Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(25.2) Půjčeno:151x 
BK
EB
2., aktualizované vyd.
Praha : Portál, 2011
194 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-262-0041-3 (váz.)
ISBN 978-80-262-0237-0 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000201945
Obsah // 1 Úvod ... 9 // Oldřich Matouleh, Kristina Koldlnshá // 1.1 Účel a definice sociálních služeb... 9 // 1.2 Právo na ochranu formou služby ... 10 // 1.3 Sociální služby v systému sociální ochrany... 11 // 1.4 Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb ... 12 // 1.5 Sociální programy... 15 // Literatura... 15 // Z Trendy v historickém vývoji sociálních služeb ... 17 // Oldřich Matouiek. Kristina Koldinská // 2.1 Počátky institucionalizované chudinské péče... 17 // 2.2 Počátky jednotné politiky státu... 19 // 2.3 Sociální služby a domovské právo ... 21 // 2.4 Nové iniciativy církve ... 22 // 2.5 Podoba chudinské péče na přelomu 19. a 20. století... 23 // 2.6 Sociální služby v meziválečném období ... 24 // 2.7 Sociální služby v kontextu sociálního státu... 26 // 2.8 Sociální služby v tzv. socialistickém stálé... 27 // 2.9 Sociální služby v ČR v transformačním období... 30 // Literatura... 33 // 5 // SOCIÁLNI SLU2BY // 3 Legislativní zakotvení sociálních služeb v ČR ... 35 // Kristina Koldlnskí // 3.1 Dosavadní právní úprava sociálních služeb a její nedostatky ... 35 // 3.2 Zákon o sociálních službách a jeho koncepce... 39 // 3.3 Příspěvek na péči ... 40 // 3.4 Nová kategorizace sociálních služeb... 43 // 3.5 Smlouva o poskytování sociálních služeb... 45 // 3.6 Registrace poskytovatelů sociálních služeb a inspekce ... 46 // 3.7 Předpoklady pro
výkon povolání sociálního pracovníka // a pracovníka v sociálních službách... 47 // 3.8 Právní zakotvení financování sociálních služeb... 48 // 3.9 Závěr... 50 // Literatura... 51 // 4 Právní úprava sociálních služeb v evropských zemích ... 53 // Kriitinj Koldinjka // 4.1 Typy sociálního státu ... 53 // 4.2 Anglosaský model - příklad Velké Británie... 55 // 4.3 Skandinávský model - příklad Dánska... 56 // 4.4 Korporativní model - příklad Německa ... 58 // 4.5 Vzájemnostní model - příklad Francie... 60 // 4.6 Shrnutí... 60 // Literatura... 63 // 5 Financování sociálních služeb... 65 // Udlslív Prilia // 5.1 Vývoj výdajů na sociální služby... 65 // 5.2 Financování sociálních služeb v současné době... 67 // 5.3 Financování sociálních služeb v zahraničí... 82 // Literatura... 87 // ? Typologie sociálních služeb podle cílových skupin ... 89 // Oldflch Matouiek . // 6.1 Služby pro nezaměstnané, služby reagující na chudobu // a bezdomovectví... 89 // 6.2 Služby pro děti a rodiny... 93 // 6.3 Služby pro rizikové děti a mládež... 96 // 6.4 Služby pro staré lidi ... 99 // 6.5 Služby pro etnické menšiny ... 102 // 6.6 Služby pro uprchlíky... 105 // 6.7 Služby pro lidi s postižením ... 106 // 6.8 Služby reagující na krize a služby pro lidi trpící duševními // nemocemi... 109 // 6.9 Služby pro nemocné ... 110 // ? // OBSAH // 6.10 Služby pro lidi se závislostmi ... Ill
6.11 Služby související s výkonem spravedlnosti ... 113 // 6.12 Služby pro občany... 115 // Literatura... 116 // 7 Plánování sociálních služeb... 117 // ?Idflch Matoušek // 7.1 Sociálně demografická analýza... 118 // 7.2 Komunitní plánování... 123 // 7.3 Strategický plán rozvoje organizace... 125 // 7.4 Hodnocení potřeb cílové skupiny a formulace programové // hypotézy... 126 // 7.5 Hodnocení rizika... 129 // 7.6 Plánování zaměřené na osobu ... 132 // Literatura... 133 // 8 Garance kvality sociálních služeb... 135 // Oldŕich Matoušek // 8.1 Standardizace... 135 // 8.2 Akreditace a licencování... 141 // Literatura... 146 // 9 Vývoj hodnocení sociálních programů... 147 // Oldřich Matoušek // 9.1 Specifika sociálních služeb ovlivňující jejich hodnocení... 147 // 9.2 Počátky systematického hodnocení... 149 // 9.3 Pragmatická etapa ... 152 // 9.4 Syntetické stadium ... 154 // Literatura... 155 // 10 Hodnocení průběhu jednotlivého programu ... 157 // Oldřich Matoušek // 10.1 Co je možné na průběhu programu hodnotit? ... 157 // 10.2 Monitoring využívání programu... 159 // 10.3 Hodnocení předpokladů ... 160 // 10.4 Hodnocení kvality... 161 // 10.5 Hodnocení spokojenosti klientů ... 163 // Literatura... 165 // 11 Hodnocení výsledků jednotlivého programu... 167 // Oldřich Matoušek // 11.1 Smysl hodnocení a základní pojmy... 167 // 11.2 Cílová skupina, cíle a výsledky... 168 // 11.3 Design výzkumu
... 171 // 7 // SOCIÁLNI SLU2BY // 11.4 Kvalitativní versus kvantitativní přístup... 172 // 11.5 Zdroje dat a metody hodnocení ... 173 // 11.6 Hodnocení vlivu programu na kvalitu klientova života... 177 // 11.7 Hodnocení ekonomické stránky programu... 177 // Literatura... 180 // 12 Srovnávání pragrarafl... 181 // Oldřich Matouirk // Literatura... 182 // 13 Ofekávatelný vývoj sodálnídi služeb... 183 // Oldřich Matouiek // Literatura... 187 // Rejstřík...;... 189 // ?
cnb002221679

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC