6.4.1.3 Splenický lymfom z ?
buněk marginální zóny (SMZL)...344 // 6.4.1.4 Leukemie s vlasatými buňkami (HCL)...345 // 6.4.1.5 Lymfoplazmocytární lymfom/Waldenströmova // makroglobulinemie...345 // 6.4.1.6 Malignity z plazmatických buněk...346 // 6.4.1.7 Folikulární lymfom (FL)...348 // 6.4.1.8 Lymfom z plástových buněk (MCL)...349 // 6.4.1.9 Difúzni velkobuněčný ? lymfom (DLBCL) ...349 // 6.4.1.10 Burkittův lymfom (BL)...350 // 6.4.1.11 Ostatní lymfoproliferace ze zralých ? lymfocytů...350 // 6.4.2 Malignity ze zralých T a NK buněk...351 // 6.4.2.1 Leukemie z velkých granulovaných lymfocytů (LGL-L)...352 // 6.4.2.2 Agresivní leukemie z NK buněk...352 // 6.4.2.3 T prolymfocytární leukemie (T-PLL)...353 // 6.4.2.4 Leukemie/lymfom z T buněk dospělých // (HTLV pozitivní) (ATLL)...353 // 6.4.2.5 Mycosis fungoides (MF) a Sézaryho syndrom (SS)...354 // 6.4.2.6 Anaplastický velkobuněčný lymfom...354 // 6.4.2.7 Další zralé T/NK buněčné lymfoproliferace...355 // 6.4.3 Hodgkinovy lymfomy (HL)...355 // 6.4.3.1 Klasický Hodgkinův lymfom...356 // 11 // Hematologie // 6.4.3.2 Nodulární Hodgkinův lymfom s predominancí lymfocytů ... 356 // 6.5 Hematologické malignity u dětí (O. Zapletal)...357 // 6.5.1 Leukemie ...358 // 6.5.2 Lymfomy...361 // 6.6 Onkologická hematologie: transplantace hematopoetických buněk // (Z. Kořístek)...361 // 6.6.1 Principy a indikace transplantací krvetvorby...363 // 6.6.2 Vyhledání dárce...365 // 6.6.3 Odběr krvetvorných buněk...366
// 6.6.4 Podání krvetvorných buněk...368 // 6.6.5 Časné potransplantační období...369 // 6.6.6 Období po obnově krvetvorby...370 // Zkratky...375 // Věcný rejstřík...387 // Souhrn...419 // Summary...421 // 12
cnb002234296

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC