Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.2) Půjčeno:106x 
BK
Příručka
Vyd. 2., aktualiz. a upr., V Portálu 1.
Praha : Portál, 2011
342 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-262-0000-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 319-328, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000201954
?bsah // Summary...9 // Předmluva...11 // Předmluva ? obnovenému vydání...17 // 1 Psychologické poradenství...21 // Laické a odborné poradenství... 21 // Řešení případu. ...23 // Tvořivé dílo...24 // Poradenství a výchova...24 // Poradenství a psychoterapie...26 // Manželské poradenství...28 // Poradenství a dětská psychiatrie...30 // Sociální pediatrie...31 // Ostatní medicínské obory...32 // Speciální pedagogika...34 // Jiné instituce...35 // Zpětná vazba...36 // Rozvrh práce...36 // Nebát se výzkumu!...38 // Osobnost poradenského psychologa...39 // Z Poradenská interakce...43 // Kdy vyšetřujeme?...43 // S čím musíme počítat...45 // Langmeierovo schéma...50 // 5 // PRAXE DĚTSKÉHO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ // 3 Zásady...55 // Komplexní hledisko... 55 // Spolupráce...57 // Prevence...58 // Pravda...60 // Normalita...62 // Mnoho činitelů...65 // Individualita...67 // Výchova...70 // Nálepka, nebo pomoc?...72 // 4 Psychologické vyšetření dítěte...75 // Děti a dospělí...75 // Vývojové hledisko...76 // Príprava...78 // Průvodci dítěte...80 // Úvodní rozhovor...81 // Anamnéza...84 // Pracovní hypotéza...85 // Začátek vyšetrení...86 // Pozorování...89 // Pracovní postup...94 // Závěr... . ľ...98 // 5 Psychologické poradenství v jednotlivých fázích vývoje dítěte...101 // Období prenatální...102 // Období neonatální...102 // Období kojence a batolete...103 // Období předškolní...109
// Školní zralost...118 // Mladší školní věk...123 // Střední školní věk...126 // Starší školní věk...131 // ? Základní vegetativní funkce...135 // Nechutenství...135 // Mentální anorexie...137 // Ranní zvracení...138 // Poruchy spánku...139 // Noční děs...141 // Poruchy vyměšování...141 // Enuréza...142 // Enkopréza...147 // OBSAH // 7 Motorika...149 // Těžší poruchy motoriky...150 // Neobratnost...151 // Leváctví...153 // 8 Reč...161 // Opožděný vývoj řeči // (ve výraznějších případech označovaný jako dysfázie)...162 // Dětská patlavost (dyslalie)...166 // Dysartrie...166 // Huhňavost (rinolalie)...167 // Breptavost...167 // Specifická artikulační neobratnost...167 // Koktavost (balbuties)...168 // Neurotický mutismus...170 // 9 Mentální retardace (těžší formy)...175 // Ústavní zařízení...181 // 10 Lehčí stupně mentální retardace...183 // Lehká mentální retardace...183 // Hraniční pásmo intelektového podprůměru a mentální retardace...188 // Zvláštní škola a pomocná škola // (základní škola praktická a základní škola speciální)...190 // 11 Lehký intelektový podprůměr...197 // 12 Slabost nervového systému... 201 // Nesoustředěnost...203 // Hyperaktivita, neklid...204 // Nápadně nerovnoměrný vývoj jednotlivých mentálních funkcí...208 // 13 Lehké mozkové dysfunkce...211 // 14 Specifické poruchy učení...229 // 15 Základní škola...239 // Školní prospěch...246
// Školní předměty...249 // Psaní...251 // Český jazyk...254 // Matematika...256 // Naukové předměty...258 // 7 // PRAXE DĚTSKÉHO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ // Výtvarná výchova...259 // Tělesná výchova...r,-...260 // Specializované třídy... 261 // 1? Smyslové vady...263 // Těžké smyslové vady...263 // Lehčí smyslové vady...269 // 17 Psychosomatika...273 // 1B Neurotické návyky...279 // Tiky...282 // 19 Úzkost a úzkostnost...! .285 // 20 Poruchy chování... 299 // Lhaní... 300 // Krádeže...305 // Záškoláctví...309 // Útéky z domova...311 // Toulky...314 // Čachrování...315 // Dovětek...ľ...317 // Literatura... 319 // Přílohy... 329 // Současné právní předpisy související s dětským psychologickým poradenstvím // (platné v době obnoveného vydání)...327 // Testy a vyšetřovací metody nejčastěji užívané v psychologickém poradenství. . . 330 // Rejstřík...333 // * // 8
(OCoLC)768556736
cnb002202774

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC