Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Martin : Osveta, 2011
182 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-367-7 (váz.)
Pod názvem: Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM Martin
Pod názvem: Ústav soudního lékařství LF MU Brno
Obsahuje bibliografii na s. na 167-182
000201910
OBSAH // Úvod ... 9 // 1. Zneužívání alkoholu v historických souvislostech ... 11 // 2. Represe alkoholizmu v novodobých dějinách Slovenské republilqr ... 24 // 3. Alkohol, alkoholické nápoje a související pojmy ... 33 // 3.1. Definice a charakteristika alkoholu ... 33 // 3.2. Prírodní prekurzory etanolu ... 34 // 3.3. Alkoholické kvašení... 35 // 3.4. Praktické využití etanolu... 36 // 3.5. Alkoholické nápoje ... 38 // 3.5.1. Lihoviny... 39 // 3.5.2. Víno ... 42 // 3.5.3. Pivo ... 45 // 4. Alkohol jako xenobiotikum... 49 // 4.1. Vstup alkoholu do lidského organizmu... 49 // 4.1.1. Biofyzikálni aspekty vstupu alkoholu do lidského // organizmu ... 49 // 4.1.2. Atria aethanoli ... 50 // 4.1.3 Jiné cesty vstupu alkoholu do lidského organizmu ... 52 // 4.2. Vstřebávání alkoholu ... 53 // 4.2.1. Časová dynamika vstřebávání alkoholu ... 53 // 4.2.2. Faktory ovlivňující rychlost vstřebávání alkoholu ze zažívacího traktu do krve ... 54 // 4.2.2.1. Stav gastrointestinálního traktu ... 54 // 4.2.2.2. Celková psychická kondice osoby... 56 // 4.2.2.3. Vlastnosti alkoholického nápoje ... 57 // 4.2.2.4. Vstřebávání alkoholu v koincidenci s požíváním potravy ... 58 // 4.2.2.5. Vstřebávací deficit... 59 // 4.3. Distribuce alkoholu v živém organizmu ... 61 // 4.3.1. Všeobecné charakteristiky distribuce alkoholu v organizmu ... 61 // 4.3.2. Distribuce etanolu v tělesných tekutinách ... 63 // 4.3.2.1. Moč ...65 // 4.3.2.2. Sklivec ... 67 // 4.3.2.3. Kosterní svalstvo ... 68 // 4.3.2.4. Sliny ... 68 // 4.3.2.5. Alveolárni vzduch ... 69 // 4.3.2.6. Mozkomíšní mok ... 70 // 4.3.2.7. Mozek... 70 // 4.3.2.8. Játra ... 71 // 4.3.2.9. Kloubní tekutina ... 71 // 4.3.2.10. Sekvestrované hematomy ... 71 // 4.4. Biotransformace alkoholu... 72 // 4.4.1. Charakteristika biotransformace etanolu ... 72 // 4.4.2. Oxidační cesty biotransformace etanolu ... 73 // 4.4.2.1. Alkoholdehydrogenázová cesta... 73 //
4.4.2.2. Mikrosomální etanol oxidující systém (MEOS) ... 75 // 4.4.2.3. Katalázou zprostředkovaná oxidace ... 76 // 4.4.2.4. Další osud metabolických produktů oxidace ... 77 // 4.4.2.5. Aberantní metabolické cesty oxidační degradace // etanolu ... 78 // 4.4.3. Non - oxidační cesty biotransformace etanolu ... 79 // 4.5. Alkoholemická křivka ... 79 // 4.5.1. Všeobecná charakteristika alkoholemické křivky ... 79 // 4.5.2. Význam alkoholemické křivky ... 80 // 4.5.3. Faktory ovlivňující tvar alkoholemické křivky... 80 // 4.5.4. Vzestupná část alkoholemické křivky ... 82 // 4.5.5. Rovnovážná fáze alkoholemické křivky ... 83 // 4.5.6. Sestupná část alkoholemické křivky ... 83 // 4.5.7. Faktory ovlivňující typický průběh alkoholemické křivky .. 84 // 5. Účinky alkoholu na živý organizmus ... 86 // 5.1. Účinek alkoholu na nervovou tkáň, neurotoxicita ... 86 // 5.1.1. Všeobecné účinky etanolu na nervový systém ... 86 // 5.1.2. Strukturální a funkční změny tkání CNS účinkem // alkoholu ... 88 // 5.1.3 Vliv alkoholu na přenos nervového vzruchu ... 89 // 5.2. Účinek alkoholu na tkáňové systémy lidského organizmu .. 91 // 5.2.1. Všeobecné toxické účinky alkoholu na celulární struktury živé buňky lidského organizmu ... 91 // 5.2.2. Vliv alkoholu na strukturální a funkční změny srdečně-cévního systému... 92 // 5.2.3. Strukturální a funkční změny tkání dýchacího systému vlivem alkoholu ... 94 // 5.2.4. Strukturální a funkční změny gastrointestinálního traktu vlivem alkoholu ... 94 // 5.2.5. Strukturální a funkční změny tkáně jater vlivem alkoholu... 95 // 5.2.6. Strukturální a funkční změny slinivky břišní vlivem alkoholu ... 98 // 5.2.7. Strukturální a funkční změny tkáně ledvin vlivem alkoholu ... 99 //5.2.8. Strukturální a funkční změny krvetvorných orgánů vlivem alkoholu ... 100 //
5.2.9. Strukturální a funkční změny pohlavních žláz vlivem alkoholu ... 101 // 5.2.10. Strukturální a funkční změny lidského plodu vlivem alkoholu ... 102 // 5.2.11. Poruchy acidobáze a elektrolytového hospodářství vlivem alkoholu ... 103 // 6. Vnější projevy alkoholového ovlivnění ... 104 // 6.1. Alterace senzorického vnímání ... 104 // 6.2. Alterace psychomotorických funkcí ... 104 // 6.3. Alterace kognitivních funkcí ... 105 // 7. Kvantifikace a kvalifikace účinku alkoholu na neuropsychické funkce člověka ... 106 // 7.1. Podnapilost... 106 // 7.2. Lehký stupeň opilosti ... 107 // 7.3. Střední stupeň opilosti ... 108 // 7.4. Těžký stupeň opilosti... 108 // 7.5. Intoxikace... 108 // 7.6. Letální intoxikace... 109 // 7.7. Patologická opilost ... 110 // 7.8. Korelace mezi stupněm alkoholického ovlivnění a koncentrací alkoholu v krvi ... 111 // 8. Možnosti a způsoby detekce alkoholického ovlivnění ... 113 // 8.1. Detekce alkoholu ve vydechovaném vzduchu ... 113 // 8.2. Klinické vyšetření a hodnocení alkoholizované osoby ... 115 // 8.3. Zásady odběru biologických materiálů na stanovení koncentrace alkoholu ... 117 // 8.3.1. Zásady odběru biologického materiálu u živých osob ... 118 // 8.3.2. Zásady odběru biologického materiálu z mrtvých těl (bez kadaverózní dekompozice) ... 119 // 8.3.3. Zásady odběru biologického materiálu z kadaverózně dekomponovaných mrtvých těl ... 120 // 8.3.4. Zásady odběru biologického materiálu při letální intoxikaci ... 122 // 8.3.5. Zásady odběru materiálu u balzamovaných těl ... 122 // 8.4. Laboratorní detekce alkoholu v biologických materiálech ... 123 // 8.4.1. Nespecifické laboratorní metody vyšetřování alkoholu . 123 // 8.4.1.1. Niclouxova metoda ... 124 // 8.4.1.2. Widmarkova metoda ... 124 // 8.4.1.3. Enzymatická metoda ... 125 // 8.4.2. Specifické laboratorní metody vyšetřování alkoholu... 125 //
9. Neogeneze alkoholu ... 128 // 9.1. Tvorba alkoholu v živém organizmu ... 129 // 9.2. Změny koncentrace etanolu v lidském těle post mortem... 129 // 9.2.1. Posmrtný vzestup koncentrace etanolu v lidském těle .. 130 // 9.2.2. Posmrtný pokles koncentrace etanolu v lidském těle ... 132 // 10. Forenzní aspekty hodnocení a posuzování alkoholického ovlivnění ... 134 // 10.1. Aproximativní ustálení kvantity požitých alkoholických nápojů ... 134 // 10.1.1. Zpětný propočet (Backtracking calculation, (Anderson, 2005)) ... 135 // 10.1.2. Složitý zpětný propočet... 137 // 10.1.3. Bilanční propočet ... 138 // 10.1.4. „Nulová tolerance alkoholu“ ... 141 // 10.2. Alkohol jako causa mortis... 142 // 10.2.1. Mechanizmus smrtelné otravy alkoholem ... 142 // 10.2.2. Příznaky otravy alkoholem ... 144 // 10.2.3. Morfologická diagnostika ... 146 // 10.3 Hodnocení interakce etanolu s jinými cizorodými látkami .. 148 // 11. Medicínské aspekty interakce jiných alkoholů s lidským organizmem ... 152 // 11.1. Metanol... 152 // 11.1.1. Stručná charakteristika metanolu ... 152 // 11.1.2. Metabolizmus metanolu ... 153 // 11.1.3. Otrava metylalkoholem ... 154 // 11.2. Izopropanol ... 156 // 11.3. Méně používané alkoholy ... 157 // 12. Sociálně-patologický impakt konzumace alkoholu ... 159 // 12. 1. Alkohol v silniční dopravě ... 159 // 12.2. Alkohol v pracovní úrazovosti ... 161 // 12.3. Alkohol a sebevražda... 162 // 12.4. Alkohol a ženský organizmus ... 164 // 12.5. Alkohol a násilná trestná činnost ... 165 // Seznam použité literatury ... 167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC