Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
Martin : Osveta, 2009
141 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-306-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [142]
Část. slovenský text
000201946
OBSAH // Předmluva ... 7 // Úvod ... 11 // I SOCIOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI (Sylva Bártlová) // 1 Vývoj sociologických přístupů ke zdraví, nemoci a ošetřovatelství .. 15 // 2 Předmět sociologie zdraví a nemoci...24 // 3 Sociologie ošetřovatelství ...26 // 3.1 K roli sestry ...26 // 3.2 Osvojení si role sestry ...28 // 3.3 Profese sestiy...29 // 3.4 Profesionalizace ošetřovatelství...31 // 3.5 Prestiž profese sestry ...34 // 3.6 Pracovní prostředí sestry ...35 // 3.7 Sestry a celoživotní vzdělávání ...38 // 3.8 Mezigenerační konflikty na pracovišti ...41 // 3.9 Psychosociální zátěž výkonu profese sestry...42 // 3.10 Elitářství v ošetřovatelství...45 // 3.11 Vztah lékař-sestra-pacient ...46 // 3.12 Vztah sestra-lékař...47 // 4 Lékaři ...53 // 4.1 K roli lékaře ...53 // 4.2 Vztah lékař-pacient ...56 // 5 Medicinalizace života v postmoderní společnosti ...61 // 5.1 Proces medicinalizace...67 // 6 Pacienti ... 70 // 6.1 Postavení pacienta v nemocnici ...71 // 6.2 Postavení pacienta v komunitní zdravotní péči ...73 // 6.3 Potřeby nemocného a jejich uspokojování ...78 // 6.4 Pacient a jeho rodina ...80 // 6.5 Pacient a svépomocné skupiny...82 // 7 Zdraví ...84 // 7.1 Sociální vlivy na zdraví...86 // 7.2 Prevence ...88 // 7.3 Zdraví poškozující chování ...90 // 8 Nemoc ...93 // 8.1 Fáze nemoci ...94 // 8.2 Sociální a společenské důsledky nemoci...96 // 8.3 Nemoc jako stigma ...98 // 8.4 Umírání
a smrt ... 100 // 9 Využití metodologických přístupů sociologie v ošetřovatelství... 105 // Seznam bibliografických odkazů... 109 // II ZO SOCIOLÓGIE RODINY (Stanislav Matulay) // 1 Rodina v tradičnej spoločnosti ... 117 // 2 Rodina v teóriách klasickej sociologie ... 119 // 2.1 Rodina v prácach prvých sociológov ... 119 // 2.2 Vybrané sociologické teorie obdobia druhej polovice 20. storočia ... 120 // 3 Rodina na prelome modernity a postmodernity ... 125 // 4 O rómskej rodine ... 138 // 4.1 Niekoľko všeobecných poznámok o etnických Rómoch ... 138 // 4.2 Špecifiká rómskej rodiny ... 140 // Zoznam použitej literatúry ... 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC