Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:33x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
270 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-262-0004-8 (brož.)
Spektrum
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 266-270
000201958
Obsah // Předmluva ? českému vydání...8 // Poznámka úvodem...10 // Poděkování...13 // Jazyková poznámka...14 // 1. Navždy tvůj - nebo navždy sám?...15 // Písničky pro děti...15 // Konflikty mezi symbiózou a autonomií...18 // Pracovní hypotézy...;...20 // 2. Co je to „symbióza“?...23 // Vzájemná užitečnost... 23 // L/)vec a kořist... 25 // Konkurence a dělba práce...25 // Prvotní emoce...27 // Zrcadlové neurony a symbióza...31 // 3. Symbióza jako psychologická koncepce...33 // 4. Co je autonomie?...41 // Davovost, nebo jedinečnost?...41 // Vývoj individuality a subjektivity...43 // Svoboda od závislostí...44 // Vnější a vnitřní svoboda...45 // Vytváření vlastního já...46 // Pseudoautonomie...48 // Pravá autonomie...49 // OBSAH 5 // 5. Konstruktivní a destruktivní formy symbiózy...51 // Konstruktivní formy symbiózy...51 // Destruktivní formy symbiózy...56 // Konstruktivita a destruktivita vztahu mezi rodiči a dítětem...66 // Spirála růstu...67 // 6. Traumata jako příčiny psychických poruch...69 // Teorie vztahové vazby a teorie traumatu...69 // Model duševního štěpení...74 // Trauma a symbióza ...87 // 7. Symbióza mezi rodiči a dětmi...89 // Symbióza matky s dítětem...89 // Symbióza dítěte s matkou...91 // Traumatizované matky a traumatizované děti...94 // Traumatizovaní otcové a traumatizované děti...107 // 8. Symbiotické trauma...113 // 9. Symbiotická zapletení... .119 // Symbiotická
zapletení mezi sourozenci...120 // Symbiotická zapletení mezi partnery...122 // Symbiotické zapletení s celou rodinou...130 // Symbiotická zapletení v nacionálni rovině...133 // Symbiotická zapletení se spolky (např. se sportovními kluby)...137 // Ekonomika, peníze a symbiotická zapletení...138 // Symbiotická zapletení pachatelů a obětí...144 // Chorobná závislost a symbiotické zapletení...154 // -Psychóza“, -schizofrenie" a symbiotická zapletení...160 // Tělesné -nemoci" a symbiotická zapletení...176 // 10. Konstelace traumatu se zaměřením na narušené vazby...187 // Naslouchat a nehodnotit...187 // Získat důvěru...188 // Od rodinných konstelací ke konstelacím traumatu...189 // Práce se záměrem...194 // Role terapeuta...201 // Konstelační práce v individuálním sezení...202 // Teoretický základ a pracovní hypotézy...206 // 6 SYMBIÓZA A AUTONOMIE // 11. Vymanění ze symbiotických zapletení...209 // Terapeutický doprovod...209 // Terapeutická scestí...211 // Konstelace a symbiotické trauma...215 // Jak porozumět symbiotickému zapletení...216 // Pochopit a přijmout existenci traumat...219 // Duševně pracovat na traumatu...221 // Vzdát se iluzí o rychlém uzdravení...224 // Vzdát se symbioticky přejatých pocitů...227 // Dostat do popředí zdravé části ...228 // Rozvíjet zdravý cit pro vlastní tělo...229 // Rozvíjet zdravou vůli...230 // Vydržet se sebou...234 // Nezachraňovat druhé ani nehledat
zachránce pro sebe...235 // Opouštět partnery, kteří druhé symbioticky zaplétají...239 // Vytvořit si odstup od traumatizovaných rodičů...240 // Nebýt obětí ani pachatelem...247 // Uzavřít své dětství...249 // Navazovat dobré nové vztahy...253 // Začít se zdravě vymezovat...253 // Dospět ? sexuálnímu sebeurčení...255 // Nezvratně jasno...257 // Milovat mimo trauma a symbiotické zapletení...258 // 12. Naděje...ľ...263 // Literatura...266 // OBSAH 7
cnb002202775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC