Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : KLP, 2009
295 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86791-60-9 (váz.) ISBN !80-86791-60-2 (chyb.)
"Pub. vznikla v rámci projektu Zneužívání drog v českých zemích v dobách rakousko-uherské monarchie a v předválečném Československu"--Rub tit.listu
Vydáno ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů v Praze
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000202007
I. POČÁTKY DROGOVÉHO PROBLÉMU V ČESKÝCH ZEMÍCH -- 1. Prehistorie drog a vítězství tzv. pijácké kultury -- 2. Drogy ve středověku a raném novověku -- 2. 1. Pijácká kultura -- 2. 2. Lidové léčitelství -- 2. 3. Čarodějnictví a černá magie -- 2. 4. Drogy, alchymisté a lékaři -- 2. 5. Orientální vlivy -- II. PLODY PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE -- 1. Vznik globálního drogového problému -- 2. Ohlasy v českých zemích -- 2. 1. Rozvoj přírodních věd a zájem českých vědců o drogy -- 2.1.1. Pokusy Jana Evangelisty Purkyně a Julia Sachse -- 3. Důsledky nových objevů ve farmacii -- 3. 1. Éra morfinu -- 3. 1.2. Mezinárodní dohody -- 3. 2. Morfinismus v Čechách -- 3. 2. 1. Chápání toxikomanie -- 3. 2. 2. Profily toxikomanů a způsoby léčby na začátku 20. století -- 3. 2. 3. Předávkování morfinem -- 4. Drogová legislativa -- 4. 1. Soudní případy a zbavení svéprávnosti -- 4. 2. Kontrola dovozu, výroby a distribuce drog ---
5. Nástup kokainu -- III. DROGY V NEZÁVISLÉM ČESKOSLOVENSKU -- 1. Mezinárodní situace mezi dvěma světovými válkami -- 1.1. Válečné intermezzo -- 1. 2. Nekonvenční dvacátá léta -- 1.2. 1. Německý drogový boom -- 1.3. Rozvoj mezinárodního obchodu s drogami -- 1. 4. Mezinárodní dohody a policejní spolupráce -- 2. Drogová scéna v Československu dvacátých let -- 2. 1. Drogové spektrum -- 2. 2. Kokainová subkultura -- 2. 3. Stav legislativy -- 2. 4. Protidrogové orgány -- 2. 4. 1. První vlna protidrogových opatření v polovině dvacátých k 2. 5. Plnění mezinárodních závazků -- 2. 6. Založení protidrogové policejní ústředny -- 3. Drogová scéna třicátých let -- 3. 1. Zrod tzv. balkánské drogové cesty -- 3. 1. 1. Mezinárodní dohody a policejní spolupráce -- 3. 2. Československo ve třicátých letech -- 3. 2. 1. Stav legislativy -- 3. 2. 2. Pouliční scéna -- 3. 2. 3. Policejní šetření -- 3. 2. 4. Úniky z lékáren ---
3. 2. 5. Výroba drog v Československu -- 3. 2. 6. Ilegální dovozy drog ze zahraničí -- 3. 2. 6. 1. Pašerácké sítě -- 3. 2. 6. 2. Německý směr -- 3. 2. 6. 2. 1. Záchyty v Německu -- 3. 2. 6. 2. 2. Záchyty v Československu -- 3. 2. 6. 3. Rakouský směr -- 3. 2. 6. 4. Polský směr -- 3. 2. 6. 4. 1. Záchyty v Československu -- 3. 2. 6. 4. 2. Záchyty v Polsku -- 3. 2. 6. 5. Švýcarsko a Francie -- 3. 2. 6. 6. Balkán -- 3. 2. 7. Mezinárodní drogové sítě -- 3. 2. 7. 1. Josef Raskin a spol -- 3. 2. 7. 2. Hamburský případ -- 3. 2. 7. 3. Gang Hluchého Araba -- 3. 3. Opiový zákon z roku 1938

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC