Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
182 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3902-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 180 a rejstřík
000201956
OBSAH // 1. Význam pojmu manažer... 9 // 1.1 Manažer a jeho osobnost ... 9 // 1.1.1 Osobnost manažera... 10 // 1.1.2 Vlastnosti manažera ... 11 // 1.2 Znalosti, dovednosti a kompetence ... 18 // 1.2.1 Znalosti ... 18 // 1.2.2 Dovednosti... 19 // 1.2.3 Kompetence ... 20 // 1.2.4 Motivy, potřeby, hodnoty a postoje ... 23 // 1.3 Inteligence ... 26 // 1.4 Modely pracovního chování... 26 // 2. Orientace na cíle ... 30 // 2.1 Cíle a jejich význam ... 30 // 2.2 Hierarchie cílů ... 32 // 2.3 Stanovování cílů ... 32 // 3. Time management a jeho generace ... 40 // 3.1 Úvod do plánování času... 40 // 3.2 Časový snímek dne ... 42 // 3.3 Metody řízení času ... 43 // 3.3.1 Řízení času podle cílu... 45 // 3.3.2 Paretovo pravidlo ... 46 // 3.3.3 Pravidlo ABC... 46 // 3.3.4 Eisenhowerův princip ... 47 // 3.4 Metody plánování dne ... 49 // 3.5 Plánovací nástroje... 54 // 4. Delegování a jeho výhody ... 59 // 4.1 Východiska delegování ... 59 // 4.1.1 Vztah odpovědnosti a pravomoci... 59 // 4.1.2 Proč potřebují podřízení manažera? ... 62 // 4.1.3 Proč potřebuje manažer podřízené? ... 62 // 4.2 Delegování ... 63 // 4.3 Postupy při delegování ... 65 // 4.4 Bariéry delegování ... 72 // 5. Řešení problémů ... 78 // 5.1 Analýza výchozí situace ... 78 // 5.2 Řešení problému ... 82 // 5.3 Strategická pozice řešení problému ... 83 // 5.3.1 Stanoveni cilü ... 88 // 5.3.2 Stanoveni negativních následků ... 96 // 5.3.3 Opatření
a jejich fixace ... 99 // 5.3.4 Kontrolní procesy ... 100 // 6. Porady jako nástroj řízení ... 107 // 6.1 Porady a jejich klasifikace ... 107 // 6.2 Příprava a průbéh porad ... 112 // 6.2.1 Principy komunikace na poradách... 112 // 6.2.2 Komunikační metody zaměřené na hledání řešení ... 115 // 6.2.3 Hodnocení návrhů ... 119 // 6.2.4 Skupinové rozhodování ... 120 // 6.2.5 Dokumentace porad ... 123 // 6.2.6 Klasifikace účastníků porad ... 126 // 6.3 Organizování porad ... 130 // 7. Role manažera při řízení změny ... 137 // 7.1 Příčiny změn... 137 // 7.2 Stanovení cíle a postupu ? dosažení zmény ... 140 // 7.3 Realizace změny ... 145 // 7.3.1 Postup při realizaci zmény ... 146 // 7.3.2 Podmínky nutné pro úspěch změny ... 148 // 7.4 Lidé v procesu změny ... 149 // 7.4.1 Lidé jako překážky změny... 150 // 7.4.2 Reakce lidí na změnu ... 151 // 7.4.3 Překonávání odporu lidského faktoru ... 151 // 7.5 Časté omyly při implementaci změn ... 152 // 8. Týmy a jejich vedení... 157 // 8.1 Týmy jako efektivní nástroj na dosahování cílu ... 157 // 8.1.1 Charakteristika efektivního týmu ... 158 // 8.1.2 Na čem závisí výkonnost týmu ... 161 // 8.13 Charakteristika vedoucího týmu ... 164 // 8.1.4 Duvéra a její role v týmové práci ... 166 // 8.2 Znaky týmové práce ... 167 // 8.2.1 Komunikace a problémy v týmové práci ... 168 // 8.2.2 Konflikty ... 171 // 9. Závěr ...1... 176 // Seznam tabulek ...
177 // Seznam obrázků ... 178 // Literatura ... 180 // Rejstřík ... 181
cnb002236539

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC