Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Poezie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
479 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-200-1997-4 (váz.)
Europa ; sv. 31
latina
Přeloženo z latiny
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 475-478
000201995
KNIHA I 9 // Obsah Aeneidy. Příčiny Junonina hněvu 7 // Mořská bouře 8 // Aeneas se sedmi zachráněnými loděmi přistane na bčehu libyjském 12 // Na Olympu: Venuilna rozprava s Jovem 14 // Aeneas s Achátem jdou do Kartaginy. Venus 16 // Dido laskavě přiime Aenea i jeho druhy 20 // Oldo vzplane k Aeneovi šílenou láskou 27 // KNIHA II 31 // Aeneas vypravuje o svých osudech. Pád Tróje 33 // Dřevěný kůň 33 // Láokoón 34 // Sinón 35 // Smrt Láokontova 39 // Trojané vtáhnou koně do města 40 // Dobytí Tróje 41 // Hektór 41 // Aeneas v boji. Panthús. Androgeós 43 // Boj o hrad 47 // Smrt krále Priama 49 // Helena. Venuše 51 // Aeneas v domě otcově 53 // Aeneas odchází z Tróje 55 // KNIHA III 59 // V Thrákii. Polydáros 61 // Na Délu. Véštba Apollonova. Plavba na Krétu 63 // Na Krétě. Mor. Věštba Penátů 65 // Plavba do Itálie. Harpyje 67 // Setkání s Andromachou a Halonom. Helenova věštba 69 // Plavba podél břehů jižní Itálie a Sicílie 77 // Aetna 79 // Konec Aeneových cest 82 // KNIHA IV 85 // Didonina láska k Aeneovi 87 // Junonina smlouva s Venuší 89 // Pověst, larbás 92 // Aeneas a Dido 95 // Didonino zoufalství 1ti // Aeneův náhlý odjezd 1D4 // Didonina sebevražda 195 // KNIHA V 111 // Aenea přijme na Sicílii král Acestés 113 // Aeneas obětuje na hrobě zemřelého otce 114 // Hry 111 // Závody lodi 116 // Běh 122 // Pěstní zápas 124 // Střílení z luku 128 // Jízdní reje chlapců 130 // Požár lodí 132 // Založení města Acesty 135 // Awneas pluje do Itálie 137 // Pallnúrova smrt 139 // Vstup do podsvětí. Oběti 150 // Podsvětí. Démonové zhouby a smrti. Obludy 151 // Podsvětní reky. Charón 152 // Duše pohřbených i nepohřbených. Pallnúros 152 // Charón převeze Aenea pres řeku Styx 155 // Kerberos 156 // Nemluvňata, nespravedlivě odsouzení, sebevrazi. Soudce Mínós 156 //
Nemluvňata, nespravedlivě odsouzení, sebevrazi. Soudce Mínós 156 // Pole zármutku. Nešťastní milenci. Dido 157 // Válečníci. Déllobos 158 // Tartaros (peklo). Soudce Rhadamanthys 160 // Aeneas odevzdá Proserpině zlatou snítku 163 // Élysium, sidlo blažených. Anchisés 163 // Údolí Léthy. Světový řád 165 // Anchisés vykládá Aeneovi o jeho potomcích, zvlášť o Římanech 167 // Východ z podsvětí 171 // KNIHA VII 173 // Káléto 175 // Aeneas přistál v Latiu při ústí Tiberu 175 // Vzývání Múzy. Stav Itálie 176 // Snědené stoly 176 // Poselství ke králi Latinovi 179 // Juno způsobí válku. Alléktó 184 // Královna Amata zesílí 185 // Alléktó podnítí Tuma k válce 187 // Alléktó způsobí boj Trójanů s pastýři 190 // Alléktó se vrací do podsvětí 192 // Král Latinus odmítne vést válku 193 // Zásahem Junony vzplane válka 194 // Výčet Turových spojenců 195 // KNIHA VIII 201 // Turnus dal vztyčit na hradě laurentském válečné prapory, čímž byla válka vyhlášena 203 // Poselství ke králi Diomédovi 203 // U Euandra 205 // Slavnost Herkulova. Kikos 208 // Pravěký stav měst, na nichž stál později Řím 212 // Venuše žádá Vulkána, aby zhotovil Aeneovi novou zbroj 214 // Euander radí Aeneovo, aby se postavil v čelo Etrusků. Sám mu nabízí čtyři sta jezdců 217 // Nová Aeneova zbroj 222 // KNIHA IX 227 // Turnus útočí na trójské lodě, jež Jupiter promění v mořské nymfy 231 // Nísos a Euryalos 234 // Útok na trójský tábor 244 // Turnus 245 // První Iulův válečný čin 247 // Pandaros a Bitiás 249 // Turnus v trójském táboře 251 // KNIHA X 255 // Porada bohů na Olympu 257 // Rutulové pokračují v boji o trójský tábor 260 // Aeneův návrat 261 // Výčet Aeneových spojenců 262 // Mořské nymfy, ve které bohyni Kybelé změnila Aeneovy lodě, pomáhají mu v plavbě. Přistání u břehů Latia 263 // Bitva na břehu 266 //
Pallantova chrabrost a smrt 268 // Aeneas hledal Turna k souboji a způsobil hrozná krveprolití 273 // Jupiter dovolí Juneni zachránit Turna 278 // Mezentius a Lausus 278 // Mezentlova amrt 283 // KNIHA XI 287 // Poselství Latinů o dvanáctidenní příměří, aby mohli pochovat mrtvé 292 // Pallantův pohřeb 293 // Na obou stránách pohřbívali mrtvé 294 // Nevole Latinů proti Tůmovi. Král svolá velikou poradu stran odpovědi Diomédovy 295 // Návrh krále Latina 298 // Orances a Turnus 299 // Trójané táhnou na město. Zmatek Latinů 303 // Turnus obsadí horskou rokli, aby přepadl Aenea 304 // Camilla 306 // Boj jízdních oddílů 308 // Hrdinské činy Camilliny 309 // Zápas Venula s Tarchónem 312 // Smrt Camillina i Amintova 313 // Útěk latinské jízdy do města 316 // Turnus opusti zálohu. Hned za nim překročí Aeneas horský hřbet 317 // KNIHA XII 319 // Turna má zachránit jeho sestra luturna 325 // Porušení smlouvy. Na obou stranách vzplane boj. Iuturna se snaží zachránit svého bratra Turna 327 // Aeneas raněn. Turnus pobije mnoho nepřátel 330 // Aeneas se uzdraví a vrátí se do boje 333 // Aeneův útok na město Laurentum 338 // Královna Amata spáchá sebevraždu 339 // Aeneův souboj s Turnem 341 // Juno se smíří s Trójany 345 // Turnův pád 347 // POZNÁMKY 351 // Kniha I 351 // Kniha II 353 // Kniha III 355 // Kniha IV 359 // Kniha V 361 // Kniha VI 364 // Kniha VII 372 // Kniha VIII 377 // Kniha IX 382 // Kniha X 383 // Kniha XI 386 // Kniha XII 389 // SEZNAM VLASTNÍCH JMEN 391 // VERGILIUS, UČITEL EVROPY (Martin C Putna) 431 // Výběr z použité literatury 475 // Časová tabulka Vergiliova života, díla a dobových souvislostí 479
cnb002234678

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC