Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Dokořán, 2011
310 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7363-205-2 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 304-[309]
000201907
Obsah // Předmluva-jak hospodařit s krajinou 9 // I. Krajinný slabikář // 1. Co je krajina? 13 // 2. Čtyři cásti krajiny I4 // 3. Tři patra krajiny I5 // 4. Mnohost krajinných vrstev I7 // 5. Rozostřené zrno krajiny l8 // 6. Ekoton - žít na rozhraní 20 // 7. Rovnováha krajiny 22 // 8. Biodiverzita a geodiverzita 23 // 9. Divočina a kulturní krajina 24 // 10. Obyvatelé krajiny 26 // H. Krajina jako památka 27 // 12. Památné stromy a památné kameny 29 // 13. Ohrožené aleje 3I // 14. Zahrady a parky 32 // 15. Staré cesty 34 // 16. Krajina a dálnice 38 // 17. Příroda ve městě 39 // 18. Neofytizace 41 // 19. Acidifikace a degradace půd 44 // 20. Nová příroda 45 // 21. Horká místa biodiverzity 46 // 22. Chráněné krajinné oblasti 48 // 23. Péče o chráněná území 49 // 24. Hospodaření s prostorem krajiny 51 // 25. Urbanizace a neokolonizace krajiny 52 // 26. Krajina jako odraz socio-ekonomického prostředí 54 // 27. Fragmentace krajiny 57 // 28. Industriálni a postindustriálni krajina 58 // 29. Krajina a klimatická změna 60 // 30. Voda v krajině 6l // 31. Povodně a přívalové deště 63 // 32. Zemědělství 65 // 33. Lesnictví 67 // 34. Těžba surovin a rekultivace 69 // 35. Krajina a skládky 72 // 36. Umělé kopce a odvaly 73 // 37. Zkušenost krajiny 75 // 38. Domácí tradice 77 // 39. Překročit přírodu: transcendentalismus 79 // 40. Krajina: východní inspirace 80 // 41. Ekonomie, ekologie a krása 82 // 42. Zahálka
a adrenalinové sporty 84 // 43. Fenomén poutnictví 86 // 44. Cena za překonání krajiny minulosti 89 // 45. Zisk>’a ztráty 90 // 46. Tradiční a nová estetika krajiny 92 // 47. Autenticita a falzifikace krajiny 94 // 48. Malé intervence v krajině 96 // 49. Disturbance 98 // 50. Guerilla gardening-emironmentální guerilla 101 // 51. Estetické znehodnocení 102 // 52. Horizont krajiny IO4 // 53. Historická, mýtická a poetická hodnota krajiny 106 // 54. Narativní hodnota krajiny - krajina jako vykladač příběhů 107 // 55. Krajina jako identita, krajina jako útěcha I09 // 56. Komponovaná krajina HO // 57. Péče o paměť krajiny 112 // 58. Tok času v krajině II4 // 59. Genius loci II8 // 60. Co kdybychom zchudli II9 // 61. Jak uchopit krajinu? 122 // 62. Krajina jako národní bohatství 124 // 63. Budoucnost krajiny 126 // 64. Jednaje země 128 // 65. Krajina, romantismus a náboženství IJO // 66. Regionální literatura a národní ohrožování 132 // II. Obraz krajiny // 67. Kolikje středočeských krajin? 137 // 68. Základní tj-py středočeské krajiny 138 // 69. Střední Čechy v dá\mé geologické historii 14O // 70. Čechy v dobách ledových 142 // 71. Čechy v poledové době 144 // 72. Antropocén I47 // 73. Sídelní kaše 148 // 74. Město Praha ajehosuburbanizační prstenec 15O // 75. Český kras 152 // 76. Hřebeny a Brdy 154 // 77. Vltava 156 // 78. Čertovo bremeno I59 // 79. Blaník a Podblanicko I60 // 80. Kutnohorské kaňony
1Ô2 // 81. Kouřimsko 163 // 82. Polabí 165 // 83. MUovicko 167 // 84. Z Polabí do Českého ráje 169 // 85. Mužský 171 // 86. Mohelka a Zábrdka I73 // 87. Kokoŕínsko I75 // 88. Podŕipsko 177 // 89. Kladensko I79 // 90. Džbán 181 // 91. Křivoklátsko 183 // 92. Jesenicko 186 // III. Vstoupit do krajiny // 93. Historie výzkumů Středních Čech 191 // 94. Geologie 196 // 95. Reliéf 201 // 96. Vegetace 205 // 97. Fauna a nová příroda 209 // 98. Les a tradiční kulturní krajina 212 // 99. Historie osídlení ajeho vliv na krajinu 224 // 100. Suburbanizace jako největší problém současné krajiny 237 // 101. Krajina jako inspirace uméleckého díla 245 // 102. Železnice zarostlé do krajiny 252 // 103. Přírodní hodnoty a genius loci středních Čech 258 // Přílohy // 104. Staré a nové mapy - od veduty ? vedutě 265 // 105. Rakouský zákon o sídelním obrazu 270 // 106. Výuka krajinou 273 // 107. 0 kresbách-malíř Svatopluk Máchal 275 // 108. Poznámky, prameny a literatura 277 // Poděkování 310
cnb002255054

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC